Dokument & lagar (6 076 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1414 Till p. 1

Bilaga 3xx Rådspromemoria 2006-06-14 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Rådets möte miljö den 27 juni 2006 Dagordningspunkt: 5 Rubrik: Tematiska strategin för förebyggande och materialåtervinning av avfall Dokument: KOM 2005 666 slutlig, 9535/06 ENV 296 Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: 2006-03-03


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1414 Till p. 1 (doc, 51 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1413 Till p. 1

Bilaga 2 Rådspromemoria 2006-06-14 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Enheten för miljökvalitet Rådets möte miljö den 27 juni 2006 Dagordningspunkt: 4 Rubrik: Förslag till direktiv om luftkvalitet och ren luft för Europa Dokument: KOM 14335/05 Tidigare dokument: 2005/06:FPM 51 Bakgrund Inom ramen för förslaget


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1413 Till p. 1 (doc, 52 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1412 Till p. 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 15 June 2006 Interinstitutional File: 2006/0005 COD 10456/06 ADD 1 LIMITE ENV 357 CODEC 637 ADDENDUM TO NOTE from General Secretariat to Council No. prev. doc.10189/06 ENV 339 CODEC 589 No. Cion prop.5540/06 ENV 37 CODEC 58 COM2006 15 final Subject Proposal for a Directive


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1412 Till p. 1 (doc, 89 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1411 Till p. 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 15 June 2006 Interinstitutional File: 2006/0005 COD 10456/06 LIMITE ENV 357 CODEC 637 NOTE from General Secretariat to Council No. prev. doc.10189/06 ENV 339 CODEC 589 No. Cion prop.5540/06 ENV 37 CODEC 58 COM2006 15 final Subject Proposal for a Directive of the European Parliament


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1411 Till p. 1 (doc, 56 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1410 Till p. 1

Bilaga 1 Rådspromemoria 2006-06-15 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Rådets möte miljö den 27 juni 2006 Dagordningspunkt 3 Rubrik: Bedömning och hantering av översvämningar Dokument: KOM200615 slutlig Tidigare dokument: Fakta-PM 2005/05:FPM 57 Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: 2006-03-03 Bakgrund


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1410 Till p. 1 (doc, 53 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1409 Till p. 1

Kommenterad dagordning miljörådet 2006-06-15 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Internationella enheten Rådets möte miljöministrarna den 27 juni 2006 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen 2. A-punkter A-punktslistan är ännu ej känd. 3. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bedömning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1409 Till p. 1 (doc, 75 kB)

Utskottsmöte 2005/06:36

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2005/06:36 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:36 Datum och tid: 08:30 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Jordbruksministern informerar om det kommande landsbygdsprogrammet 2. Övriga frågor Bilagor Återrapport från informellt jordbruksministermöte 28-30

2006-06-17 08:30:00

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1375 Till p. 1

EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 21 mars 2006 29.3 OR. fr 7522/06 LIMITE AGRILEG 53 LÄGESRAPPORT från: Särskilda jordbrukskommittén av den: 13 mars 2006 Föreg. dok. nr: 13585/05 Komm. förslag nr: 9606/05 KOM2005 221 slutlig, 9606/05 ADD 1 SEK2005 801 Ärende: Förslag till rådets direktiv om fastställande av minimiregler


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1375 Till p. 1 (doc, 63 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1374 Till p. 1

Minnesanteckningar 2006-06-01 Jordbruksdepartementet EUI-sekretariatet Departementsråd Tomas Dahlman Telefon 08-405 11 35 Mobil 070-519 02 45 Informellt jordbruksministermöte i Krems, Österrike den 28-30 maj 2006 I mötet deltog från svensk sida jordbruksminister Ann-Christin Nykvist, statsekreterare Ingrid Petersson och


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1374 Till p. 1 (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:So52 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utanförskapet på den svenska arbetsmarknaden. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om delaktighet och inflytande i samhället. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

2006-06-13

Motion 2005/06:So52 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m) (doc, 58 kB)

Motion 2005/06:So51 av Michael Hagberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om hästens betydelse i folkhälsoarbetet. Motivering Friskvård och rehabilitering är allt viktigare inslag för att fler människor ska kunna leva ett friskare liv och finnas tillgängliga på arbetsmarknaden längre.

2006-06-13

Motion 2005/06:So51 av Michael Hagberg (s) (doc, 37 kB)

Motion 2005/06:So50 av Michael Hagberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av en tydlig tidsplan för framtagandet av en nationell handlingsplan mot övervikt och fetma. Motivering Övervikten och fetman fortsätter att öka i Sverige. I dag är mer än hälften av männen, en tredjedel

2006-06-13

Motion 2005/06:So50 av Michael Hagberg (s) (doc, 37 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1372 Till p. 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 9 June 2006 10309/06 LIMITE POLGEN 79 NOTE from Presidency to Council Subject European Council 15 and 16 June 2006 Draft conclusions The Presidency submits the following revised draft conclusions of the European Council. o o o The meeting was preceded by an exposé by Mr Josep


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1372 Till p. 1 (doc, 160 kB)

Motion 2005/06:U15 av Anne Ludvigsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kvinnoorganisationers viktiga roll i våldsförebyggande och fredsfrämjande arbete. Motivering Det fredsarbete som får minst uppmärksamhet och stöd är det som görs av det civila samhällets organisationer i ett skede


Utskottsberedning: 2006/07:UU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:U15 av Anne Ludvigsson (s) (doc, 39 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1586 Till p. 1

REGERINGSKANSLIET Kommenterad dagordning Utrikesdepartementet Ministerrådet Enheten för Europeiska unionen Kommenterad dagordning för rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser den 12 juni 2006 ALLMÄNNA RÅDET 1. Godkännande av dagordningen 2. Antagande av a-punktslistan 3. Resolutioner, beslut och yttranden


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1586 Till p. 1 (doc, 87 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1588 Till p. 1

Promemoria 2006-06-01 Delges: EU-nämndens kansli Statsrådsberedningen EU-kansliet Anna-Maria Milione Telefon 08-405 51 02 Underlag för information till EU-nämnden den 9 juni samt inför GAERC juni Antagna resolutioner i Europaparlamentet under perioden 15-18 maj 2006 Under maj månad antog Europaparlamentet bl.a. nedanstående


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1588 Till p. 1 (doc, 47 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1587 Till p. 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 30 May 2006 9858/06 LIMITE POLGEN 70 NOTE from Presidency to COREPER Subject European Council 15 and 16 June 2006 Draft conclusions Further to the discussions held in Coreper on 23 May 2006 and at Klosterneuburg, the Presidency submits the following revised draft conclusions


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1587 Till p. 1 (doc, 112 kB)

Utskottsmöte 2005/06:38

Föredragningslista Utrikesutskottet 2005/06:38 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:38 Datum och tid: 10:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Föredragning inför mötet med Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser GAERC utrikesrådet Olof Skoog kanslirådet Magnus

2006-06-08 10:00:00

Motion 2005/06:So49 av Ulla Hoffmann och Kalle Larsson (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Sveriges hantering av svårt sjuka och svårt traumatiserade barn och deras föräldrar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om genomförandet av reformen om mottagande av ensamkommande

2006-06-08

Motion 2005/06:So49 av Ulla Hoffmann och Kalle Larsson (v) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:U14 av Joe Frans (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att Sverige tydligt skall stödja Norges linje i fråga om illegitima skulder. Motivering Världsbanken, Internationella valutafonden, IMF, och andra givare har under årens lopp lånat ut stora belopp till odemokratiska


Utskottsberedning: 2006/07:UU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:U14 av Joe Frans (s) (doc, 39 kB)