Dokument & lagar (133 träffar)

Motion 2009/10:N20 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:N20 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av skr. 2009/10:221 Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning s20011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den regionalekonomiska


Utskottsberedning: 2010/11:NU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2009/10:N20 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 82 kB)

Motion 2009/10:N11 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:N11 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:113 Effektreserven i framtiden s83011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ytterligare konsekvensanalys. Motivering I propositionen redovisas


Utskottsberedning: 2009/10:NU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:N11 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 54 kB)

Motion 2009/10:N10 av Kent Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:N10 av Kent Persson m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:113 Effektreserven i framtiden Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ytterligare konsekvensanalys och vikten av statens


Utskottsberedning: 2009/10:NU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:N10 av Kent Persson m.fl. (v) (doc, 50 kB)

Motion 2009/10:N9 av Per Bolund m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:N9 av Per Bolund m.fl. mp med anledning av prop. 2009/10:51 Enklare och tydligare regler för förnybar elproduktion, m.m. mp012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med ett lagförslag som ger alla mindre elleverantörer rätt till nettomätning.


Utskottsberedning: 2009/10:NU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2009/10:N9 av Per Bolund m.fl. (mp) (doc, 45 kB)

Motion 2009/10:N8 av Kent Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:N8 av Kent Persson m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:51 Enklare och tydligare regler för förnybar elproduktion, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av reglerna så att nettodebitering införs för


Utskottsberedning: 2009/10:NU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:N8 av Kent Persson m.fl. (v) (doc, 41 kB)

Motion 2009/10:U336 av Lage Rahm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:U336 av Lage Rahm m.fl. mp Reformering av WTO mp908 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör driva att WTO:s organisation ska förändras.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2009/10:NU13 2009/10:UU13
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2009/10:U336 av Lage Rahm m.fl. (mp) (doc, 68 kB)

Motion 2009/10:T537 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:T537 av Karin Svensson Smith m.fl. mp Klimat, kollektivtrafik och konjunktur mp863 1 Sammanfattning I denna motion beskrivs hur strategiska och snabba satsningar på den svenska kollektivtrafiken både kan skapa ett klimatsmartare Sverige och nya arbetstillfällen på kort sikt, och samtidigt


Utskottsberedning: -2009/10:MJU1 2009/10:NU1 2009/10:SkU29 2009/10:TU21 2009/10:TU24
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 13 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2009/10:T537 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 256 kB)

Motion 2009/10:N480 av Per Bolund m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:N480 av Per Bolund m.fl. mp Förbud mot uranbrytning mp315 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av minerallagen 1991:45 som tydligt förbjuder uranbrytning i Sverige. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av


Utskottsberedning: 2009/10:NU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:N480 av Per Bolund m.fl. (mp) (doc, 46 kB)

Motion 2009/10:N473 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:N473 av Tomas Eneroth m.fl. s Utgiftsområde 21 Energi s81017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag till ett långsiktigt kompletterande stöd för havsbaserad vindkraft. Riksdagen


Utskottsberedning: 2009/10:NU11 2009/10:NU3 2009/10:NU4 2009/10:SkU27
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2009/10:N473 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 63 kB)

Motion 2009/10:N472 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:N472 av Tomas Eneroth m.fl. s Utgiftsområde 24 Näringsliv s81018 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka tjänsteforskningen och den högproduktiva tjänstesektorn. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2009/10:NU1 2009/10:NU25 2009/10:UbU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2009/10:N472 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 64 kB)

Motion 2009/10:N471 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:N471 av Tomas Eneroth m.fl. s Utgiftsområde 19 Regional tillväxt s81016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka samordningen mellan den kommersiella och offentliga servicen samt tillgången på drivmedel. Riksdagen


Utskottsberedning: 2009/10:NU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:N471 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 56 kB)

Motion 2009/10:MJ473 av Anders Ygeman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ473 av Anders Ygeman m.fl. s Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård s12002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt uppställning: Anslag Regeringens


Utskottsberedning: 2009/10:MJU1 2009/10:MJU14 2009/10:MJU16 2009/10:NU3 2009/10:TU13 2009/10:TU15
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2009/10:MJ473 av Anders Ygeman m.fl. (s) (doc, 75 kB)

Motion 2009/10:MJ471 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ471 av Karin Svensson Smith m.fl. mp Klimat, ekosystem och juridiska styrmedel mp507 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Katastrof hotar 4 Sverige ett föredöme 4 Orsaker 5 Vad bör göras 6 Ge hållbar-utvecklings-begreppet en distinkt definition 6 Naturvetenskaplig


Utskottsberedning: 2009/10:CU16 2009/10:KU19 2009/10:KU9 2009/10:MJU14 2009/10:NU14 2009/10:TU24 2009/10:UbU13
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2009/10:MJ471 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 113 kB)

Motion 2009/10:N429 av Per Bolund m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:N429 av Per Bolund m.fl. mp Utgiftsområdena 21 Energi och 24 Näringsliv mp303 1 Sammanfattning Miljöpartiet de gröna ser företagande som en möjlighet att förverkliga idéer och bidra till samhällsutvecklingen och fler jobb. Vi anser därför att politiken ska skapa så goda förutsättningar


Utskottsberedning: 2009/10:CU13 2009/10:FöU4 2009/10:NU1 2009/10:NU25 2009/10:NU3 2009/10:NU4
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2009/10:N429 av Per Bolund m.fl. (mp) (doc, 209 kB)

Motion 2009/10:N390 av Per Bolund m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:N390 av Per Bolund m.fl. mp Tillståndsplikt för provborrning efter uran och prospektering i områden med höga naturvärden mp518 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att provborrning efter uran bör vara tillståndspliktig


Utskottsberedning: 2009/10:NU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:N390 av Per Bolund m.fl. (mp) (doc, 45 kB)

Motion 2009/10:N389 av Ulf Holm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:N389 av Ulf Holm m.fl. mp Utvecklande av den sociala ekonomin mp325 1 Sammanfattning I en tid som präglas av såväl finans- som ekonomi- och jobbkris är behovet av att förstå och synliggöra den sociala ekonomins betydelse större än någonsin. Det gäller särskilt när även de politiska verktygen


Utskottsberedning: 2009/10:AU2 2009/10:CU13 2009/10:FiU14 2009/10:FiU22 2009/10:KU4 2009/10:NU25 2009/10:UbU13 2009/10:UbU8
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2009/10:N389 av Ulf Holm m.fl. (mp) (doc, 94 kB)

Motion 2009/10:N388 av Tina Ehn m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:N388 av Tina Ehn m.fl. mp Landsbygdspolitik mp312 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Motivering 4 3.1 Gröna utgångspunkter 4 3.2 Definition, bakgrund och nuläge 5 3.3 Administrativ hemvist, inflytande och beskattningsfrågor 7 3.3.1 Beskattningsfrågor 8 3.4 Kultur,


Utskottsberedning: 2009/10:CU10 2009/10:CU16 2009/10:FiU1 2009/10:FiU22 2009/10:FöU4 2009/10:MJU19 2009/10:NU1 2009/10:NU14 2009/10:NU2 2009/10:NU25 2009/10:NU3 2009/10:SkU27 2009/10:TU21 2009/10:TU24
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2009/10:N388 av Tina Ehn m.fl. (mp) (doc, 113 kB)

Motion 2009/10:Ju381 av Esabelle Dingizian m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ju381 av Esabelle Dingizian m.fl. mp Ett jämställt samhälle mp331 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 7 4 Mäns våld mot kvinnor ett samhällsproblem som kräver en könsmaktsförståelse 7 4.1 Myndighetssamverkan spelar en central roll 8 4.2 Utbildningar inom


Utskottsberedning: 2009/10:AU5 2009/10:AU6 2009/10:AU8 2009/10:CU13 2009/10:CU7 2009/10:FiU2 2009/10:JuU1 2009/10:JuU14 2009/10:JuU21 2009/10:KrU6 2009/10:NU25 2009/10:SfU1 2009/10:SoU1 2009/10:SoU11 2009/10:SoU12 2009/10:TU24 2009/10:UbU13 2009/10:UbU7 2009/10:UbU8
Riksdagsbeslut (43 yrkanden): 43 avslag

Motion 2009/10:Ju381 av Esabelle Dingizian m.fl. (mp) (doc, 193 kB)

Motion 2009/10:A392 av Ulf Holm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:A392 av Ulf Holm m.fl. mp Utgiftsområdena 13 Integration och jämställdhet och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv mp302 Sammanfattning Miljöpartiet de gröna anser att arbetsmarknadspolitiken främst ska syfta till att förena människors rätt till arbete och arbetsmarknadens behov av kvalificerad


Utskottsberedning: 2009/10:AU1 2009/10:AU2 2009/10:NU25
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2009/10:A392 av Ulf Holm m.fl. (mp) (doc, 203 kB)

Motion 2009/10:N338 av Per Bolund m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:N338 av Per Bolund m.fl. mp Minskad energianvändning mp323 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett mål för minskad total energianvändning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2009/10:FiU22 2009/10:NU11 2009/10:NU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2009/10:N338 av Per Bolund m.fl. (mp) (doc, 49 kB)