Dokument & lagar (637 träffar)

Motion 2009/10:MJ15 av Tina Ehn (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ15 av Tina Ehn mp med anledning av skr. 2009/10:213 Åtgärder för levande hav mp039 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det är viktigt att långsiktiga miljöhänsyn överordnas kortsiktiga ekonomiska hänsyn vid


Utskottsberedning: 2010/11:MJU5
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2009/10:MJ15 av Tina Ehn (mp) (doc, 64 kB)

Motion 2009/10:MJ13 av Tina Ehn (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ13 av Tina Ehn mp med anledning av prop. 2009/10:167 Kemikalietillsynen Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör genomföra den mer generella översynen av tillsynen som


Utskottsberedning: 2010/11:MJU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:MJ13 av Tina Ehn (mp) (doc, 48 kB)

Motion 2009/10:MJ5 av Sinikka Bohlin (s)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ5 av Sinikka Bohlin s med anledning av prop. 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete s23060 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ till en obligatorisk mätning


Utskottsberedning: 2009/10:MJU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:MJ5 av Sinikka Bohlin (s) (doc, 48 kB)

Motion 2009/10:MJ4 av Sinikka Bohlin (s)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ4 av Sinikka Bohlin s med anledning av prop. 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete s23059 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kemikaliemarknaden. Motivering Kemikaliemarknaden är en snabbt


Utskottsberedning: 2009/10:MJU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:MJ4 av Sinikka Bohlin (s) (doc, 50 kB)

Motion 2009/10:MJ478 av Jan Emanuel Johansson (s)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ478 av Jan Emanuel Johansson s Djurskyddskraven i pälsdjursnäringen s28101 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att djurskyddslagen bör kompletteras och skärpas med bestämmelse om att minkar och andra djur som föds


Utskottsberedning: 2009/10:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:MJ478 av Jan Emanuel Johansson (s) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:MJ475 av Per Bolund (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ475 av Per Bolund mp Personliga utsläppskvoter mp515 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utformning av ett system för personliga utsläppskvoter i Sverige bör utredas. Motivering För att klimatmålet att världens


Utskottsberedning: 2009/10:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:MJ475 av Per Bolund (mp) (doc, 46 kB)

Motion 2009/10:MJ470 av Tina Ehn och Per Bolund (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ470 av Tina Ehn och Per Bolund mp Miljökonsekvenser och ansvar vid odling av genmodifierade grödor mp522 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att producenterna av genmodifierade organismer GMO ska ges ansvar för


Utskottsberedning: 2009/10:MJU18
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2009/10:MJ470 av Tina Ehn och Per Bolund (mp) (doc, 46 kB)

Motion 2009/10:MJ463 av Birgitta Ohlsson (fp)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ463 av Birgitta Ohlsson fp Djurparker fp1293 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om strängare regler vad gäller djurskydd för djur i djurparker. Motivering Traditionen att hålla djur i fångenskap för människors blotta


Utskottsberedning: 2009/10:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:MJ463 av Birgitta Ohlsson (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:MJ462 av Birgitta Ohlsson och Jan Ertsborn (fp)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ462 av Birgitta Ohlsson och Jan Ertsborn fp Lantbruksdjurs rätt att vistas utomhus fp1300 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att grisar ska få en lagstadgad rätt att vistas utomhus. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2009/10:MJU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:MJ462 av Birgitta Ohlsson och Jan Ertsborn (fp) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:MJ461 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ461 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp Sällskapsdjurens status fp1299 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kunna kräva ökat ägaransvar med möjlighet till sanktioner mot ägare av sällskapsdjur som missköter sig. Riksdagen


Utskottsberedning: 2009/10:MJU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:MJ461 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:MJ460 av Birgitta Ohlsson (fp)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ460 av Birgitta Ohlsson fp Djurvänlig cirkus fp1298 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbud mot vilda och exotiska djur på cirkus. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2009/10:MJU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:MJ460 av Birgitta Ohlsson (fp) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:MJ459 av Birgitta Ohlsson och Solveig Hellquist (fp)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ459 av Birgitta Ohlsson och Solveig Hellquist fp Kastrering av smågrisar fp1297 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbjuda kastrering av smågrisar utan bedövning. Motivering I Sverige kastreras ca 1,6 miljoner


Utskottsberedning: 2009/10:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:MJ459 av Birgitta Ohlsson och Solveig Hellquist (fp) (doc, 39 kB)

Motion 2009/10:MJ458 av Birgitta Ohlsson och Solveig Hellquist (fp)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ458 av Birgitta Ohlsson och Solveig Hellquist fp Förbud mot grytjakt fp1296 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbjuda grytjakt. Motivering Grundläggande för svensk djurskyddslagstiftning är att djur ska


Utskottsberedning: 2009/10:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:MJ458 av Birgitta Ohlsson och Solveig Hellquist (fp) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:MJ457 av Birgitta Ohlsson och Solveig Hellquist (fp)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ457 av Birgitta Ohlsson och Solveig Hellquist fp Kycklingindustrin fp1295 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda mindre industriell slakt av fjäderfän. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2009/10:MJU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:MJ457 av Birgitta Ohlsson och Solveig Hellquist (fp) (doc, 41 kB)

Motion 2009/10:MJ456 av Birgitta Ohlsson (fp)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ456 av Birgitta Ohlsson fp Utbildning av herdehundar fp1294 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utbilda herdehundar som skydd mot rovdjursangrepp på boskap. Motivering Debatten om rovdjurens vara eller inte


Utskottsberedning: 2009/10:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:MJ456 av Birgitta Ohlsson (fp) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:MJ454 av Désirée Pethrus Engström (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ454 av Désirée Pethrus Engström kd Miljöblöjspremie kd790 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införandet av en miljöblöjspremie. Motivering Miljöbilspremien har blivit en succé. Staten har betalat ut över 450


Utskottsberedning: 2009/10:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:MJ454 av Désirée Pethrus Engström (kd) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:MJ445 av Allan Widman och Ulf Nilsson (fp)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ445 av Allan Widman och Ulf Nilsson fp Inplastade försändelser fp1173 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om effekterna av inplastning av försändelser. Motivering De flesta svenska hushåll har investerat i någon


Utskottsberedning: 2009/10:MJU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:MJ445 av Allan Widman och Ulf Nilsson (fp) (doc, 47 kB)

Motion 2009/10:MJ429 av Tina Ehn (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ429 av Tina Ehn mp Samordning av djurskydd och förprövning mp509 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förprövning och djurskydd samordnas på länsstyrelserna. Bakgrund I djurskyddslagens 2 finns bestämmelser


Utskottsberedning: 2009/10:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:MJ429 av Tina Ehn (mp) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:T511 av Aleksander Gabelic (s)

Motion till riksdagen 2009/10:T511 av Aleksander Gabelic s Gas i transportsektorn s32119 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om biogas som fordonsbränsle.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:MJU15 2009/10:NU3 2009/10:TU15
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2009/10:T511 av Aleksander Gabelic (s) (doc, 45 kB)

Motion 2009/10:So554 av Lars Lilja (s)

Motion till riksdagen 2009/10:So554 av Lars Lilja s Dopning s78017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att inrätta en ny och från idrottsrörelsen självständig och oberoende antidopningsorganisation.1 Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2009/10:KrU9 2009/10:MJU10 2009/10:SoU12 2009/10:SoU13
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2009/10:So554 av Lars Lilja (s) (doc, 46 kB)