Dokument & lagar (373 träffar)

Motion 2009/10:Ub570 av Finn Bengtsson och Barbro Westerholm (m, fp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub570 av Finn Bengtsson och Barbro Westerholm m, fp Forskning och utbildning i geriatrisk klinisk farmakologi m901 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbildning och forskning i geriatrisk klinisk farmakologi. Bakgrund


Utskottsberedning: 2009/10:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub570 av Finn Bengtsson och Barbro Westerholm (m, fp) (doc, 50 kB)

Motion 2009/10:Ub568 av Yvonne Andersson och Finn Bengtsson (kd, m)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub568 av Yvonne Andersson och Finn Bengtsson kd, m Översyn av forskning på området integrativ medicin Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om översyn av forskningen på området integrativ medicin.


Utskottsberedning: 2009/10:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub568 av Yvonne Andersson och Finn Bengtsson (kd, m) (doc, 43 kB)

Motion 2009/10:Ub564 av Agneta Berliner m.fl. (fp, m, c, kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub564 av Agneta Berliner m.fl. fp, m, c, kd Erfarenhetsutbyte om Israels mentorsprogram fp1126 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genom erfarenhetsutbyte dra nationell lärdom av det israeliska mentorsprogrammet


Utskottsberedning: 2009/10:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub564 av Agneta Berliner m.fl. (fp, m, c, kd) (doc, 52 kB)

Motion 2009/10:Ub542 av Sofia Arkelsten m.fl. (m, v, fp, c, kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub542 av Sofia Arkelsten m.fl. m, v, fp, c, kd Obligatorisk lärarutbildning om undervisning i sex och samlevnad m903 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om obligatorisk lärarutbildning i undervisning i sex och samlevnad.


Utskottsberedning: 2009/10:UbU16 2009/10:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Ub542 av Sofia Arkelsten m.fl. (m, v, fp, c, kd) (doc, 43 kB)

Motion 2009/10:Ub541 av Sven Bergström m.fl. (c, m, fp, kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub541 av Sven Bergström m.fl. c, m, fp, kd Ökad tid för idrott och hälsa i skolan c518 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av mer fysisk aktivitet i skolan. Motivering Vår människokropp har sedan årmiljoner


Utskottsberedning: 2009/10:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub541 av Sven Bergström m.fl. (c, m, fp, kd) (doc, 41 kB)

Motion 2009/10:Ub530 av Maria Lundqvist-Brömster m.fl. (fp, c, kd, m, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub530 av Maria Lundqvist-Brömster m.fl. fp, c, kd, m, v, mp Alla barns rätt till skolgång Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om alla barns rätt att gå i skola. Motivering Alla barn som


Utskottsberedning: 2009/10:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub530 av Maria Lundqvist-Brömster m.fl. (fp, c, kd, m, v, mp) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:Ub516 av Yvonne Andersson och Birgitta Sellén (kd, c)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub516 av Yvonne Andersson och Birgitta Sellén kd, c Gemensam satsning på innovationer mellan Sverige och Finland Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att Sverige


Utskottsberedning: 2009/10:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub516 av Yvonne Andersson och Birgitta Sellén (kd, c) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:Ub379 av Eva Olofsson m.fl. (v, c, m, fp, kd, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub379 av Eva Olofsson m.fl. v, c, m, fp, kd, mp Barnkonventionen i högre utbildningar v331 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kurser i barnets rättigheter ska vara obligatoriska på utbildningar för grupper som


Utskottsberedning: 2009/10:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub379 av Eva Olofsson m.fl. (v, c, m, fp, kd, mp) (doc, 39 kB)

Motion 2009/10:Ub218 av Hans Backman och Sven Bergström (fp, c)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub218 av Hans Backman och Sven Bergström fp, c Distansutbildningens kostnader Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten, som svarar för högskolorna, ska se över möjligheterna att


Utskottsberedning: 2009/10:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub218 av Hans Backman och Sven Bergström (fp, c) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:Ub11 av Marie Granlund m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub11 av Marie Granlund m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:149 En akademi i tiden ökad frihet för universitet och högskolor 68004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2009/10:149 En akademi i tiden ökad frihet för universitet och högskolor. Riksdagen


Utskottsberedning: 2009/10:UbU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Ub11 av Marie Granlund m.fl. (s, v, mp) (doc, 69 kB)

Motion 2009/10:Ub10 av Marie Granlund m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub10 av Marie Granlund m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:139 Fokus på kunskap kvalitet i den högre utbildningen 68002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2009/10:139 Fokus på kunskap kvalitet i den högre utbildningen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2009/10:UbU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Ub10 av Marie Granlund m.fl. (s, v, mp) (doc, 59 kB)

Motion 2009/10:Ub3 av Marie Granlund m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub3 av Marie Granlund m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:89 Bäst i klassen en ny lärarutbildning 37111 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att riksdagens tidigare ställningstagande om att det ska inrättas en samlad lärarexamen inte längre ska gälla


Utskottsberedning: 2009/10:UbU16
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2009/10:Ub3 av Marie Granlund m.fl. (s, v, mp) (doc, 77 kB)

Motion 2009/10:Ub1 av Marie Granlund m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub1 av Marie Granlund m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:27 Obligatorisk befattningsutbildning för nyanställda rektorer 37110 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om obligatorisk befattningsutbildning. Motivering


Utskottsberedning: 2009/10:UbU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub1 av Marie Granlund m.fl. (s, v, mp) (doc, 47 kB)

Motion 2009/10:U346 av Annelie Enochson m.fl. (kd, fp, m, c)

Motion till riksdagen 2009/10:U346 av Annelie Enochson m.fl. kd, fp, m, c Demokrati och mänskliga rättigheter i Iran Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att Iran ska leva upp till sina internationella


Utskottsberedning: 2009/10:UU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:U346 av Annelie Enochson m.fl. (kd, fp, m, c) (doc, 44 kB)

Motion 2009/10:U344 av Mikael Oscarsson m.fl. (kd, fp, c, m, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:U344 av Mikael Oscarsson m.fl. kd, fp, c, m, mp Fonden för Auschwitz-Birkenaus bevarande Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för ett långsiktigt åtagande att


Utskottsberedning: 2009/10:UU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:U344 av Mikael Oscarsson m.fl. (kd, fp, c, m, mp) (doc, 42 kB)

Motion 2009/10:U342 av Kent Olsson m.fl. (m, fp, kd, c, mp, v)

Motion till riksdagen 2009/10:U342 av Kent Olsson m.fl. m, fp, kd, c, mp, v Kina, Tibet och mänskliga rättigheter m918 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arbeta för en fredlig lösning för Tibet och se till att mänskliga rättigheter efterlevs.


Utskottsberedning: 2009/10:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:U342 av Kent Olsson m.fl. (m, fp, kd, c, mp, v) (doc, 43 kB)

Motion 2009/10:U341 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. (fp, v, m, kd, mp, c)

Motion till riksdagen 2009/10:U341 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. fp, v, m, kd, mp, c Dawit Isaak fp1039 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Dawit Isaaks situation bör uppmärksammas. Motivering Det är nu åtta år sedan göteborgaren


Utskottsberedning: 2009/10:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:U341 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. (fp, v, m, kd, mp, c) (doc, 51 kB)

Motion 2009/10:U334 av Gunnar Axén och Dan Kihlström (m, kd)

Motion till riksdagen 2009/10:U334 av Gunnar Axén och Dan Kihlström m, kd Taiwan m909 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sveriges regering i EU och FN bör verka för att Taiwan ska kunna delta i och bidra till FN och dess underorganisationer.


Utskottsberedning: 2009/10:UU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:U334 av Gunnar Axén och Dan Kihlström (m, kd) (doc, 41 kB)

Motion 2009/10:U329 av Mats G Nilsson m.fl. (m, c, fp, kd)

Motion till riksdagen 2009/10:U329 av Mats G Nilsson m.fl. m, c, fp, kd Medlemskap i Nato m902 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om svenskt medlemskap i Nato. Motivering Svensk säkerhetspolitik har en tydlig organisatorisk prägel av ett Europa


Utskottsberedning: 2009/10:UU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:U329 av Mats G Nilsson m.fl. (m, c, fp, kd) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:U323 av Anita Brodén och Désirée Pethrus Engström (fp, kd)

Motion till riksdagen 2009/10:U323 av Anita Brodén och Désirée Pethrus Engström fp, kd Brott mot FN:s barnkonvention och mot mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt fp1146 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fängslade barn. Riksdagen


Utskottsberedning: 2009/10:UU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:U323 av Anita Brodén och Désirée Pethrus Engström (fp, kd) (doc, 52 kB)