Dokument & lagar (57 träffar)

Motion 2005/06:So634 av Mikael Oscarsson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att upprätta en nationell kampanj mot det ökande läkemedelsmissbruket. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att upprätta en nationell kampanj riktad till ungdomar mot missbruket


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU1 2005/06:SoU15 2005/06:SoU18
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:So634 av Mikael Oscarsson (kd) (doc, 48 kB)

Motion 2005/06:Ju530 av Beatrice Ask m.fl. (m)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Dagens påföljdssystem 4 4.1 Påföljderna 4 5 Behovet av reformer 5 5.1 Straffmätning och påföljdsval 5 5.2 Förtydliga påföljdssystemet 7 5.3 Böteslagstiftningen 8 6 Unga lagöverträdare 9 7 Utländska brottslingar 11


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU22 2005/06:JuU23 2005/06:JuU25 2005/06:JuU33 2005/06:JuU34 2005/06:SfU10
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2005/06:Ju530 av Beatrice Ask m.fl. (m) (doc, 114 kB)

Motion 2005/06:Ju529 av Johan Pehrson m.fl. (fp)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Möt utmaningarna inom svensk kriminalvård 5 Bryt brottsspiralen krav på en kriminalvård med innehåll 6 Professionell behandling 6 Drivkrafter för skötsamhet 7 Studier och arbete 8 Kvinnliga interners behov 8 Föräldrar och barn 9 Kriminalvården


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU1 2005/06:JuU18 2005/06:JuU22 2005/06:JuU33 2005/06:JuU8 2005/06:SoU6
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): 40 avslag

Motion 2005/06:Ju529 av Johan Pehrson m.fl. (fp) (doc, 139 kB)

Motion 2005/06:Ju484 av Peter Althin m.fl. (kd)

Sammanfattning Kristdemokraterna anser att det brottförebyggande arbetet är av avgörande betydelse för kriminalpolitiken, och därför bör ytterligare resurser tillföras detta område. Om brott förhindras undviks brottsoffer och det innebär också en samhällsekonomisk besparing. Familjens roll i det brottsförebyggande arbetet


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU1 2005/06:JuU22 2005/06:JuU33 2005/06:JuU34 2005/06:TU13
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2005/06:Ju484 av Peter Althin m.fl. (kd) (doc, 92 kB)

Motion 2005/06:Ju459 av Peter Althin m.fl. (kd)

Sammanfattning Kriminalvården har kommit att handla allt mindre om vård och alltmer om förvaring. Problemen med uppror och narkotika på anstalterna är stora. Kriminalvårdens huvuduppgifter är att verkställa påföljderna fängelse och skyddstillsyn, att ansvara för övervakning av villkorligt frigivna, att verkställa föreskrifter


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU1 2005/06:JuU33 2005/06:JuU8
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 30 avslag

Motion 2005/06:Ju459 av Peter Althin m.fl. (kd) (doc, 136 kB)

Motion 2005/06:Ju532 av Johan Linander m.fl. (c)

1 Sammanfattning Trygghet i samhället är en förutsättning för demokrati, det är rädsla och otrygghet som omvandlat i handlingar och ord blir rasism, fördomar och en utbredd passivitet inför brottsliga handlingar. Centerpartiet strävar efter ett samhälle där vi vågar säga ifrån när vi ser att ett brott begås, där vi känner


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU1 2005/06:JuU11 2005/06:JuU14 2005/06:JuU18 2005/06:JuU19 2005/06:JuU22 2005/06:JuU23 2005/06:JuU26 2005/06:JuU33 2005/06:JuU34 2005/06:LU14 2005/06:SoU31
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): 33 avslag, 2 bifall,

Motion 2005/06:Ju532 av Johan Linander m.fl. (c) (doc, 101 kB)

Motion 2005/06:So472 av Ulf Nilsson m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda hur domar med föreskrift om vård för missbruk blir verkställda och följs upp.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda hur samarbetet mellan kriminalvården


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:So472 av Ulf Nilsson m.fl. (fp) (doc, 65 kB)

Motion 2005/06:So704 av Ulrik Lindgren m.fl. (kd)

1 Sammanfattning I Sverige finns uppskattningsvis 30 000 missbrukare av tunga droger och antalet ökar. För att dessa människor ska upphöra med sitt missbruk är långvarig vård och behandling så gott som alltid nödvändig. Samtidigt som antalet missbrukare ökat har allt färre fått vård under de senaste tio åren. För de flesta


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:SoU1 2005/06:SoU12 2005/06:SoU5 2005/06:UbU11
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2005/06:So704 av Ulrik Lindgren m.fl. (kd) (doc, 108 kB)

Motion 2005/06:So401 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om beroendevårdens utveckling. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införandet av kommunal alkoholrådgivning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:SoU12 2005/06:SoU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:So401 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) (doc, 68 kB)

Motion 2005/06:So377 av Anne-Marie Ekström och Anita Brodén (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ta fram en ny narkotikalagstiftning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inrätta ett snabbspår för narkotikaklassningar. Motivering Alla medel som står till buds måste


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:So377 av Anne-Marie Ekström och Anita Brodén (fp) (doc, 56 kB)

Motion 2005/06:So689 av Siw Wittgren-Ahl och Ronny Olander (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att driva frågan om enhetlig klassificering av droger i EU. Motivering Vad som klassificeras som narkotika är väldigt olika i EU:s olika medlemsländer. Detta medför stora svårigheter i bekämpningen av drogrelaterade


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:So689 av Siw Wittgren-Ahl och Ronny Olander (s) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:So482 av Hillevi Larsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om metadonbehandling för heroinmissbrukare. Motivering Heroin är en av de droger som är snabbast och mest beroendeframkallande. Trots det finns det långt fler motiverade narkomaner än de som får en behandlingsplats både


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:So482 av Hillevi Larsson (s) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:MJ351 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Bakgrund 5 Sakområden med åtgärdsförslag 5 Livsmedel 5 Socker 6 Gröna miljöer 7 Buller 7 Motion rörelse 8 Alkohol 9 Tobak 10 Narkotika 11 Psykisk hälsa 12 Jämställdhet 13 Hiv, sexualitet och reproduktiv hälsa 14 Demokrati och frihet 15


Utskottsberedning: 2005/06:BoU6 2005/06:BoU7 2005/06:FiU19 2005/06:JuSoU1 2005/06:KrU11 2005/06:KrU15 2005/06:KrU8 2005/06:MJU3 2005/06:MJU8 2005/06:SkU20 2005/06:SkU22 2005/06:SoU1 2005/06:SoU17 2005/06:SoU18 2005/06:SoU31 2005/06:UbU11
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 29 avslag, 3 bifall,

Motion 2005/06:MJ351 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 140 kB)

Motion 2005/06:Ju553 av Jan Emanuel Johansson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av utvidgade rättigheter för polisen att använda kräkmedel. Motivering Heroinet, och då framför allt rökheroinet, sprider sig snabbt bland de unga i våra storstäder och deras förorter. Langarna förvarar ofta


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju553 av Jan Emanuel Johansson (s) (doc, 37 kB)

Motion 2005/06:Ju551 av Jan Emanuel Johansson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förbättrad frigivningsprocess för kriminella missbrukare. Motivering När kriminella missbrukare suttit av sitt straff och ska ut i samhället slutar det ofta med att de går tillbaka till sitt tidigare liv med missbruk


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju551 av Jan Emanuel Johansson (s) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:Ju335 av Bertil Kjellberg (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda förutsättningarna för att överföra kostnadsansvaret för personer som dömts till skyddstillsyn med behandlingsplan, s.k. kontraktsvård, till kriminalvården. Motivering Många personer som döms för brott i


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju335 av Bertil Kjellberg (m) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:Ju328 av Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skärpta straff för införsel av kat. Motivering I fjol beslagtog svensk tull över 1,8 ton kat, varav över ett ton i Skåne. Drugnews, september 2005Enligt tullen är också kat kvantitetsmässigt den drog som ökar mest


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju328 av Lena Adelsohn Liljeroth (m) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:So419 av Ragnwi Marcelind (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att motverka en utveckling av sprututbytesprogram för narkomaner. Motivering Den socialdemokratiska regeringen har föreslagit att sprututbytesprogram för narkomaner ska permanentas i de landsting som så önskar. Förslaget


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:So419 av Ragnwi Marcelind (kd) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:Ju332 av Torkild Strandberg m.fl. (fp)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Bekämpa brottsligheten i alkoholens och narkotikans spår 4 Sambandet mellan brottslighet, alkohol och narkotika 5 Ihålig svensk narkotikapolitik 5 Samlad attack mot narkotikan 6 Polis och socialtjänst ska kunna ingripa tidigt 6 Kriminalvården


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU1 2005/06:JuU23 2005/06:JuU34 2005/06:KU1 2005/06:KU35 2005/06:SoU12 2005/06:UbU11
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2005/06:Ju332 av Torkild Strandberg m.fl. (fp) (doc, 98 kB)

Motion 2005/06:Ju282 av Luciano Astudillo m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att effektivisera de brottsbekämpande myndigheternas samarbete kring bl.a. underrättelsearbete och informationsdelning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att ge föräldrar,


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:Ju282 av Luciano Astudillo m.fl. (s) (doc, 68 kB)