Dokument & lagar (57 träffar)

Utskottsmöte 2005/06:4

Föredragningslista Sammansatta Justitie- Och Socialutskottet 2005/06:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:4 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ7-44 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 23 mars. 3. Mottagande av motionsyrkanden. PM och motioner

2006-04-06 10:30:00

Utskottsmöte 2005/06:3

Föredragningslista Sammansatta Justitie- Och Socialutskottet 2005/06:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:3 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 9 mars. 3. Ny ledamot i utskottet. Protokollsutdrag från

2006-03-23 10:30:00

Utskottsmöte 2005/06:2

Föredragningslista Sammansatta Justitie- Och Socialutskottet 2005/06:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:2 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ7-44 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 9 februari 3. Mottagande av motioner från andra utskott.

2006-03-09 10:30:00

Utskottsmöte 2005/06:1

Föredragningslista Sammansatta Justitie- Och Socialutskottet 2005/06:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:1 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ4-50 Föredragningslista 1. Den av ledamöterna som varit ledamot av riksdagen under längst tid förklarar sammanträdet öppnat och leder sammanträdet. 2. Upprop av ledamöter

2006-02-09 10:30:00

Motion 2005/06:U338 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

1 Sammanfattning För oss liberaler är de främsta målen med samarbetet inom den europeiska unionen EU fred, frihet och demokrati. EU är det viktigaste verktyget för att finna lösningar på sådana problem som vi har gemensamt i Europa. Utöver en stabil fred mellan tidigare fiender har vi européer EU och dess föregångare att


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU14 2005/06:KU21 2005/06:KU23 2005/06:MJU3 2005/06:NU12 2005/06:NU14 2005/06:NU7 2005/06:SfU10 2005/06:SoU1 2005/06:SoU12 2005/06:UU10
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 20 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:U338 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) (doc, 195 kB)

Motion 2005/06:So704 av Ulrik Lindgren m.fl. (kd)

1 Sammanfattning I Sverige finns uppskattningsvis 30 000 missbrukare av tunga droger och antalet ökar. För att dessa människor ska upphöra med sitt missbruk är långvarig vård och behandling så gott som alltid nödvändig. Samtidigt som antalet missbrukare ökat har allt färre fått vård under de senaste tio åren. För de flesta


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:SoU1 2005/06:SoU12 2005/06:SoU5 2005/06:UbU11
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2005/06:So704 av Ulrik Lindgren m.fl. (kd) (doc, 108 kB)

Motion 2005/06:So689 av Siw Wittgren-Ahl och Ronny Olander (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att driva frågan om enhetlig klassificering av droger i EU. Motivering Vad som klassificeras som narkotika är väldigt olika i EU:s olika medlemsländer. Detta medför stora svårigheter i bekämpningen av drogrelaterade


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:So689 av Siw Wittgren-Ahl och Ronny Olander (s) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:So658 av Dan Kihlström (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om organisationers insatser i missbrukarvården. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om tillsättandet av ett nationellt samråd med inriktning mot ideell missbrukarvård. Motivering


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:So658 av Dan Kihlström (kd) (doc, 57 kB)

Motion 2005/06:So639 av Maria Hassan m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige skall vara ett föregångsland och driva frågan internationellt att få kat klassat som narkotika. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige tillsammans med


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:UU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:So639 av Maria Hassan m.fl. (s) (doc, 56 kB)

Motion 2005/06:So634 av Mikael Oscarsson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att upprätta en nationell kampanj mot det ökande läkemedelsmissbruket. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att upprätta en nationell kampanj riktad till ungdomar mot missbruket


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU1 2005/06:SoU15 2005/06:SoU18
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:So634 av Mikael Oscarsson (kd) (doc, 48 kB)

Motion 2005/06:So523 av Annelie Enochson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förbjuda alla former av sprutbytesverksamhet. Motivering Huruvida sjukvården skall tillhandahålla sprutor och kanyler till narkotikamissbrukare har diskuterats i Sverige i snart två decennier. Frågan ligger nu


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:So523 av Annelie Enochson (kd) (doc, 58 kB)

Motion 2005/06:So482 av Hillevi Larsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om metadonbehandling för heroinmissbrukare. Motivering Heroin är en av de droger som är snabbast och mest beroendeframkallande. Trots det finns det långt fler motiverade narkomaner än de som får en behandlingsplats både


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:So482 av Hillevi Larsson (s) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:So472 av Ulf Nilsson m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda hur domar med föreskrift om vård för missbruk blir verkställda och följs upp.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda hur samarbetet mellan kriminalvården


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:So472 av Ulf Nilsson m.fl. (fp) (doc, 65 kB)

Motion 2005/06:So419 av Ragnwi Marcelind (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att motverka en utveckling av sprututbytesprogram för narkomaner. Motivering Den socialdemokratiska regeringen har föreslagit att sprututbytesprogram för narkomaner ska permanentas i de landsting som så önskar. Förslaget


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:So419 av Ragnwi Marcelind (kd) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:So401 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om beroendevårdens utveckling. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införandet av kommunal alkoholrådgivning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:SoU12 2005/06:SoU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:So401 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) (doc, 68 kB)

Motion 2005/06:So377 av Anne-Marie Ekström och Anita Brodén (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ta fram en ny narkotikalagstiftning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inrätta ett snabbspår för narkotikaklassningar. Motivering Alla medel som står till buds måste


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:So377 av Anne-Marie Ekström och Anita Brodén (fp) (doc, 56 kB)

LVM

Motion 2005/06:So301 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att ändra ordet närstående i 13 2 lag om ändring i lagen 1988:870 om vård av missbrukare i vissa fall till ordet annanRiksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:So301 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:So239 av Cecilia Magnusson och Anita Sidén (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa en snabbare process för att narkotikaklassa nya droger genom att i lag förbjuda prekursorer. Motivering En accepterande attityd till droger har smugit sig in hos alltför många ungdomar i vårt land. Denna


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:So239 av Cecilia Magnusson och Anita Sidén (m) (doc, 58 kB)

Motion 2005/06:So218 av Ulf Sjösten (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att sprututbyte för narkomaner skall vara förbjudet. Motivering Smuggling av narkotika till Sverige har ökat kraftigt. Det finns stark anledning att tro att EUutvidgningen kommer att innebära ett ännu större inflöde


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:So218 av Ulf Sjösten (m) (doc, 59 kB)

Motion 2005/06:So215 av Ulf Sjösten (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder i syfte att kriminalisera nya designade droger och droger där det ursprungliga användningsområdet är ett helt annat. Motivering För en tid sedan rapporterade Borås Tidning att Boråspolisen kunde bli tvungen


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:So215 av Ulf Sjösten (m) (doc, 57 kB)
Paginering