Dokument & lagar (1 024 träffar)

Utskottsmöte 2009/10:13

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:13 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering två protokoll2. kl. 09.30 Kansliråden Sara Emanuelsson och Iris Heldt samt departementssekreterarna Maria Brogren, Christina Simón och Erik

2009-12-03 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:12

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Näringsminister Maud Olofsson lämnar information om Vattenfall AB. 2. Kanslimeddelanden. 3. Ev. övriga ärenden. Bilagor 2. Konsultrapport och departementspromemoria rörande

2009-12-01 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:11

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:11 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Statssekreterare Jöran Hägglund med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information a dels inför konkurrenskraftsrådets möte

2009-11-26 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:10

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:10 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av betänkande med anledning av proposition 2009/10:1 budgetpropositionen såvitt gäller utgiftsområde 19 Regional tillväxt jämte

2009-11-24 11:00:00

Motion 2009/10:N9 av Per Bolund m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:N9 av Per Bolund m.fl. mp med anledning av prop. 2009/10:51 Enklare och tydligare regler för förnybar elproduktion, m.m. mp012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med ett lagförslag som ger alla mindre elleverantörer rätt till nettomätning.


Utskottsberedning: 2009/10:NU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2009/10:N9 av Per Bolund m.fl. (mp) (doc, 45 kB)

Motion 2009/10:N8 av Kent Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:N8 av Kent Persson m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:51 Enklare och tydligare regler för förnybar elproduktion, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av reglerna så att nettodebitering införs för


Utskottsberedning: 2009/10:NU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:N8 av Kent Persson m.fl. (v) (doc, 41 kB)

Utskottsmöte 2009/10:9

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Generaldirektör Mikael Odenberg, Affärsverket svenska kraftnät, lämnar information om Svenska Kraftnäts verksamhet. 3. Återrapport från parlamentarisk

2009-11-17 11:00:00

Motion 2009/10:N7 av Tomas Eneroth m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:N7 av Tomas Eneroth m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:54 Förändrad ägarstruktur i Aktiebolaget Svensk Bilprovning, m.m. s81020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2009/10:NU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:N7 av Tomas Eneroth m.fl. (s, v, mp) (doc, 53 kB)

Utskottsmöte 2009/10:8

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:8 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av betänkande med anledning av proposition 2008/09:231 om konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden m.m. jämte

2009-11-12 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:7

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:7 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. kl. 09.30 Generaldirektör Dan Sjöblom och avdelningschef Johan Hedelin, Konkurrensverket, lämnar upplysningar med anledning av proposition

2009-11-05 09:30:00

Motion 2009/10:N6 av Ulf Holm och Per Bolund (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:N6 av Ulf Holm och Per Bolund mp med anledning av skr. 2009/10:34 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning uppföljningsrapport 2009 mp008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det inom ramen för


Utskottsberedning: 2009/10:NU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2009/10:N6 av Ulf Holm och Per Bolund (mp) (doc, 69 kB)

Utskottsmöte 2009/10:6

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:6 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av betänkande med anledning av proposition 2008/09:187 om genomförande av tjänstedirektivet jämte motioner. JF 3. Förbundsjurist

2009-10-22 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:5

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. kl.11.00 Rättssakkunnige Carl Scheutz och departementssekreterare Elisabeth Kristensson, Näringsdepartementet, samt medarbetare från tjänstedirektivssekretariatet

2009-10-20 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:4

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:4 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Annett Olofsson, LO-TCO Rättsskydd AB, Göran Larsson, LO, och Lena Maier Söderberg, SACO, lämnar synpunkter på proposition 2008/09:187 om

2009-10-15 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:3

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av betänkande med anledning av skrivelse 2008/09:206 om regelförenklingsarbetet jämte motioner. KS 3. Fråga om yttrande till finansutskottet

2009-10-13 11:00:00

Motion 2009/10:U336 av Lage Rahm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:U336 av Lage Rahm m.fl. mp Reformering av WTO mp908 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör driva att WTO:s organisation ska förändras.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2009/10:NU13 2009/10:UU13
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2009/10:U336 av Lage Rahm m.fl. (mp) (doc, 68 kB)

Motion 2009/10:T537 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:T537 av Karin Svensson Smith m.fl. mp Klimat, kollektivtrafik och konjunktur mp863 1 Sammanfattning I denna motion beskrivs hur strategiska och snabba satsningar på den svenska kollektivtrafiken både kan skapa ett klimatsmartare Sverige och nya arbetstillfällen på kort sikt, och samtidigt


Utskottsberedning: -2009/10:MJU1 2009/10:NU1 2009/10:SkU29 2009/10:TU21 2009/10:TU24
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 13 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2009/10:T537 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 256 kB)

Motion 2009/10:N484 av Per Bolund och Kent Persson (mp, v)

Motion till riksdagen 2009/10:N484 av Per Bolund och Kent Persson mp, v Planeringsmål för solenergi mp955 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner det planeringsmål för solenergi i Sverige till 2020 som föreslås i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2009/10:NU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:N484 av Per Bolund och Kent Persson (mp, v) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:N483 av Per Bolund och Kent Persson (mp, v)

Motion till riksdagen 2009/10:N483 av Per Bolund och Kent Persson mp, v Avvisande av fossilutvinning i Sverige mp954 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen inte bör godkänna en storskalig utvinning av fossila bränslen i Sverige. Riksdagen


Utskottsberedning: 2009/10:NU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:N483 av Per Bolund och Kent Persson (mp, v) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:N482 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:N482 av Karin Svensson Smith m.fl. mp Miljöanpassa minerallagen mp333 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning om minerallagen i syfte att tillföra en vetorätt mot prospektering


Utskottsberedning: 2009/10:NU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:N482 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 49 kB)