Dokument & lagar (1 162 träffar)

Motion 2009/10:Ub560 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub560 av Marie Granlund m.fl. s Utgiftsområde 15 Studiestöd s37100 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt uppställning: Anslag tusental kronor Regeringens förslag Anslagsförändring


Utskottsberedning: 2009/10:UbU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2009/10:Ub560 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 50 kB)

Motion 2009/10:Ub559 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub559 av Marie Granlund m.fl. s Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning s37101 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt uppställning:


Utskottsberedning: 2009/10:AU2 2009/10:UbU1 2009/10:UbU2
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2009/10:Ub559 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 71 kB)

Motion 2009/10:Ub558 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub558 av Marie Granlund m.fl. s Förskolan s37109 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att upprätta ett långsiktigt kvalitetsprogram för förskolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2009/10:UbU7
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2009/10:Ub558 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 68 kB)

Motion 2009/10:Ub557 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub557 av Marie Granlund m.fl. s Grundskolan s37108 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kvalitetssäkring, uppfyllelse av kunskapsmål och kunskapsuppföljning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2009/10:FiU1 2009/10:UbU1 2009/10:UbU10 2009/10:UbU6 2009/10:UbU8
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2009/10:Ub557 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 85 kB)

Motion 2009/10:Ub556 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub556 av Marie Granlund m.fl. s Gymnasieskolan s37107 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gymnasieskolan. Vår syn på gymnasieskolan Dagens gymnasieskola står inför helt andra utmaningar än vad som gällde för bara


Utskottsberedning: 2009/10:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub556 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 59 kB)

Motion 2009/10:Ub555 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub555 av Marie Granlund m.fl. s Högskolan s37106 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2009/10:UbU1 2009/10:UbU13
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2009/10:Ub555 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 75 kB)

Motion 2009/10:Ub554 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub554 av Marie Granlund m.fl. s IT i skolan s37105 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en nationell IT-strategi. Motivering För 10 år sedan hade ingen hört talas om en iPod hur ser verkligheten ut om


Utskottsberedning: 2009/10:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub554 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 45 kB)

Motion 2009/10:Ub553 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub553 av Marie Granlund m.fl. s Jämställdhet i skola och utbildning s37104 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta jämställdhet genomsyra hela det livslånga lärandet. Motivering Dagens genusordning begränsar


Utskottsberedning: 2009/10:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub553 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 50 kB)

Motion 2009/10:Ub552 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub552 av Marie Granlund m.fl. s Studiestöd s37103 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utgångspunkterna för studiemedelssystemet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om höjt


Utskottsberedning: 2009/10:UbU12 2009/10:UbU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2009/10:Ub552 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 65 kB)

Motion 2009/10:Ub551 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub551 av Marie Granlund m.fl. s Vuxenutbildning s37102 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra en hög ambition att erbjuda en flexibel och lättillgänglig vuxenutbildning där alla som har behov av det kan


Utskottsberedning: 2009/10:AU2 2009/10:UbU1 2009/10:UbU11 2009/10:UbU13 2009/10:UbU2
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2009/10:Ub551 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 70 kB)

Motion 2009/10:Ub550 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub550 av Marie Granlund m.fl. s Forskning s37010 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen på svensk forskningspolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten


Utskottsberedning: 2009/10:UbU1 2009/10:UbU10
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2009/10:Ub550 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 85 kB)

Motion 2009/10:Ub513 av Mats Pertoft m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub513 av Mats Pertoft m.fl. mp Utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16 Utbildning och universitetsforskning mp652 1 Sammanfattning Miljöpartiet de gröna värnar det livslånga lärandet. Människor måste alltid ha en chans till vidareutbildning eller omskolning. Det är särskilt viktigt i rådande


Utskottsberedning: 2009/10:UbU1 2009/10:UbU10 2009/10:UbU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:Ub513 av Mats Pertoft m.fl. (mp) (doc, 149 kB)

Motion 2009/10:Ub466 av Mats Pertoft m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub466 av Mats Pertoft m.fl. mp Fler tillvalsspråk mp668 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att erbjuda elever fler tillvalsspråk. Motivering Skolorna bör erbjuda ett större utbud av språk som eleverna kan välja.


Utskottsberedning: 2009/10:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub466 av Mats Pertoft m.fl. (mp) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:Ub465 av Mats Pertoft m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub465 av Mats Pertoft m.fl. mp Effektiva verktyg för bättre kvalitetskontroll av fristående skolor mp665 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utreda införandet av en skattebefrielse för de vinster


Utskottsberedning: 2009/10:SkU27 2009/10:UbU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2009/10:Ub465 av Mats Pertoft m.fl. (mp) (doc, 55 kB)

Motion 2009/10:Ub464 av Mats Pertoft m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub464 av Mats Pertoft m.fl. mp Kvalitetsgranskning av läromedlen mp663 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Skolverket i uppdrag att kontinuerligt genomföra en kvalitetsgranskning av läromedlen. Motivering


Utskottsberedning: 2009/10:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub464 av Mats Pertoft m.fl. (mp) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:Ub463 av Mats Pertoft m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub463 av Mats Pertoft m.fl. mp Samordning av högskolepedagogiska frågor på nationell nivå mp662 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda samordningen av högskolepedagogiska frågor på nationell nivå. Motivering


Utskottsberedning: 2009/10:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub463 av Mats Pertoft m.fl. (mp) (doc, 42 kB)

Motion 2009/10:Ub393 av Thomas Nihlén m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub393 av Thomas Nihlén m.fl. mp Förstärkt elevhälsovård mp815 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att snarast återkomma med lagförslag som ställer krav på att alla elever ska ha tillgång till en fungerande elevhälsa


Utskottsberedning: 2009/10:UbU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2009/10:Ub393 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) (doc, 50 kB)

Motion 2009/10:Ub390 av Mats Pertoft m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub390 av Mats Pertoft m.fl. mp Alternativa läroplaner mp669 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta även kommunala skolor arbeta enligt alternativa läroplaner. Motivering Miljöpartiet anser att det skall vara


Utskottsberedning: 2009/10:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub390 av Mats Pertoft m.fl. (mp) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:Ub389 av Mats Pertoft m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub389 av Mats Pertoft m.fl. mp Avgiftsfri mat i gymnasieskolorna mp667 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skolmaten i gymnasieskolan ska vara gratis för eleverna i såväl kommunala som fristående gymnasieskolor.


Utskottsberedning: 2009/10:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub389 av Mats Pertoft m.fl. (mp) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:Ub388 av Mats Pertoft m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub388 av Mats Pertoft m.fl. mp Avskaffande av timplanen mp666 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa timplanen. Motivering En av de viktiga framgångsfaktorerna för skolor generellt är att man lokalt får


Utskottsberedning: 2009/10:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub388 av Mats Pertoft m.fl. (mp) (doc, 38 kB)