Dokument & lagar (736 träffar)

Utskottsmöte 2009/10:9

Föredragningslista Kulturutskottet 2009/10:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:9 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Justering av protokoll Protokoll 2009/10:8 bifogas 2. Föredragning och preliminär ställning KrU5 Proposition 2009/10:3 Tid för kultur

2009-11-19 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:8

Föredragningslista Kulturutskottet 2009/10:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Justering av protokoll Protokollen 2009/10:6 och 2009/10:7 bifogas 2. Uppvaktning Representanter från Svenska Bokhandlareföreningen uppvaktar

2009-11-17 11:00:00

Motion 2009/10:Kr4 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr4 av Leif Pagrotsky m.fl. s, v, mp med anledning av skr. 2009/10:53 En strategi för ungdomspolitiken s25003 Innehållsförteckning Inledning 2 Ungdomar har rätt till arbete 3 Investera i ungas möjligheter att få jobb 3 Jobbstart för unga 3 Ungdomslyft 4 Fler möjligheter till jobb,


Utskottsberedning: 2009/10:KrU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Kr4 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) (doc, 85 kB)

Utskottsmöte 2009/10:7

Föredragningslista Kulturutskottet 2009/10:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:7 Datum och tid: 09:00 Plats: Andrakammarsalen Föredragningslista Offentlig utfrågning Funktionshindrade och scenrummet Program Presentation av talarna och övriga inbjudna Hallundadeklarationen Deltagarlista delas vid utfrågningen

2009-11-12 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:6

Föredragningslista Kulturutskottet 2009/10:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Svenska kyrkan Generalsekreterare Lars Friedner, Svenska kyrkan, samt ledamöter i kyrkostyrelsen uppvaktar utskottet med anledning av den

2009-11-03 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:5

Föredragningslista Kulturutskottet 2009/10:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:5 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Justering av protokoll Justeras protokoll 2009/10:4 av den 20 oktober 2009 Protokollet bifogas 2. Uppvaktning med anledning av proposition

2009-10-22 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:4

Föredragningslista Kulturutskottet 2009/10:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Justering av protokoll Justeras protokoll 2009/10:3 av den 15 oktober 2009 Protokoll 2009/10:3 bifogas 2. Justering av yttrande KrU1y

2009-10-20 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:3

Föredragningslista Kulturutskottet 2009/10:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:3 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2009/10:2 från den 13/10 2009 Protokollet bifogas 2. Utfrågning Ledningarna för Sveriges

2009-10-15 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:2

Föredragningslista Kulturutskottet 2009/10:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottes plenisal Föredragningslista 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2009/10:1 från den 29/9 2009 2. Föredragning och preliminär ställning KrU1y ramarna Ev.

2009-10-13 11:00:00

Motion 2009/10:Kr338 av Stefan Attefall (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr338 av Stefan Attefall kd Det civila samhället kd855 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Det civila samhället och staten 3 5 Regeringens insatser 3 6 Underlätta för det civila samhället 4 6.1 Kultur 4 6.2 Sociala företag 5 6.3 Moms för secondhand-affärer 5


Utskottsberedning: 2009/10:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Kr338 av Stefan Attefall (kd) (doc, 72 kB)

Motion 2009/10:Kr329 av Margareta Israelsson (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr329 av Margareta Israelsson s Ansvaret för stillbildsfotografi i Sverige s40060 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ett samlat ansvar för stillbildsfotografin i Sverige. Motivering Trots sin långa historia,


Utskottsberedning: 2009/10:KrU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Kr329 av Margareta Israelsson (s) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:Kr326 av Eva Flyborg (fp)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr326 av Eva Flyborg fp Införande av en expertdatabank med kvinnor fp1237 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att det skapas en oberoende kontaktbank med kvinnliga experter som bidrar till att bryta mansdominansen


Utskottsberedning: 2009/10:KrU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Kr326 av Eva Flyborg (fp) (doc, 42 kB)

Motion 2009/10:Kr317 av Håkan Juholt (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr317 av Håkan Juholt s En offensiv kulturpolitik inom förskola, grundskola, äldreomsorg och sjukhus s40033 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör redovisa de åtgärder den vidtagit för sysselsättningen


Utskottsberedning: 2009/10:KrU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Kr317 av Håkan Juholt (s) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:Kr3 av Esabelle Dingizian m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr3 av Esabelle Dingizian m.fl. mp med anledning av prop. 2009/10:3 Tid för kultur mp004 Innehållsförteckning Inledning 2 De kulturpolitiska målen 3 Portföljmodellen 4 Kulturtidskrifter 4 Svenska rikskonserter 5 Upphävande av tidigare myndighetsspecifika mål 5 Avskaffandet av ansvarsmuseifunktionen 5


Utskottsberedning: 2009/10:KrU5
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2009/10:Kr3 av Esabelle Dingizian m.fl. (mp) (doc, 62 kB)

Motion 2009/10:A443 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2009/10:A443 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp Homosexuella, bisexuella och transpersoner fp1306 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bemötandefrågor och kunskaper om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation hos


Utskottsberedning: 2009/10:AU8 2009/10:CU8 2009/10:JuU1 2009/10:JuU14 2009/10:JuU15 2009/10:JuU7 2009/10:KrU9 2009/10:KU14 2009/10:KU19 2009/10:SfU14 2009/10:SoU1 2009/10:SoU11 2009/10:UbU10 2009/10:UbU8 2009/10:UU10 2009/10:UU15 2009/10:UU2 2009/10:UU6
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 32 avslag

Motion 2009/10:A443 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp) (doc, 93 kB)

Motion 2009/10:Ub528 av Margareta Israelsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub528 av Margareta Israelsson m.fl. s Funktionsnedsättning och idrott s40056 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en allmän kunskapshöjning inom skolan om vad en funktionsnedsättning är och innebär. Riksdagen


Utskottsberedning: 2009/10:KrU9 2009/10:UbU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2009/10:Ub528 av Margareta Israelsson m.fl. (s) (doc, 50 kB)

Motion 2009/10:So554 av Lars Lilja (s)

Motion till riksdagen 2009/10:So554 av Lars Lilja s Dopning s78017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att inrätta en ny och från idrottsrörelsen självständig och oberoende antidopningsorganisation.1 Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2009/10:KrU9 2009/10:MJU10 2009/10:SoU12 2009/10:SoU13
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2009/10:So554 av Lars Lilja (s) (doc, 46 kB)

Motion 2009/10:Sk440 av Holger Gustafsson (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk440 av Holger Gustafsson kd Svenska kyrkliga kulturvärden kd691 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta gemensamt ekonomiskt ansvar för de svenska kyrkliga kulturvärdena.1 Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:KrU4 2009/10:SkU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Sk440 av Holger Gustafsson (kd) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:Kr339 av Leif Pagrotsky m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr339 av Leif Pagrotsky m.fl. s Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid s25001 Innehållsförteckning Inledning 6 Kulturarbetarnas arbetsliv 7 Förslag med anslag under andra utgiftsområden 8 Utökning av konstnärsallianserna 8 Internationellt kulturutbyte 8 Access Bevara,


Utskottsberedning: 2009/10:KrU1 2009/10:KrU5 2009/10:KrU9 2009/10:SkU26
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2009/10:Kr339 av Leif Pagrotsky m.fl. (s) (doc, 157 kB)

Motion 2009/10:Kr336 av Gunnar Axén och Betty Malmberg (m)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr336 av Gunnar Axén och Betty Malmberg m Spelmarknaden m1528 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om privata aktörers möjlighet att bedriva spelverksamhet i Sverige. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2009/10:KrU11
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:Kr336 av Gunnar Axén och Betty Malmberg (m) (doc, 47 kB)