Dokument & lagar (309 träffar)

Motion 2005/06:L302 av Ronny Olander (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att följa prisutvecklingen på lagringsmedier. Motivering Upphovsrättsskyddat material och privatkopiering har varit friskt debatterat under våren. Det har nu införts ett tydligt förbud mot att kopiera för privat


Utskottsberedning: 2005/06:LU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L302 av Ronny Olander (s) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:L301 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stärka inflytandet för den enskilde funktionshindrade över vem som utses till god man. Motivering Den svenska reformen med god man var, när den infördes 1989, en kraftig markering mot förmyndarsystemet. Det var


Utskottsberedning: 2005/06:LU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L301 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:L299 av Karin Pilsäter och Erik Ullenhag (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en enhetlig och enkel gemensam försäkran om föräldraskapet bör ersätta dagens utredningsförfarande och faderskapserkännande för nyblivna fäder till barn födda utom äktenskapetMotivering Sedan urminnes tider har


Utskottsberedning: 2005/06:LU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L299 av Karin Pilsäter och Erik Ullenhag (fp) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:L295 av Yvonne Ångström och Lennart Fremling (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om återgång till 100 förmånsrätt för företagsinteckningar samt att de skall gälla med särskild förmånsrätt. Motivering Riksdagen beslutade år 2003 att införa den nya förmånsrättslagen. Lagen skulle genomföras i två steg,


Utskottsberedning: 2005/06:LU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2005/06:L295 av Yvonne Ångström och Lennart Fremling (fp) (doc, 56 kB)

Motion 2005/06:L281 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att göra en översyn av lagstiftningen avseende ansvaret för fel på fastighet vid överlåtelse. Motivering Att köpa och sälja sin bostad är förmodligen den viktigaste affären i en enskild människas liv. Därför


Utskottsberedning: 2005/06:LU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L281 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:Kr305 av Ingegerd Saarinen (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett förbud mot införsel till Sverige av kulturföremål som förts ut olagligt från ursprungslandet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tullen får befogenhet att beslagta


Utskottsberedning: 2005/06:JuU14 2005/06:KrU17 2005/06:LU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:Kr305 av Ingegerd Saarinen (mp) (doc, 75 kB)

Motion 2005/06:Ju532 av Johan Linander m.fl. (c)

1 Sammanfattning Trygghet i samhället är en förutsättning för demokrati, det är rädsla och otrygghet som omvandlat i handlingar och ord blir rasism, fördomar och en utbredd passivitet inför brottsliga handlingar. Centerpartiet strävar efter ett samhälle där vi vågar säga ifrån när vi ser att ett brott begås, där vi känner


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU1 2005/06:JuU11 2005/06:JuU14 2005/06:JuU18 2005/06:JuU19 2005/06:JuU22 2005/06:JuU23 2005/06:JuU26 2005/06:JuU33 2005/06:JuU34 2005/06:LU14 2005/06:SoU31
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): 33 avslag, 2 bifall,

Motion 2005/06:Ju532 av Johan Linander m.fl. (c) (doc, 101 kB)

Motion 2005/06:A310 av Margareta Andersson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att bryta kvinnors underordning så att män och kvinnor får samma möjligheter. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att stärka kvinnors ekonomiska situation.1 Riksdagen


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU11 2005/06:AU6 2005/06:FiU1 2005/06:JuU14 2005/06:JuU18 2005/06:LU19 2005/06:NU13 2005/06:NU16 2005/06:SkU16 2005/06:SoU1 2005/06:SoU17 2005/06:UU15
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2005/06:A310 av Margareta Andersson m.fl. (c) (doc, 129 kB)

Motion 2005/06:A309 av Maud Olofsson m.fl. (c)

1 Sammanfattning Centerpartiet vill att Sverige ska vara ett land där det lönar sig att arbeta och där alla människor har ett jobb att gå till varje dag. På grund av illa förd socialdemokratisk politik går över en miljon människor i arbetsför ålder inte till jobbet en vanlig arbetsdag. Detta måste förändras. Därför tar


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU2 2005/06:AU3 2005/06:AU6 2005/06:FiU19 2005/06:KU25 2005/06:LU12 2005/06:LU18 2005/06:NU1 2005/06:NU12 2005/06:NU13 2005/06:NU16 2005/06:SfU1 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17 2005/06:TU5 2005/06:UbU14 2005/06:UbU15 2005/06:UbU5
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 31 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:A309 av Maud Olofsson m.fl. (c) (doc, 165 kB)

Motion 2005/06:A259 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Sammanfattning Sverige framhålls ofta som ett av världens mest jämställda länder. Det är det land där flest kvinnor yrkesarbetar och därmed också kan försörja sig själva. Men arbetsmarknaden i Sverige är också det område där det är tydligast att villkoren för män och kvinnor fortfarande är olika. Sverige har en av väldens


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU11 2005/06:AU3 2005/06:AU6 2005/06:LU12 2005/06:SfU1 2005/06:SkU16
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:A259 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) (doc, 101 kB)

Motion 2005/06:So574 av Birgitta Ohlsson (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ensamstående kvinnor bör få tillgång till assisterad befruktning på samma sätt som homo- eller heterosexuella kvinnor sammanboende i par. Motivering Begreppet familj har vidgats genom åren från att enkom först


Utskottsberedning: 2005/06:LU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:So574 av Birgitta Ohlsson (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:L354 av Johan Linander och Roger Tiefensee (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om arbetsgivares regressrätt vid personskada. Motivering Personskadekommittén överlämnade redan i januari 2002 sitt betänkande Samordning och regress Ersättning vid personskada SOU 2002:1 och nu har det snart gått en


Utskottsberedning: 2005/06:LU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L354 av Johan Linander och Roger Tiefensee (c) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:L311 av Viviann Gerdin (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kommunens skyldighet att alltid upplysa blivande godeman, förvaltare eller förmyndare att uppdraget är på livstid. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förändra reglerna


Utskottsberedning: 2005/06:LU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:L311 av Viviann Gerdin (c) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:L298 av Camilla Sköld Jansson m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer till riksdagen med förslag på lagändring som innebär att diskrimineringsförbudet även innefattar försäkringar. Motivering Den 1 juli 2005 trädde lagen om Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering prop. 2004/05:147 i kraft. Där stärks skyddet


Utskottsberedning: 2005/06:LU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L298 av Camilla Sköld Jansson m.fl. (v) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:L282 av Barbro Feltzing och Ulf Holm (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en begränsning av antalet konkurser införs i köplagen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Konsumentombudsmannen bör ges möjlighet att förordna om näringsförbud vid


Utskottsberedning: 2005/06:LU20
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:L282 av Barbro Feltzing och Ulf Holm (mp) (doc, 43 kB)

Motion 2005/06:Ju386 av Rolf Olsson m.fl. (v)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att beslut som fattas av offentliga organ i större utsträckning skall innehålla en konsekvensbeskrivning ur brottsförebyggande perspektiv. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: 2005/06:AU2 2005/06:JuU1 2005/06:JuU11 2005/06:JuU14 2005/06:JuU18 2005/06:LU14 2005/06:SoU17
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2005/06:Ju386 av Rolf Olsson m.fl. (v) (doc, 83 kB)

Motion 2005/06:N439 av Per Bill m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inriktning av regional tillväxtpolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om strandskyddet.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Glesbygdsverket.


Utskottsberedning: 2005/06:KU25 2005/06:LU18 2005/06:MJU3 2005/06:NU12 2005/06:NU2 2005/06:SkU20 2005/06:UbU12
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:N439 av Per Bill m.fl. (m) (doc, 70 kB)

Motion 2005/06:L378 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om reklam riktad till barn. Motivering Vi ser idag mycket dold reklam som riktar sig mot barn inte minst inom leksaksbranschen och via olika tv-program för barn. Ett exempel på det är tv-serien Byggare Bob, i vars kölvatten


Utskottsberedning: 2005/06:LU33
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L378 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s) (doc, 56 kB)

Motion 2005/06:L294 av Birgitta Carlsson och Kenneth Johansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över föräldrabalken så det inte är straffbart att låta ungdomar ingå i en styrelse utan godkännande av vårdnadshavare. Föräldrabalken behöver ses över Om ungdomar som inte är myndiga väljs till ett styrelseuppdrag


Utskottsberedning: 2005/06:LU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L294 av Birgitta Carlsson och Kenneth Johansson (c) (doc, 36 kB)

Motion 2005/06:So556 av Marita Aronson m.fl. (fp)

Sammanfattning Undersökningar bland barnavårdscentraler, förskolor och skolor visar att tusentals barn i Sverige far illa utan att det kommer till socialtjänstens kännedom. Minst ett par hundratusen barn växer upp med missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar. Enligt personalen i barnomsorgen kan man redan i förskoleåldern


Utskottsberedning: 2005/06:JuU33 2005/06:LU27 2005/06:SfU1 2005/06:SfU10 2005/06:SfU12 2005/06:SoU22 2005/06:SoU31 2005/06:SoU5 2005/06:UbU11 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2005/06:So556 av Marita Aronson m.fl. (fp) (doc, 192 kB)