Dokument & lagar (65 träffar)

Motion 2009/10:N20 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:N20 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av skr. 2009/10:221 Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning s20011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den regionalekonomiska


Utskottsberedning: 2010/11:NU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2009/10:N20 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 82 kB)

Motion 2009/10:N19 av Tomas Eneroth m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2009/10:N19 av Tomas Eneroth m.fl. s, mp, v med anledning av skr. 2009/10:226 Regelförenklingsarbetet 20062010 s20010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av breda regelförenklingsinsatser. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2010/11:NU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2009/10:N19 av Tomas Eneroth m.fl. (s, mp, v) (doc, 55 kB)

Motion 2009/10:N18 av Kent Persson m.fl. (v, s, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:N18 av Kent Persson m.fl. v, s, mp med anledning av prop. 2009/10:179 Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB publ Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2009/10:179 Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB publRiksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2009/10:NU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:N18 av Kent Persson m.fl. (v, s, mp) (doc, 58 kB)

Motion 2009/10:N17 av Sven Bergström (c)

Motion till riksdagen 2009/10:N17 av Sven Bergström c med anledning av prop. 2009/10:172 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte c575 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar i enlighet med vad som anförs i motionen om att förbudet mot att uppföra nya reaktorer inte ska upphävas under mandatperioden.


Utskottsberedning: 2009/10:CU29 2009/10:NU26
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,

Motion 2009/10:N17 av Sven Bergström (c) (doc, 115 kB)

Motion 2009/10:N16 av Eva Selin Lindgren och Solveig Ternström (c)

Motion till riksdagen 2009/10:N16 av Eva Selin Lindgren och Solveig Ternström c med anledning av prop. 2009/10:172 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte 9002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2009/10:172 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte. Motivering Ett stort problem


Utskottsberedning: 2009/10:NU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:N16 av Eva Selin Lindgren och Solveig Ternström (c) (doc, 53 kB)

Motion 2009/10:N15 av Tomas Eneroth m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:N15 av Tomas Eneroth m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:172 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte s83015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2009/10:172 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte. Motivering Regeringen föreslår


Utskottsberedning: 2009/10:NU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:N15 av Tomas Eneroth m.fl. (s, v, mp) (doc, 59 kB)

Motion 2009/10:N14 av Tomas Eneroth m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:N14 av Tomas Eneroth m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:148 Företagsutveckling statliga insatser för finansiering och rådgivning s20005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till riktlinjer i de delar som gör gällande att statliga insatser i största


Utskottsberedning: 2009/10:NU25
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:N14 av Tomas Eneroth m.fl. (s, v, mp) (doc, 64 kB)

Motion 2009/10:N13 av Per Bolund (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:N13 av Per Bolund mp med anledning av prop. 2009/10:169 Förändrat uppdrag för Sveaskog AB publ mp024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag om att det övergripande målet för Sveaskog


Utskottsberedning: 2009/10:NU22
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2009/10:N13 av Per Bolund (mp) (doc, 57 kB)

Motion 2009/10:N12 av Per Bolund m.fl. (mp, s, v)

Motion till riksdagen 2009/10:N12 av Per Bolund m.fl. mp, s, v med anledning av prop. 2009/10:133 Höjda mål och vidareutveckling av elcertifikatsystemet mp020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast bör återkomma med förslag


Utskottsberedning: 2009/10:NU16
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2009/10:N12 av Per Bolund m.fl. (mp, s, v) (doc, 61 kB)

Motion 2009/10:N11 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:N11 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:113 Effektreserven i framtiden s83011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ytterligare konsekvensanalys. Motivering I propositionen redovisas


Utskottsberedning: 2009/10:NU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:N11 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 54 kB)

Motion 2009/10:N10 av Kent Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:N10 av Kent Persson m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:113 Effektreserven i framtiden Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ytterligare konsekvensanalys och vikten av statens


Utskottsberedning: 2009/10:NU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:N10 av Kent Persson m.fl. (v) (doc, 50 kB)

Motion 2009/10:N9 av Per Bolund m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:N9 av Per Bolund m.fl. mp med anledning av prop. 2009/10:51 Enklare och tydligare regler för förnybar elproduktion, m.m. mp012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med ett lagförslag som ger alla mindre elleverantörer rätt till nettomätning.


Utskottsberedning: 2009/10:NU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2009/10:N9 av Per Bolund m.fl. (mp) (doc, 45 kB)

Motion 2009/10:N8 av Kent Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:N8 av Kent Persson m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:51 Enklare och tydligare regler för förnybar elproduktion, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av reglerna så att nettodebitering införs för


Utskottsberedning: 2009/10:NU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:N8 av Kent Persson m.fl. (v) (doc, 41 kB)

Motion 2009/10:N7 av Tomas Eneroth m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:N7 av Tomas Eneroth m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:54 Förändrad ägarstruktur i Aktiebolaget Svensk Bilprovning, m.m. s81020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2009/10:NU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:N7 av Tomas Eneroth m.fl. (s, v, mp) (doc, 53 kB)

Motion 2009/10:N6 av Ulf Holm och Per Bolund (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:N6 av Ulf Holm och Per Bolund mp med anledning av skr. 2009/10:34 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning uppföljningsrapport 2009 mp008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det inom ramen för


Utskottsberedning: 2009/10:NU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2009/10:N6 av Ulf Holm och Per Bolund (mp) (doc, 69 kB)

Motion 2009/10:N5 av Per Bolund m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:N5 av Per Bolund m.fl. mp med anledning av skr. 2008/09:120 2009 års redogörelse för företag med statligt ägande mp002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska förtydliga Vattenfalls uppdrag att vara


Utskottsberedning: 2009/10:NU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2009/10:N5 av Per Bolund m.fl. (mp) (doc, 50 kB)

Motion 2009/10:N4 av Tomas Eneroth m.fl. (s, v)

Motion till riksdagen 2009/10:N4 av Tomas Eneroth m.fl. s, v med anledning av skr. 2008/09:120 2009 års redogörelse för företag med statligt ägande s81014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Vattenfall ska kvarstå i statlig ägo. Riksdagen


Utskottsberedning: 2009/10:NU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:N4 av Tomas Eneroth m.fl. (s, v) (doc, 43 kB)

Motion 2009/10:N3 av Tomas Eneroth m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:N3 av Tomas Eneroth m.fl. s, v, mp med anledning av skr. 2008/09:120 2009 års redogörelse för företag med statligt ägande s81013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att begränsa regeringens mandat att minska statens


Utskottsberedning: 2009/10:NU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2009/10:N3 av Tomas Eneroth m.fl. (s, v, mp) (doc, 56 kB)

Motion 2009/10:N2 av Tomas Eneroth m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:N2 av Tomas Eneroth m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:231 Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden m.m. s81012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2009/10:NU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:N2 av Tomas Eneroth m.fl. (s, v, mp) (doc, 45 kB)

Motion 2009/10:N1 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:N1 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av skr. 2008/09:221 Redovisning av de åtgärder som föreslogs i proposition 2008/09:95 s81011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av åtgärder för att stärka svensk


Utskottsberedning: 2009/10:NU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:N1 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 44 kB)
Paginering