Dokument & lagar (842 träffar)

Motion 2009/10:N481 av Ulf Holm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:N481 av Ulf Holm m.fl. mp Miljöforskning för fordonsindustrin mp328 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör låta utreda det statliga stödet till miljöforskning för fordonsindustrin. Motivering I Dagens


Utskottsberedning: 2009/10:NU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:N481 av Ulf Holm m.fl. (mp) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:N480 av Per Bolund m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:N480 av Per Bolund m.fl. mp Förbud mot uranbrytning mp315 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av minerallagen 1991:45 som tydligt förbjuder uranbrytning i Sverige. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av


Utskottsberedning: 2009/10:NU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:N480 av Per Bolund m.fl. (mp) (doc, 46 kB)

Motion 2009/10:N479 av Jan Emanuel Johansson (s)

Motion till riksdagen 2009/10:N479 av Jan Emanuel Johansson s Vattenfalls klimatambitioner s32081 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över statens uppdrag åt Vattenfall. Motivering Det är viktigt att våra statliga företag föregår med


Utskottsberedning: 2009/10:NU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:N479 av Jan Emanuel Johansson (s) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:N475 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:N475 av Mona Sahlin m.fl. s Socialdemokratisk politik för konkurrenskraftiga regioner i en globaliserad ekonomi s81019 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning och sammanfattning 4 Regionalpolitikens nya spelplan 6 Den ekonomiska tillväxtens geografi 6 Globalisering


Utskottsberedning: 2009/10:AU2 2009/10:CU1 2009/10:FiU17 2009/10:NU1 2009/10:NU2 2009/10:SoU1 2009/10:TU18 2009/10:TU24 2009/10:UbU13
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2009/10:N475 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 246 kB)

Motion 2009/10:N473 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:N473 av Tomas Eneroth m.fl. s Utgiftsområde 21 Energi s81017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag till ett långsiktigt kompletterande stöd för havsbaserad vindkraft. Riksdagen


Utskottsberedning: 2009/10:NU11 2009/10:NU3 2009/10:NU4 2009/10:SkU27
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2009/10:N473 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 63 kB)

Motion 2009/10:N472 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:N472 av Tomas Eneroth m.fl. s Utgiftsområde 24 Näringsliv s81018 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka tjänsteforskningen och den högproduktiva tjänstesektorn. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2009/10:NU1 2009/10:NU25 2009/10:UbU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2009/10:N472 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 64 kB)

Motion 2009/10:N471 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:N471 av Tomas Eneroth m.fl. s Utgiftsområde 19 Regional tillväxt s81016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka samordningen mellan den kommersiella och offentliga servicen samt tillgången på drivmedel. Riksdagen


Utskottsberedning: 2009/10:NU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:N471 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 56 kB)

Motion 2009/10:N468 av Andreas Norlén m.fl. (m, c, fp, kd)

Motion till riksdagen 2009/10:N468 av Andreas Norlén m.fl. m, c, fp, kd En ljus framtid för Östergötland m917 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förutsättningar för en god utveckling i Östergötland. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2009/10:MJU2 2009/10:NU1 2009/10:NU2 2009/10:TU24 2009/10:UbU13
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2009/10:N468 av Andreas Norlén m.fl. (m, c, fp, kd) (doc, 69 kB)

Motion 2009/10:N467 av Per Bolund (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:N467 av Per Bolund mp Regelförenkling på regional och lokal nivå mp330 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ge Tillväxtverket i uppdrag att organisera och samordna ett regelförenklingsarbete på


Utskottsberedning: 2009/10:NU25
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:N467 av Per Bolund (mp) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:N466 av Per Bolund och Ulf Holm (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:N466 av Per Bolund och Ulf Holm mp Svensk vindkraftsindustri mp316 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen aktivt bör stödja etableringen av en svensk vindkraftsindustri. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:NU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:N466 av Per Bolund och Ulf Holm (mp) (doc, 41 kB)

Motion 2009/10:N459 av Rosita Runegrund (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:N459 av Rosita Runegrund kd Skärgårdens utveckling kd820 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en samlad politik för utveckling av de svenska skärgårdsområdena. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2009/10:CU10 2009/10:NU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:N459 av Rosita Runegrund (kd) (doc, 49 kB)

Motion 2009/10:N457 av Yilmaz Kerimo (s)

Motion till riksdagen 2009/10:N457 av Yilmaz Kerimo s Företagarkörkort för egna företagare s32072 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att erbjuda ett företagarkörkort för småföretagare inom grundläggande ekonomi såsom


Utskottsberedning: 2009/10:NU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:N457 av Yilmaz Kerimo (s) (doc, 36 kB)

Motion 2009/10:N452 av Per Åsling (c)

Motion till riksdagen 2009/10:N452 av Per Åsling c Lokala upplevelser c556 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett pilotprojekt med syftet att göra själva resan till en del av turistens val av destination. Motivering Besöksnäringen är en av


Utskottsberedning: 2009/10:NU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:N452 av Per Åsling (c) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:N441 av Göran Persson i Simrishamn m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:N441 av Göran Persson i Simrishamn m.fl. s Skåne i Sveriges framtida besöksnäring s32115 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckla besöksnäringen som en av de mest attraktiva arbetsmarknaderna för ungdomarna


Utskottsberedning: 2009/10:NU1 2009/10:TU14
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2009/10:N441 av Göran Persson i Simrishamn m.fl. (s) (doc, 54 kB)

Motion 2009/10:N440 av Roland Bäckman (s)

Motion till riksdagen 2009/10:N440 av Roland Bäckman s Bidrag till installation av solcellsenergi s32128 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att ge bidrag vid installation av solcellsenergi oavsett om nätanslutning saknas. Motivering


Utskottsberedning: 2009/10:NU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:N440 av Roland Bäckman (s) (doc, 36 kB)

Motion 2009/10:N436 av Lars-Axel Nordell (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:N436 av Lars-Axel Nordell kd Konkurrens i fjärrvärmenätet kd776 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om konkurrens i fjärrvärmenätet. Motivering Fjärrvärmebranschen levererar idag hälften av uppvärmningen i Sverige


Utskottsberedning: 2009/10:NU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:N436 av Lars-Axel Nordell (kd) (doc, 39 kB)

Motion 2009/10:N430 av Siv Holma och Torbjörn Björlund (v)

Motion till riksdagen 2009/10:N430 av Siv Holma och Torbjörn Björlund v Strategi för de sociala företagens egenorganisering v357 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utforma en strategi för hur de sociala företagens egenorganisering kan stödjas.


Utskottsberedning: 2009/10:NU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:N430 av Siv Holma och Torbjörn Björlund (v) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:N421 av Lennart Sacrédeus (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:N421 av Lennart Sacrédeus kd Turism som växande näring kd827 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka turismen och besöksnäringen såsom en växande näringsgren i vårt land. Motivering Turismen i Sverige generade


Utskottsberedning: 2009/10:NU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:N421 av Lennart Sacrédeus (kd) (doc, 42 kB)

Motion 2009/10:N271 av Louise Malmström och Jan Emanuel Johansson (s)

Motion till riksdagen 2009/10:N271 av Louise Malmström och Jan Emanuel Johansson s Små elanläggningar s28096 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över ellagstiftningen för att uppmuntra små anläggningar. Motivering Sveriges elsystem är


Utskottsberedning: 2009/10:NU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:N271 av Louise Malmström och Jan Emanuel Johansson (s) (doc, 36 kB)

Motion 2009/10:MJ473 av Anders Ygeman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ473 av Anders Ygeman m.fl. s Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård s12002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt uppställning: Anslag Regeringens


Utskottsberedning: 2009/10:MJU1 2009/10:MJU14 2009/10:MJU16 2009/10:NU3 2009/10:TU13 2009/10:TU15
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2009/10:MJ473 av Anders Ygeman m.fl. (s) (doc, 75 kB)