Dokument & lagar (55 träffar)

Motion 2009/10:T10 av Lena Hallengren m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:T10 av Lena Hallengren m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:216 Ny postlag s20009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utse Posten Norden som ansvarig för den samhällsomfattande posttjänsten. Riksdagen


Utskottsberedning: 2009/10:TU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2009/10:T10 av Lena Hallengren m.fl. (s, v, mp) (doc, 63 kB)

Motion 2009/10:T9 av Lena Hallengren m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:T9 av Lena Hallengren m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:200 Ny kollektivtrafiklag s20008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2009/10:200 Ny kollektivtrafiklag. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökade statliga


Utskottsberedning: 2009/10:TU21
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:T9 av Lena Hallengren m.fl. (s, v, mp) (doc, 76 kB)

Motion 2009/10:T8 av Lena Hallengren m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:T8 av Lena Hallengren m.fl. s, v, mp med anledning av skr. 2009/10:197 Åtgärdsplanering för transportsystemet 20102021 s20006 Sammanfattning I det rödgröna samarbetet är vi överens om att göra en historisk satsning på järnväg och kollektivtrafik. De kraftigt ökade satsningarna på järnväg


Utskottsberedning: 2009/10:TU24
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2009/10:T8 av Lena Hallengren m.fl. (s, v, mp) (doc, 74 kB)

Motion 2009/10:T7 av Peter Pedersen m.fl. (v, s, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:T7 av Peter Pedersen m.fl. v, s, mp med anledning av prop. 2009/10:198 Några körkorts- och fordonsfrågor v045 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det ska utredas hur trafikmedicinska centrum ska kunna etableras


Utskottsberedning: 2009/10:TU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:T7 av Peter Pedersen m.fl. (v, s, mp) (doc, 51 kB)

Motion 2009/10:T6 av Lena Hallengren m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:T6 av Lena Hallengren m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:193 Tillgängliga elektroniska kommunikationer s20007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om strukturell separation. Riksdagen avslår regeringens förslag


Utskottsberedning: 2009/10:TU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:T6 av Lena Hallengren m.fl. (s, v, mp) (doc, 57 kB)

Motion 2009/10:T5 av Lena Hallengren m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:T5 av Lena Hallengren m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:161 Ändrade regler om ersättning vid sjukdom och ökad flexibilitet för anställning av sjömän s20004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2009/10:161 Ändrade regler om ersättning vid sjukdom och ökad


Utskottsberedning: 2009/10:TU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:T5 av Lena Hallengren m.fl. (s, v, mp) (doc, 56 kB)

Motion 2009/10:T3 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp, s, v)

Motion till riksdagen 2009/10:T3 av Karin Svensson Smith m.fl. mp, s, v med anledning av prop. 2009/10:32 Fordonsbesiktning mp005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att konkurrensutsätta fordonsbesiktningen. Motivering Sverige har i dag ett väl fungerande system för fordonsbesiktning.


Utskottsberedning: 2009/10:TU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:T3 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp, s, v) (doc, 48 kB)

Motion 2009/10:T2 av Lena Hallengren m.fl. (s, v)

Motion till riksdagen 2009/10:T2 av Lena Hallengren m.fl. s, v med anledning av prop. 2009/10:16 Ändrad verksamhetsform för flygplatsverksamheten vid Luftfartsverket s20003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2009/10:16 Ändrad verksamhetsform för flygplatsverksamheten vid Luftfartsverket. Motivering


Utskottsberedning: 2009/10:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:T2 av Lena Hallengren m.fl. (s, v) (doc, 48 kB)

Motion 2009/10:T1 av Lena Hallengren m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:T1 av Lena Hallengren m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:10 Ändrad verksamhetsform för Banverkets enhet Banverket Produktion s20001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition Ändrad verksamhetsform för Banverkets enhet Banverket Produktion. Motivering


Utskottsberedning: 2009/10:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:T1 av Lena Hallengren m.fl. (s, v, mp) (doc, 50 kB)

Motion 2009/10:T522 av Lena Hallengren m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:T522 av Lena Hallengren m.fl. s, v, mp Utvidgat beställaransvar gällande yrkestrafik s32118 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att tillsätta en utredning med direktiv att utveckla beställaransvaret


Utskottsberedning: 2009/10:TU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:T522 av Lena Hallengren m.fl. (s, v, mp) (doc, 43 kB)

Motion 2009/10:N468 av Andreas Norlén m.fl. (m, c, fp, kd)

Motion till riksdagen 2009/10:N468 av Andreas Norlén m.fl. m, c, fp, kd En ljus framtid för Östergötland m917 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förutsättningar för en god utveckling i Östergötland. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2009/10:MJU2 2009/10:NU1 2009/10:NU2 2009/10:TU24 2009/10:UbU13
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2009/10:N468 av Andreas Norlén m.fl. (m, c, fp, kd) (doc, 69 kB)

Motion 2009/10:T515 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd)

Motion till riksdagen 2009/10:T515 av Christer Winbäck m.fl. fp, m, c, kd Vänersjöfarten fp1253 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hamnar för Vänersjöfarten. Motivering Hamnstrategiutredningen som år 2007 avgav sitt betänkande försökte identifiera


Utskottsberedning: 2009/10:TU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:T515 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd) (doc, 39 kB)

Motion 2009/10:T495 av Holger Gustafsson m.fl. (kd, c, m, fp)

Motion till riksdagen 2009/10:T495 av Holger Gustafsson m.fl. kd, c, m, fp Motorväg mellan Stockholm och Göteborg kd401 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att prioritera utbyggnaden av E20 till motorväg. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:TU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:T495 av Holger Gustafsson m.fl. (kd, c, m, fp) (doc, 45 kB)

Motion 2009/10:T494 av Jan Erik Ågren m.fl. (kd, mp, s)

Motion till riksdagen 2009/10:T494 av Jan Erik Ågren m.fl. kd, mp, s Estoniakatastrofen kd413 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en ny från Sverige, Finland och Estland och andra intressenter oberoende, internationell utredning


Utskottsberedning: 2009/10:TU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:T494 av Jan Erik Ågren m.fl. (kd, mp, s) (doc, 39 kB)

Motion 2009/10:T417 av Anita Brodén och Annika Qarlsson (fp, c)

Motion till riksdagen 2009/10:T417 av Anita Brodén och Annika Qarlsson fp, c Obligatorisk drogtestning samt nollvision i trafiken fp1159 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om obligatorisk drogtestning av förare vid olyckor.1 Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2009/10:JuU13 2009/10:TU12 2009/10:TU22
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2009/10:T417 av Anita Brodén och Annika Qarlsson (fp, c) (doc, 44 kB)

Motion 2009/10:T372 av Lennart Pettersson m.fl. (c, m, fp, kd)

Motion till riksdagen 2009/10:T372 av Lennart Pettersson m.fl. c, m, fp, kd Fast förbindelse HelsingborgHelsingör c406 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undersöka förutsättningarna för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.


Utskottsberedning: 2009/10:TU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:T372 av Lennart Pettersson m.fl. (c, m, fp, kd) (doc, 43 kB)

Motion 2009/10:T302 av Betty Malmberg m.fl. (m, fp, c, kd)

Motion till riksdagen 2009/10:T302 av Betty Malmberg m.fl. m, fp, c, kd Ostlänken m916 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att planeringsprocessen för Ostlänken bör fortsätta och att arbetet prioriteras och påskyndas. Motivering Den så kallade


Utskottsberedning: 2009/10:TU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:T302 av Betty Malmberg m.fl. (m, fp, c, kd) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:T531 av Gunnar Axén m.fl. (m, c, fp, kd)

Motion till riksdagen 2009/10:T531 av Gunnar Axén m.fl. m, c, fp, kd Norrköpings hamns strategiska betydelse m908 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Norrköpings hamns strategiska betydelse för Sverige och den fjärde storstadsregionen samt vikten


Utskottsberedning: 2009/10:TU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:T531 av Gunnar Axén m.fl. (m, c, fp, kd) (doc, 48 kB)

Motion 2009/10:T505 av Stefan Tornberg och Krister Hammarbergh (c, m)

Motion till riksdagen 2009/10:T505 av Stefan Tornberg och Krister Hammarbergh c, m Rusta upp vägnätet i Norrbotten c427 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nödvändigheten av snabba åtgärder för att rusta upp och höja trafiksäkerheten på vägnätet


Utskottsberedning: 2009/10:TU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:T505 av Stefan Tornberg och Krister Hammarbergh (c, m) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:T416 av Agneta Berliner m.fl. (fp, m, c)

Motion till riksdagen 2009/10:T416 av Agneta Berliner m.fl. fp, m, c Kommunikationer i Västmanland fp1128 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om goda kommunikationers avgörande betydelse för tillväxten i Västmanland. Motivering Västmanland är en


Utskottsberedning: 2009/10:TU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:T416 av Agneta Berliner m.fl. (fp, m, c) (doc, 42 kB)
Paginering