Dokument & lagar (693 träffar)

Motion 2015/16:3204 av Said Abdu m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:3204 av Said Abdu m.fl. FP Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Utgiftsområde 24 omfattar näringspolitik samt utrikeshandel och handels- och investeringsfrämjande


Utskottsberedning: 2015/16:NU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3204 av Said Abdu m.fl. (FP) (docx, 55 kB) Motion 2015/16:3204 av Said Abdu m.fl. (FP) (pdf, 93 kB)

Motion 2015/16:3202 av Maria Weimer m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:3202 av Maria Weimer m.fl. FP Utgiftsområde 21 Energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen avslår regeringens förslag att bemyndiga regeringen att under 2016 för anslaget 1:3 Stöd för


Utskottsberedning: 2015/16:NU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2015/16:3202 av Maria Weimer m.fl. (FP) (docx, 54 kB) Motion 2015/16:3202 av Maria Weimer m.fl. (FP) (pdf, 94 kB)

Motion 2015/16:3201 av Maria Weimer m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:3201 av Maria Weimer m.fl. FP Utgiftsområde 19 Regional tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Utgiftsområde 19 omfattar medel för hållbara regionala tillväxtinsatser


Utskottsberedning: 2015/16:NU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3201 av Maria Weimer m.fl. (FP) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3201 av Maria Weimer m.fl. (FP) (pdf, 81 kB)

Motion 2015/16:3156 av Anders Ahlgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3156 av Anders Ahlgren m.fl. C Utgiftsområde 19 Regional tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1. Centerpartiets förslag till anslag 2016 uttryckt som differens


Utskottsberedning: 2015/16:NU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3156 av Anders Ahlgren m.fl. (C) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3156 av Anders Ahlgren m.fl. (C) (pdf, 80 kB)

Motion 2015/16:3154 av Rickard Nordin m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3154 av Rickard Nordin m.fl. C Utgiftsområde 21 Energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1. Centerpartiets förslag till anslag 2016 uttryckt som differens gentemot regeringens


Utskottsberedning: 2015/16:NU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3154 av Rickard Nordin m.fl. (C) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3154 av Rickard Nordin m.fl. (C) (pdf, 85 kB)

Motion 2015/16:3151 av Helena Lindahl m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3151 av Helena Lindahl m.fl. C Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1. Centerpartiets förslag till anslag 2016 uttryckt som differens gentemot


Utskottsberedning: 2015/16:NU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3151 av Helena Lindahl m.fl. (C) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:3151 av Helena Lindahl m.fl. (C) (pdf, 90 kB)

Motion 2015/16:3149 av Penilla Gunther m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3149 av Penilla Gunther m.fl. KD Utgiftsområde 21 Energi Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Tabeller 1.Kristdemokraternas syn på energipolitiken 2.Klimatmålen grunden för Sveriges energipolitik 3.Den nuvarande energiförsörjningen 4.En mångfald av energislag 4.1.Vattenkraft


Utskottsberedning: 2015/16:FiU1 2015/16:KU17 2015/16:MJU20 2015/16:MJU8 2015/16:NU10 2015/16:NU19 2015/16:NU3 2015/16:SkU19 2015/16:TU9 2015/16:UU2 2017/18:FöU2
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): 38 avslag

Motion 2015/16:3149 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (docx, 78 kB) Motion 2015/16:3149 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (pdf, 174 kB)

Motion 2015/16:3147 av Penilla Gunther m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3147 av Penilla Gunther m.fl. KD Utgiftsområde 19 Regional tillväxt Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Tabeller 1.Kristdemokraternas syn på regional tillväxt 2.Näringslivet är grunden för välfärden 3.Regionalisering 4.Goda kommunikationer i hela Sverige 4.1.Kollektivtrafik


Utskottsberedning: 2015/16:FiU1 2015/16:NU13 2015/16:NU17 2015/16:NU2 2015/16:TU1 2015/16:TU14 2015/16:TU16 2015/16:TU19 2015/16:TU6 2016/17:KU17 2016/17:TU14 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 17 avslag, 3 bifall,

Motion 2015/16:3147 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (docx, 61 kB) Motion 2015/16:3147 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (pdf, 126 kB)

Motion 2015/16:3140 av Per Åsling och Anders Ahlgren (båda C)

Motion till riksdagen 2015/16:3140 av Per Åsling och Anders Ahlgren båda C Lokalisering av statliga myndigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lokalisering av statliga myndigheter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksdagen har vid ett flertal tillfällen


Utskottsberedning: 2015/16:NU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2015/16:3140 av Per Åsling och Anders Ahlgren (båda C) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3140 av Per Åsling och Anders Ahlgren (båda C) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:3136 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3136 av Per Åsling C Vind- och vattenkraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att berörda kommuner och regioner ska få behålla en rättmätig del av vind- och vattenkraftens värden och tillkännager detta för regeringen. Motivering De sju


Utskottsberedning: 2015/16:NU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3136 av Per Åsling (C) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3136 av Per Åsling (C) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:3131 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3131 av Per Åsling C Förbättrade tillväxtförutsättningar för Jämtlands län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för att förbättra tillväxtförutsättningarna i Jämtlands län och tillkännager detta för regeringen. Motivering Alla delar


Utskottsberedning: 2015/16:NU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3131 av Per Åsling (C) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3131 av Per Åsling (C) (pdf, 79 kB)

Motion 2015/16:3092 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3092 av Markus Wiechel SD Småföretagarombudsman Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en småföretagarombudsman och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är de små och medelstora företagen som är ryggraden i Sverige.


Utskottsberedning: 2015/16:NU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3092 av Markus Wiechel (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:3092 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2015/16:3081 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3081 av Markus Wiechel SD Minskad regelbörda för småföretagare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att företagare som lämnat in felaktiga eller försenade uppgifter enbart ska beläggas med administrativ avgift om felet inte begåtts uppsåtligt


Utskottsberedning: 2015/16:NU15 2015/16:SkU20
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:3081 av Markus Wiechel (SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3081 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2015/16:3045 av Anders Ahlgren och Helena Lindahl (båda C)

Motion till riksdagen 2015/16:3045 av Anders Ahlgren och Helena Lindahl båda C Konkurrenskraftsmål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett konkurrenskraftsmål och ett konkurrenskraftsindex som mäter konkurrenskraften på alla relevanta områden, och riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:NU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3045 av Anders Ahlgren och Helena Lindahl (båda C) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3045 av Anders Ahlgren och Helena Lindahl (båda C) (pdf, 68 kB)

Motion 2015/16:3009 av Daniel Bäckström och Solveig Zander (båda C)

Motion till riksdagen 2015/16:3009 av Daniel Bäckström och Solveig Zander båda C Vikten av att bibehålla Inlandsinnovation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att det statliga riskkapitalbolaget Inlandsinnovation ska behållas och fortsatt verka i Norrlandslänen,


Utskottsberedning: 2015/16:NU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3009 av Daniel Bäckström och Solveig Zander (båda C) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3009 av Daniel Bäckström och Solveig Zander (båda C) (pdf, 67 kB)

Motion 2015/16:3004 av Anders Åkesson och Per-Ingvar Johnsson (båda C)

Motion till riksdagen 2015/16:3004 av Anders Åkesson och Per-Ingvar Johnsson båda C Gasutvinning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att med hänvisning till försiktighetsprincipen bör Sverige införa ett förbud mot gas- och oljeutvinning ur skiffer och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2015/16:NU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3004 av Anders Åkesson och Per-Ingvar Johnsson (båda C) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3004 av Anders Åkesson och Per-Ingvar Johnsson (båda C) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:3003 av Anders Åkesson och Göran Lindell (båda C)

Motion till riksdagen 2015/16:3003 av Anders Åkesson och Göran Lindell båda C Gruvdrift Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn över hur de lokala och regionala demokratiska nivåerna samt berörda markägare långt tidigare än i dag görs realt delaktiga och


Utskottsberedning: 2015/16:NU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3003 av Anders Åkesson och Göran Lindell (båda C) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3003 av Anders Åkesson och Göran Lindell (båda C) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:2988 av Per Åsling och Anders Ahlgren (båda C)

Motion till riksdagen 2015/16:2988 av Per Åsling och Anders Ahlgren båda C Garanterad samhällsservice Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av förutsättningarna för att inrätta en servicegaranti i hela landet som ger varje medborgare i Sverige en fungerande


Utskottsberedning: 2015/16:NU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2988 av Per Åsling och Anders Ahlgren (båda C) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2988 av Per Åsling och Anders Ahlgren (båda C) (pdf, 66 kB)

Motion 2015/16:2986 av Anders Ahlgren och Helena Lindahl (båda C)

Motion till riksdagen 2015/16:2986 av Anders Ahlgren och Helena Lindahl båda C OPS-objekt för järnvägens kraftförsörjning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fördelarna för samhället med att skapa OPS-projekt för att säkerställa järnvägens kraftförsörjning och tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:NU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2986 av Anders Ahlgren och Helena Lindahl (båda C) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:2986 av Anders Ahlgren och Helena Lindahl (båda C) (pdf, 72 kB)

Motion 2015/16:2985 av Helena Lindahl och Anders Ahlgren (båda C)

Motion till riksdagen 2015/16:2985 av Helena Lindahl och Anders Ahlgren båda C Bäddpeng för att stärka besöksnäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utveckla nya möjligheter att stärka utveckling av besöksnäringen och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:NU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2985 av Helena Lindahl och Anders Ahlgren (båda C) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:2985 av Helena Lindahl och Anders Ahlgren (båda C) (pdf, 70 kB)