Dokument & lagar (43 träffar)

Motion 2009/10:N19 av Tomas Eneroth m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2009/10:N19 av Tomas Eneroth m.fl. s, mp, v med anledning av skr. 2009/10:226 Regelförenklingsarbetet 20062010 s20010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av breda regelförenklingsinsatser. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2010/11:NU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2009/10:N19 av Tomas Eneroth m.fl. (s, mp, v) (doc, 55 kB)

Motion 2009/10:N18 av Kent Persson m.fl. (v, s, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:N18 av Kent Persson m.fl. v, s, mp med anledning av prop. 2009/10:179 Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB publ Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2009/10:179 Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB publRiksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2009/10:NU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:N18 av Kent Persson m.fl. (v, s, mp) (doc, 58 kB)

Motion 2009/10:N15 av Tomas Eneroth m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:N15 av Tomas Eneroth m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:172 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte s83015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2009/10:172 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte. Motivering Regeringen föreslår


Utskottsberedning: 2009/10:NU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:N15 av Tomas Eneroth m.fl. (s, v, mp) (doc, 59 kB)

Motion 2009/10:N14 av Tomas Eneroth m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:N14 av Tomas Eneroth m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:148 Företagsutveckling statliga insatser för finansiering och rådgivning s20005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till riktlinjer i de delar som gör gällande att statliga insatser i största


Utskottsberedning: 2009/10:NU25
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:N14 av Tomas Eneroth m.fl. (s, v, mp) (doc, 64 kB)

Motion 2009/10:N12 av Per Bolund m.fl. (mp, s, v)

Motion till riksdagen 2009/10:N12 av Per Bolund m.fl. mp, s, v med anledning av prop. 2009/10:133 Höjda mål och vidareutveckling av elcertifikatsystemet mp020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast bör återkomma med förslag


Utskottsberedning: 2009/10:NU16
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2009/10:N12 av Per Bolund m.fl. (mp, s, v) (doc, 61 kB)

Motion 2009/10:N7 av Tomas Eneroth m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:N7 av Tomas Eneroth m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:54 Förändrad ägarstruktur i Aktiebolaget Svensk Bilprovning, m.m. s81020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2009/10:NU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:N7 av Tomas Eneroth m.fl. (s, v, mp) (doc, 53 kB)

Motion 2009/10:N484 av Per Bolund och Kent Persson (mp, v)

Motion till riksdagen 2009/10:N484 av Per Bolund och Kent Persson mp, v Planeringsmål för solenergi mp955 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner det planeringsmål för solenergi i Sverige till 2020 som föreslås i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2009/10:NU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:N484 av Per Bolund och Kent Persson (mp, v) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:N483 av Per Bolund och Kent Persson (mp, v)

Motion till riksdagen 2009/10:N483 av Per Bolund och Kent Persson mp, v Avvisande av fossilutvinning i Sverige mp954 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen inte bör godkänna en storskalig utvinning av fossila bränslen i Sverige. Riksdagen


Utskottsberedning: 2009/10:NU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:N483 av Per Bolund och Kent Persson (mp, v) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:N468 av Andreas Norlén m.fl. (m, c, fp, kd)

Motion till riksdagen 2009/10:N468 av Andreas Norlén m.fl. m, c, fp, kd En ljus framtid för Östergötland m917 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förutsättningar för en god utveckling i Östergötland. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2009/10:MJU2 2009/10:NU1 2009/10:NU2 2009/10:TU24 2009/10:UbU13
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2009/10:N468 av Andreas Norlén m.fl. (m, c, fp, kd) (doc, 69 kB)

Motion 2009/10:N476 av Tomas Eneroth m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:N476 av Tomas Eneroth m.fl. s, v, mp Investering i besöksnäringen s81015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att investera i marknadsföringen av Sverige som turistland. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2009/10:NU1 2009/10:SkU30 2009/10:UbU11
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2009/10:N476 av Tomas Eneroth m.fl. (s, v, mp) (doc, 63 kB)

Motion 2009/10:N446 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd)

Motion till riksdagen 2009/10:N446 av Christer Winbäck m.fl. fp, m, c, kd Turism i Skaraborg fp1252 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nödvändigheten av att se över turistföretagens villkor. Motivering Turismen är starkt växande i Sverige och


Utskottsberedning: 2009/10:NU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:N446 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:N259 av Hans Linde m.fl. (v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:N259 av Hans Linde m.fl. v, mp TRIPS-avtalet v571 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om uppföljningen av den nya TRIPS-paragrafen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2009/10:NU13
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2009/10:N259 av Hans Linde m.fl. (v, mp) (doc, 53 kB)

Motion 2009/10:N4 av Tomas Eneroth m.fl. (s, v)

Motion till riksdagen 2009/10:N4 av Tomas Eneroth m.fl. s, v med anledning av skr. 2008/09:120 2009 års redogörelse för företag med statligt ägande s81014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Vattenfall ska kvarstå i statlig ägo. Riksdagen


Utskottsberedning: 2009/10:NU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:N4 av Tomas Eneroth m.fl. (s, v) (doc, 43 kB)

Motion 2009/10:N3 av Tomas Eneroth m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:N3 av Tomas Eneroth m.fl. s, v, mp med anledning av skr. 2008/09:120 2009 års redogörelse för företag med statligt ägande s81013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att begränsa regeringens mandat att minska statens


Utskottsberedning: 2009/10:NU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2009/10:N3 av Tomas Eneroth m.fl. (s, v, mp) (doc, 56 kB)

Motion 2009/10:N465 av Margareta B Kjellin m.fl. (m, c, fp, kd)

Motion till riksdagen 2009/10:N465 av Margareta B Kjellin m.fl. m, c, fp, kd Vindkraftscentrum i Söderhamn m914 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av fortsatt arbete för ett vindkraftscentrum i Söderhamn i linje med en framsynt miljö-


Utskottsberedning: 2009/10:NU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:N465 av Margareta B Kjellin m.fl. (m, c, fp, kd) (doc, 50 kB)

Motion 2009/10:N2 av Tomas Eneroth m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:N2 av Tomas Eneroth m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:231 Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden m.m. s81012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2009/10:NU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:N2 av Tomas Eneroth m.fl. (s, v, mp) (doc, 45 kB)

Motion 2005/06:N19 av Per Bill m.fl. (m, fp, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen skall återkomma till riksdagen med ett förslag om ett sanktionssystem för nätkoncessionshavare som inte uppfyller kraven i ellagen, i enlighet med vad som anges i motionen. Riksdagen begär att regeringen skall återkomma till riksdagen med ett förslag som åtgärdar


Utskottsberedning: 2005/06:NU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:N19 av Per Bill m.fl. (m, fp, kd, c) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:N16 av Eva Flyborg m.fl. (fp, m, c, kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa ett övergripande mål om att minska företagens administrativa regelbörda med minst 25 till år 2010. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att oftare utnyttja de möjligheter


Utskottsberedning: 2005/06:NU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:N16 av Eva Flyborg m.fl. (fp, m, c, kd) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:So7 av Annelie Enochson (kd) och Birgitta Carlsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om folkhälsopolitiska förutsättningar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om alkoholpolitiska mål. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:LU15 2005/06:SkU22 2005/06:SoU12
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2005/06:So7 av Annelie Enochson (kd) och Birgitta Carlsson (c) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:N470 av Ulf Holm m.fl. (mp, -)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att regeringen inte skall godkänna en etablering av ESS-anläggning European Spallation Source i Lund. Motivering Sverige har utryckt en önskan att vara värdland för en ESS European Spallation Sourceanläggning.


Utskottsberedning: 2005/06:NU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:N470 av Ulf Holm m.fl. (mp, -) (doc, 46 kB)
Paginering