Dokument & lagar (5 543 träffar)

Motion 2005/06:N31 av Maria Larsson m.fl. (kd)

1 Inledning Kristdemokraterna har under den gångna mandatperioden arbetat målmedvetet för att genomlysa och föreslå förbättringar av regeringens ägarförvaltning. Även om Socialdemokraterna tillsammans med sina kamrater i vänsterkartellen röstat nej till våra förslag i riksdagens kammare, kan vi konstatera att flera av


Utskottsberedning: 2006/07:NU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:N31 av Maria Larsson m.fl. (kd) (doc, 95 kB)

Föredragningslista 2005/06:131

2005/06:131 Onsdagen den 31 maj 2006 Kl. 09.00 Votering Arbetsplenum 16.00 Votering Ansökan om ledighet, m.m. Ola Rask s har ansökt om ledighet fr.o.m. i dag t.o.m. den 12 juli 2006 Ersättare Christer Erlandsson s Ansökan om fortsatt ledighet, m.m. Sonja Fransson s fr.o.m. den 1 juli t.o.m. den 31 juli 2006 Ersättare

2006-05-31

Föredragningslista 2005/06:131 (doc, 115 kB) Föredragningslista 2005/06:131 (pdf, 27 kB)

Utskottsmöte 2005/06:24

Föredragningslista Skatteutskottet 2005/06:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:24 Datum och tid: 08:15 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2005/06:23. 2. Inkomna skrivelser, EU-material, m.m. 3. Uppräkning av beloppsgränsen avseende skattefrihet vid bär-svamp- och kottplockning

2006-05-30 08:15:00

Utskottsmöte 2005/06:32

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2005/06:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:32 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Statssekreterare Staffan Bengtsson, m.fl.Socialdepartementet, informerar inför EPSCO-rådets möte den 1-2 juni 2006. 3. Statssekreterare

2006-05-30 08:00:00

Utskottsmöte 2005/06:34

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2005/06:34 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:34 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokollen 2005/06:32 och 2005/06:33 2. Justering av förslag till betänkande 2005/06:MJU14 Nationell klimatpolitik i global samverkan

2006-05-30 08:00:00

Utskottsmöte 2005/06:32

Föredragningslista Lagutskottet 2005/06:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:32 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:105 om konsumentpolitikens mål och inriktning jämte motioner samt justering av förslag till

2006-05-30 08:00:00

Utskottsmöte 2005/06:39

Föredragningslista Justitieutskottet 2005/06:39 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:39 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från regeringen Statssekreterare Dan Eliasson informerar inför ministerrådsmötet för rättsliga och inrikes frågor den 1-2 juni 2006. Material bifogas.

2006-05-30 08:00:00

Utskottsmöte 2005/06:4

Föredragningslista Sammansatta Utrikes- Och Försvarsutskottet 2005/06:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:4 Datum och tid: 08:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ5-32 Föredragningslista KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE 1. Öppnande Den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen under

2006-05-30 08:00:00

Föredragningslista 2005/06:130

2005/06:130 Tisdagen den 30 maj 2006 Kl. 09.00 Votering uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Arbetsplenum 15.00 Votering Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet onsdagen den 24 maj Meddelande om information om kammarens sammanträden i andrakammarsalen Fredagen den 2 juni Efter fredagens sista

2006-05-30

Föredragningslista 2005/06:130 (doc, 120 kB) Föredragningslista 2005/06:130 (pdf, 27 kB)

Föredragningslista 2005/06:129

2005/06:129 Måndagen den 29 maj 2006 Kl. 09.00 Arbetsplenum ingen votering Meddelande om statsministerns frågestund Torsdagen den 1 juni kl. 14.00 Frågor besvaras av statsminister Göran Persson s Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2005/06:406 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Färre kvinnor inom försvaret

2006-05-29

Föredragningslista 2005/06:129 (doc, 100 kB) Föredragningslista 2005/06:129 (pdf, 23 kB)

Motion 2005/06:U11 av Allan Widman m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen noga skall följa uppbyggnaden av och tillgängligheten till kvalificerade sjukvårdsresurser för det svenska förbandet i Demokratiska republiken Kongo. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2005/06:UFöU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:U11 av Allan Widman m.fl. (fp) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:MJ62 av Sinikka Bohlin (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skyndsamt återkommer till riksdagen med en samlad bedömning av avfallsmarknaden efter översynen av undantag från lokaliserings- och självkostnadsprinciperna. Motivering Kommunerna är, liksom de privata


Utskottsberedning: 2005/06:MJU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2005/06:MJ62 av Sinikka Bohlin (s) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:MJ61 av Åsa Domeij och Jan Lindholm (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att materialåtervinning bör prioriteras högre och källsortering öka. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att dagens förpackningsbaserade producentansvar bör förändras så att


Utskottsberedning: 2005/06:MJU29
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 2 avslag, 4 bifall,

Motion 2005/06:MJ61 av Åsa Domeij och Jan Lindholm (mp) (doc, 46 kB)

Föredragningslista 2005/06:127

2005/06:127 Onsdagen den 24 maj 2006 Kl. 15.00 Bordläggningsplenum Justering av protokoll Protokollen från sammanträdena måndagen den 15, tisdagen den 16, onsdagen den 17 och torsdagen den 18 maj Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2005/06:393 av Nina Lundström fp Burma och medlemskapet i ASEM 2005/06:422

2006-05-24

Föredragningslista 2005/06:127 (doc, 61 kB) Föredragningslista 2005/06:127 (pdf, 18 kB)

Motion 2005/06:MJ60 av Lars Lindblad m.fl. (m, fp, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i 15 kap. 10 miljöbalken i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering Regeringen har, i sin proposition 2005/06:176, föreslagit två ändringar vad avser kommunernas roll inom avfallshanteringen. Det ena förslaget är att möjliggöra för kommunerna att bedriva


Utskottsberedning: 2005/06:MJU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:MJ60 av Lars Lindblad m.fl. (m, fp, kd, c) (doc, 45 kB)

Utskottsmöte 2005/06:37

Föredragningslista Näringsutskottet 2005/06:37 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:37 Datum och tid: 08:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Fortsatt behandling och justering av betänkande med anledning av proposition 2005/06:127 om forskning och ny teknik för framtidens energisystem

2006-05-19 08:30:00

Föredragningslista 2005/06:126

2005/06:126 Fredagen den 19 maj 2006 Kl. 09.00 Arbetsplenum 13.00 Votering Anmälan om kompletteringsval Fredrik Olovsson s som ledamot i försvarsutskottet Britt Olauson s som suppleant i försvarsutskottet och trafikutskottet Paavo Vallius s som ledamot i Nordiska rådets svenska delegation Anmälan om återtagande

2006-05-19

Föredragningslista 2005/06:126 (doc, 90 kB) Föredragningslista 2005/06:126 (pdf, 22 kB)

Utskottsmöte 2005/06:36

Föredragningslista Utrikesutskottet 2005/06:36 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:36 Datum och tid: 10:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Meddelanden och administrativa frågor a kanslimeddelanden m.m. b resor och konferenser c aktuella frågor

2006-05-18 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:23

Föredragningslista Skatteutskottet 2005/06:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:23 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2005/06:22. 2. Inkomna skrivelser, m.m. 3. Inkomstskatteregler för vissa kyotoenheter prop. 2005/06:153 Förslag till betänkande 2005/06:SkU26

2006-05-18 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:33

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2005/06:33 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:33 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2005/06:31 2. Justering av förslag till betänkande 2005/06:MJU15 Utvecklad utsläppshandel för minskad klimatpåverkan föredragande

2006-05-18 10:00:00