Dokument & lagar (386 träffar)

Motion 2005/06:Sf377 av Bengt-Anders Johansson (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om striktare tillämpning av försörjningsansvar. Motivering Dagens tillämpning av utlänningslagen UtlL gör att anhöriginvandring tillåts i såväl nedåtgående som uppåtgående släktled. Detta bör enligt mitt förmenande ses


Utskottsberedning: 2005/06:SfU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Sf377 av Bengt-Anders Johansson (m) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:Sf373 av Sven Brus m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Asyl- och flyktingpolitik 6 3.1 En solidarisk och human flyktingpolitik i Europa 6 3.1.1 Öka inslaget av solidaritet i EU:s flyktingpolitik 6 3.1.2 Transportörsansvaret 7 3.1.3 Korta visumlistan och inför nödvisum 7 3.1.4 Dublinförordningens


Utskottsberedning: 2005/06:SfU10 2005/06:SfU2 2005/06:SfU4 2005/06:SfU5 2005/06:SfU8
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 22 avslag, 6 bifall,

Motion 2005/06:Sf373 av Sven Brus m.fl. (kd) (doc, 231 kB)

Motion 2005/06:Sf372 av Kenneth Lantz m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om underhållsstödssystemet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en ny modell för umgängesavdrag. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om


Utskottsberedning: 2005/06:SfU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:Sf372 av Kenneth Lantz m.fl. (kd) (doc, 68 kB)

Motion 2005/06:Sf370 av Bo Könberg m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar för 2006. Miljoner kronor Anslag Regeringens förslag 2006 Folkpartiets förändringar i förhållande till regeringen 10:1 Integrationsverket 91 50 12:5


Utskottsberedning: 2005/06:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Sf370 av Bo Könberg m.fl. (fp) (doc, 49 kB)

Motion 2005/06:Sf368 av Helene Petersson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att överväga förändringar av nivåerna i sjukförsäkringssystemet i syfte att göra dem mer flexibla. Motivering Fibromyalgi är en mjukdelsreumatisk sjukdom som i hög grad drabbar människor i arbetsför ålder. Nio


Utskottsberedning: 2005/06:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Sf368 av Helene Petersson (s) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:Sf365 av Karin Pilsäter (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om växelvis uttag av tillfällig föräldrapenning för vård av sjuka barn. Motivering Fördelningen mellan mammor och pappor av ansvaret för hem och barn har en avgörande betydelse för såväl barnen som för föräldrarnas möjlighet


Utskottsberedning: 2005/06:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Sf365 av Karin Pilsäter (fp) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:Sf364 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Sammanfattning Asylprocessen står inför en av de största förändringarna som genomförts i den svenska asylpolitikens historia. Denna förändring påbörjades redan 1997 och har tagit mycket längre tid än Folkpartiet liberalerna önskat. Efter många års förseningar har nu riksdagen fattat beslut om att Utlänningsnämnden läggs


Utskottsberedning: 2005/06:SfU10 2005/06:SfU12 2005/06:SfU2 2005/06:SfU4 2005/06:SfU5 2005/06:SfU8
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 21 avslag, 4 bifall,

Motion 2005/06:Sf364 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) (doc, 182 kB)

Motion 2005/06:Sf360 av Bo Könberg m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp budgetåret 2006. Tusental kronor Anslag Regeringens förslag Folkpartiets förändringar i förhållande till regeringen 19:1 Sjukpenning


Utskottsberedning: 2005/06:SfU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:Sf360 av Bo Könberg m.fl. (fp) (doc, 88 kB)

Motion 2005/06:Sf349 av Mariam Osman Sherifay m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över hur arbetet mot islamofobi kan stärkas. Motivering Redan innan terrorattackerna i USA den 11 september 2001 och bombdåden i London sommaren 2005, har islamofobi förekommit, utan att det har diskuterats


Utskottsberedning: 2005/06:SfU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Sf349 av Mariam Osman Sherifay m.fl. (s) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:Sf346 av Sven Brus och Yvonne Andersson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en arbetsmarknad för alla. Motivering Debatten om sjukförsäkringen och arbetslösheten i dag är fokuserad på behovet av att sänka ohälsotalet. Människor som i dag uppbär sjukpenning, sjukersättning, eller aktivitetsstöd


Utskottsberedning: 2005/06:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Sf346 av Sven Brus och Yvonne Andersson (kd) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:Sf345 av Kenneth Lantz m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en privatisering av arbetsskadeförsäkringen. Bakgrund Arbetsskadeförsäkringen har varit föremål för stora förändringar under 1990-talet. 1993 slopades den särskilda arbetsskadesjukpenningen samtidigt som beviskraven


Utskottsberedning: 2005/06:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Sf345 av Kenneth Lantz m.fl. (kd) (doc, 62 kB)

Motion 2005/06:Sf278 av Gudrun Schyman (-)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om individualiserad föräldraförsäkring. Individualiserad föräldraförsäkring lika villkor på arbetsmarknaden Dagens föräldraförsäkring konserverar den könssegregerade arbetsmarknaden och befäster könsmaktsordningen. En


Utskottsberedning: 2005/06:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Sf278 av Gudrun Schyman (-) (doc, 48 kB)

Motion 2005/06:N480 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning De nya jobben skapas när enskilda människor finner det vara mödan värt att starta eller utveckla ett företag. Den privata sektorns andel av den totala produktionen behöver därför bli större. Inriktningen i Kristdemokraternas ekonomiska politik vilar på kunskapen om att arbete och välfärd åt alla bara kan


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:FiU1 2005/06:FiU19 2005/06:KU15 2005/06:KU26 2005/06:LU18 2005/06:MJU25 2005/06:NU1 2005/06:NU10 2005/06:NU13 2005/06:NU16 2005/06:NU4 2005/06:SfU1 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17 2005/06:SkU21 2005/06:UbU15
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 31 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:N480 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 259 kB)

Motion 2005/06:N478 av Maria Larsson m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Det privata näringslivet är grunden för vårt lands välfärd. Det är när människor vågar, vill och kan satsa i ett företagande som nya jobb skapas. Då finns förutsättningar för tillväxt. Kristdemokraternas politik vilar på kunskapen om att arbete och välfärd åt alla bara uppnås om ansvarstagande individer,


Utskottsberedning: 2005/06:FiU19 2005/06:KU7 2005/06:LU18 2005/06:NU1 2005/06:NU10 2005/06:NU13 2005/06:NU16 2005/06:SfU1 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 18 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:N478 av Maria Larsson m.fl. (kd) (doc, 117 kB)

Motion 2005/06:L375 av Lars Ohly m.fl. (v)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 7 3.1 Heteronormativitet, lesbisk feminism och HBT-politik 7 4 Internationellt HBT-arbete 8 4.1 FN-konventionen om avskaffande av all slags diskriminering p.g.a. sexuell läggning eller könsidentitet 8 4.2 Sidas regleringsbrev 9


Utskottsberedning: 2005/06:AU6 2005/06:FöU5 2005/06:JuU1 2005/06:JuU14 2005/06:JuU18 2005/06:JuU22 2005/06:KrU16 2005/06:KU14 2005/06:KU15 2005/06:KU7 2005/06:LU19 2005/06:LU9 2005/06:SfU4 2005/06:SoU1 2005/06:SoU17 2005/06:SoU18 2005/06:UbU14 2005/06:UbU16 2005/06:UbU19 2005/06:UbU4 2005/06:UU15 2005/06:UU2
Riksdagsbeslut (42 yrkanden): 42 avslag

Motion 2005/06:L375 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 175 kB)

Motion 2005/06:Ju564 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Vad är terrorism 4 4 Vilka är terroristerna 4 4.1 De militanta islamisterna 4 4.2 Terrorister i Sverige 5 5 Hur bekämpa terrorism 5 5.1 Terrorismens rötter 5 5.2 Alla tillgängliga resurser och bibehållen demokrati 6 6 Krav på Sveriges


Utskottsberedning: 2005/06:FöU1 2005/06:FöU9 2005/06:JuU17 2005/06:JuU22 2005/06:JuU26 2005/06:SfU10 2005/06:SfU6 2005/06:UU8 2005/06:UU9
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2005/06:Ju564 av Holger Gustafsson m.fl. (kd) (doc, 109 kB)

Motion 2005/06:Ju534 av Gunilla Carlsson i Tyresö m.fl. (m)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Definition av terrorism 4 5 Terrorism som fenomen 4 6 Rekrytering av terrorister inom Europeiska unionen 6 7 Extrem islamism är en form av totalitarism 6 8 Orsaker till terrorism 7 9 Svenska erfarenheter av terrorism 8


Utskottsberedning: 2005/06:FöU1 2005/06:JuU17 2005/06:SfU6 2005/06:UU9 2006/07:KU1
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2005/06:Ju534 av Gunilla Carlsson i Tyresö m.fl. (m) (doc, 100 kB)

Motion 2005/06:A420 av Stefan Attefall m.fl. (kd)

1 Sammanfattning I denna motion presenteras Kristdemokraternas arbetsmarknadspolitik och partiets alternativa budgetförslag för 2006 på utgiftsområdena 13 och 14. I särskilda motioner utvecklas partiets politik när det gäller jobben i tjänstesektorn Sk527hälsosammare arbetsliv A418äldre på arbetsmarknaden A417ungdomsarbetslösheten


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU3 2005/06:AU5 2005/06:AU6 2005/06:AU7 2005/06:KU17 2005/06:NU11 2005/06:SfU10
Riksdagsbeslut (46 yrkanden): 45 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:A420 av Stefan Attefall m.fl. (kd) (doc, 548 kB)

Motion 2005/06:A417 av Annelie Enochson m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Äldre personer har en unik erfarenhet och yrkeskunnande som de ofta inte ges tillfälle att nyttja på arbetsmarknaden. För Kristdemokraterna är det viktigt att frihet och trygghet präglar den svenska arbetsmarknaden. Äldre personer ska kunna anpassa sitt arbete utifrån sin egen unika situation. Vill man


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU3 2005/06:AU6 2005/06:SfU1 2005/06:SkU21
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 12 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:A417 av Annelie Enochson m.fl. (kd) (doc, 103 kB)

Motion 2005/06:A369 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Sammanfattning Arbetsmarknadspolitiken ska ha tre mål: Bryta utanförskapet. Fokusera arbetsförmedlingen på förmedla arbeten. Förändra AMS till en mindre, specialiserad och professionell myndighet. Mer än en miljon svenskar i arbetsför ålder arbetar inte i dag. Vid ett maktskifte behövs en positiv chock för att snabbt få


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU3 2005/06:SfU1
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2005/06:A369 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) (doc, 268 kB)