Dokument & lagar (162 träffar)

Motion 2005/06:L29 av Margareta Israelsson och Siw Wittgren-Ahl (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av hur överförmyndarna i Sverige är organiserade och överförmyndarnas kompetens, samt av behovet av att revidera och modernisera lagstiftningen inom området. Motivering Det ligger i varje demokratisk välfärdsregerings


Utskottsberedning: 2006/07:CU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L29 av Margareta Israelsson och Siw Wittgren-Ahl (s) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:L20 av Krister Örnfjäder (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att inrätta ett 020-nummer för att stärka konsumentskyddet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att lokalisera ett konsumentrådgivningscentrum till Kalmar län. Motivering


Utskottsberedning: 2005/06:LU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:L20 av Krister Örnfjäder (s) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:L19 av Christina Axelsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att driva på utvecklingen av en kraftfull konsumentorganisation för att öka konsumenternas egna möjligheter att bilda opinion och påverka i konsumentfrågor i Sverige och inom EU. Motivering Vårt EU-samarbete liksom


Utskottsberedning: 2005/06:LU33
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L19 av Christina Axelsson (s) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:L16 av Ronny Olander och Siw Wittgren-Ahl (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en handlingsplan för hållbar konsumtion för hushållen måste beakta trädgårdsodlingens stora betydelse. Motivering Regeringens förslag till handlingsplan för hållbar konsumtion för hushållen skr. 2005/06:107 beskriver


Utskottsberedning: 2005/06:LU36
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L16 av Ronny Olander och Siw Wittgren-Ahl (s) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:So5 av Agneta Lundberg och Nils-Erik Söderqvist (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om folkhälsopolitiska förutsättningar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om alkoholpolitiska mål. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:LU15 2005/06:SkU22 2005/06:SoU12
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2005/06:So5 av Agneta Lundberg och Nils-Erik Söderqvist (s) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:MJ593 av Lotta Hedström (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att verka för att genetisk kloning, kopiering av människorinte får genomslag i någon del av världen.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att verka för att riskforskning om


Utskottsberedning: 2005/06:LU13 2005/06:MJU11 2005/06:SoU16
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2005/06:MJ593 av Lotta Hedström (mp) (doc, 75 kB)

Motion 2005/06:L396 av Ulf Holm m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram lagstiftningsförslag om att samtliga avtal med tillhörande villkor, längre än en viss textmassa eller med en teckenstorlek under en viss storlek, skall ha ett versionsnummer eller datum för senaste ändring för att vara giltiga. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:LU20
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:L396 av Ulf Holm m.fl. (mp) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:L394 av Tasso Stafilidis (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa en reglering som starkare betonar vårdnadshavarnas och föräldrarnas skyldigheter gentemot barnet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ge barnen rätt att ställa


Utskottsberedning: 2005/06:LU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:L394 av Tasso Stafilidis (v) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:L393 av Ulf Holm (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att samla all konsumentlagstiftning i en gemensam konsumentbalk. Motivering Det är idag svårt för många konsumenter att enkelt hitta vilka rättigheter och skyldigheter man har. För att stärka medborgarnas


Utskottsberedning: 2005/06:LU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L393 av Ulf Holm (mp) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:L391 av Göte Wahlström m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av trygghet vid elektronisk handel. Motivering Att handla på Internet är idag vanligt i stora delar av världen. Den elektroniska handeln känner inte några gränser, den är global och detta måste konsumenterna


Utskottsberedning: 2005/06:LU33
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L391 av Göte Wahlström m.fl. (s) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:L390 av Karl Gustav Abramsson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förändrade förmånsrättsregler. Motivering Genom införandet av begränsningar i värdet på företagsinteckningar, har de mindre och medelstora företagens möjligheter att skaffa rörelsekapital, men även lånekapital till


Utskottsberedning: 2005/06:LU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2005/06:L390 av Karl Gustav Abramsson m.fl. (s) (doc, 56 kB)

Motion 2005/06:L379 av Lilian Virgin och Christer Engelhardt (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändring i resegarantilagen så att lagen blir konkurrensneutral. Motivering Riksdagen antog våren 2002 regeringens förslag om ändringar i resegarantilagen. Lagen gäller från den 1 januari 2003. Syftet med lagen är


Utskottsberedning: 2005/06:LU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L379 av Lilian Virgin och Christer Engelhardt (s) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:L377 av Kerstin Engle och Anita Jönsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ursprungsmärkning av varor i handeln. Motivering Med det allt större utbudet av varor i bland annat livsmedelsbutikerna blir det allt svårare att som enskild konsument göra önskvärda val. För att vi konsumenter ska


Utskottsberedning: 2005/06:LU33
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L377 av Kerstin Engle och Anita Jönsson (s) (doc, 36 kB)

Motion 2005/06:L376 av Barbro Feltzing och Ulf Holm (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i marknadsföringslagen 1995:450 om s.k. oönskad reklam enligt vad i motionen anförs. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Statskontoret bör få i uppdrag att finna lösningar på problemet


Utskottsberedning: 2005/06:KU7 2005/06:LU33
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:L376 av Barbro Feltzing och Ulf Holm (mp) (doc, 48 kB)

Motion 2005/06:L365 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda det rättsliga föräldraskapet gällande barn som har fler än två föräldrar och hur barns juridiska rättigheter till sina föräldrar utöver de biologiska vårdnadshavarna skall tillgodoses. Barnets rätt till


Utskottsberedning: 2005/06:LU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L365 av Tasso Stafilidis m.fl. (v) (doc, 62 kB)

Motion 2005/06:T498 av Karin Pilsäter och Mia Franzén (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Södertörnsleden och Citybanan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om beslutsformerna för införandet av trängselavgifter.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2005/06:FiU1 2005/06:FöU7 2005/06:JuU1 2005/06:LU14 2005/06:TU1 2005/06:TU5 2005/06:UbU1
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:T498 av Karin Pilsäter och Mia Franzén (fp) (doc, 68 kB)

Motion 2005/06:Sk495 av Bengt-Anders Johansson (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om de s.k. 3:12-reglernas avskaffande. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att undanta mindre bolag från revisionsplikten.1 1Yrkande 2 hänvisat till LU. 3:12-reglerna De s.k.


Utskottsberedning: 2005/06:LU12 2005/06:SkU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Sk495 av Bengt-Anders Johansson (m) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:MJ534 av Ulf Holm och Gustav Fridolin (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skyndsamt införa ett svenskt importförbud mot hund- och kattskinn. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige skall driva frågan om ett totalt importförbud i hela


Utskottsberedning: 2005/06:LU20 2005/06:MJU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:MJ534 av Ulf Holm och Gustav Fridolin (mp) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:L395 av Britta Rådström och Carin Lundberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skadestånd till misshandlade kvinnor. Motivering Om en gift kvinna blir misshandlad av sin make, anmäler brottet och maken sedan blir dömd för brottet med påföljden skadestånd har maken, trots misshandeln, rätt till


Utskottsberedning: 2005/06:LU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L395 av Britta Rådström och Carin Lundberg (s) (doc, 37 kB)

Motion 2005/06:L392 av Börje Vestlund m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om könsneutral äktenskapslagstiftning. Bakgrund Varje dag diskrimineras människor på grund av sin sexuella läggning. Det kan vi socialdemokrater aldrig acceptera. Alla människor har lika värde och ska bemötas med respekt.


Utskottsberedning: 2005/06:LU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L392 av Börje Vestlund m.fl. (s) (doc, 43 kB)