Dokument & lagar (693 träffar)

Motion 2015/16:2975 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2975 av Penilla Gunther KD Innovationssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn behövs av det svenska innovationssystemet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är ett av världens bästa länder på innovation


Utskottsberedning: 2015/16:NU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2975 av Penilla Gunther (KD) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:2975 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 77 kB)

Motion 2015/16:2962 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2962 av Jan R Andersson M Miljöprövning av uranbrytning i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över eventuella miljökonsekvenser av uranbrytning i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering För närvarande sker


Utskottsberedning: 2015/16:NU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2962 av Jan R Andersson (M) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2962 av Jan R Andersson (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2015/16:2893 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2893 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD Vattenfall AB Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av uppdraget för statligt ägda Vattenfall AB och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2015/16:NU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:2893 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2893 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2015/16:2890 av Johan Nissinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2890 av Johan Nissinen m.fl. SD Business Sweden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Business Sweden i uppdrag att ge Indien högre prioritet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2015/16:NU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:2890 av Johan Nissinen m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2890 av Johan Nissinen m.fl. (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2015/16:2889 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2889 av Josef Fransson m.fl. SD En industristrategi för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en industristrategi för Sverige och tillkännager detta för regeringen. Industrilandet Sverige Industrin är basen för svenskt välstånd och


Utskottsberedning: 2015/16:NU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2889 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:2889 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 86 kB)

Motion 2015/16:2872 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2872 av Markus Wiechel SD Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område Ipred Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta inom EU för att riva upp lagen om civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2015/16:NU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2872 av Markus Wiechel (SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2872 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2015/16:2862 av Aron Modig (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2862 av Aron Modig KD Osund konkurrens från offentligt ägda bolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över 2010 års skärpningar av konkurrenslagen i syfte att tillförsäkra att de fått önskad effekt och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:NU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2862 av Aron Modig (KD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2862 av Aron Modig (KD) (pdf, 60 kB)

Motion 2015/16:2855 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2855 av Josef Fransson m.fl. SD Kapitalförsörjning och riskkapital Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inriktningen för den statliga riskkapitalfinansieringen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2015/16:NU23 2015/16:SkU16 2015/16:SkU29
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2015/16:2855 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:2855 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2015/16:2854 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2854 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD En hållbar energipolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om energipolitikens inriktning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda


Utskottsberedning: 2015/16:CU13 2015/16:FiU1 2015/16:MJU20 2015/16:MJU7 2015/16:MJU8 2015/16:MJU9 2015/16:NU10 2015/16:NU17 2015/16:NU19 2015/16:NU3 2015/16:SkU29 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): 34 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:2854 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 66 kB) Motion 2015/16:2854 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 156 kB)

Motion 2015/16:2853 av Johan Nissinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2853 av Johan Nissinen m.fl. SD Export av svenskt snus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för att avskaffa Europeiska unionens totalförbud mot export av svenskt snus och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2015/16:NU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2853 av Johan Nissinen m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2853 av Johan Nissinen m.fl. (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2015/16:2852 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2852 av Josef Fransson m.fl. SD Hårdare reglering av handel med metallskrot Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra tillståndskravet för handel med metallskrot och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2015/16:NU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:2852 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2852 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:2851 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2851 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD SJ AB Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över statens finansiella mål för SJ AB som bör sänkas och tillkännager detta för regeringen. Motivering SJ AB är ett aktiebolag, ägt


Utskottsberedning: 2015/16:NU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2851 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2851 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2015/16:2850 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2850 av Josef Fransson m.fl. SD Mineralpolitik för en stark gruvnäring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reformera mineralersättningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om LKAB


Utskottsberedning: 2015/16:NU1 2015/16:NU14 2015/16:NU4 2015/16:UbU1 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2015/16:2850 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2850 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2015/16:2849 av Johan Nissinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2849 av Johan Nissinen m.fl. SD En handelspolitik för tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det behöver göras en konkurrensöversyn och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2015/16:NU13 2015/16:NU9
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2015/16:2849 av Johan Nissinen m.fl. (SD) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:2849 av Johan Nissinen m.fl. (SD) (pdf, 87 kB)

Motion 2015/16:2833 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2833 av Josef Fransson m.fl. SD Näringspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om näringspolitikens inriktning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverigedemokraterna eftersträvar tydliga och långsiktiga spelregler för näringslivet


Utskottsberedning: 2015/16:NU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2833 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:2833 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2015/16:2831 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2831 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD Statligt ägande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om statligt ägande och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många viktiga svenska samhällsfunktioner bedrivs idag i bolagsform med staten


Utskottsberedning: 2015/16:NU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2831 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2831 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2015/16:2807 av Jabar Amin (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:2807 av Jabar Amin MP Höjning av mineralavgiften Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en avsevärd höjning av mineralavgiften och tillkännager detta för regeringen. Motivering Våra gruvor är viktiga för vårt land. De bidrar till att säkra


Utskottsberedning: 2015/16:NU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2807 av Jabar Amin (MP) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2807 av Jabar Amin (MP) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:2705 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2705 av Lars Hjälmered m.fl. M Innovation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en översyn av stödsystemet som också omfattar entreprenörskap utanför den akademiska sektorn och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2015/16:NU15 2015/16:NU23 2015/16:SfU15
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2015/16:2705 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:2705 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 93 kB)

Motion 2015/16:2653 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2653 av Cecilia Widegren M En levande landsbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skatter, regler och offentlig service bör utformas så att vi får en levande landsbygd och så att det är möjligt att leva i hela Sverige och tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:NU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2653 av Cecilia Widegren (M) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2653 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2015/16:2632 av Maria Malmer Stenergard (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2632 av Maria Malmer Stenergard M Regelrådet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en stoppregel för konsekvensutredningar hos Regelrådet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2015/16:NU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:2632 av Maria Malmer Stenergard (M) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2632 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 69 kB)