Dokument & lagar (307 träffar)

Motion 2005/06:L379 av Lilian Virgin och Christer Engelhardt (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändring i resegarantilagen så att lagen blir konkurrensneutral. Motivering Riksdagen antog våren 2002 regeringens förslag om ändringar i resegarantilagen. Lagen gäller från den 1 januari 2003. Syftet med lagen är


Utskottsberedning: 2005/06:LU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L379 av Lilian Virgin och Christer Engelhardt (s) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:L377 av Kerstin Engle och Anita Jönsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ursprungsmärkning av varor i handeln. Motivering Med det allt större utbudet av varor i bland annat livsmedelsbutikerna blir det allt svårare att som enskild konsument göra önskvärda val. För att vi konsumenter ska


Utskottsberedning: 2005/06:LU33
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L377 av Kerstin Engle och Anita Jönsson (s) (doc, 36 kB)

Motion 2005/06:L376 av Barbro Feltzing och Ulf Holm (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i marknadsföringslagen 1995:450 om s.k. oönskad reklam enligt vad i motionen anförs. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Statskontoret bör få i uppdrag att finna lösningar på problemet


Utskottsberedning: 2005/06:KU7 2005/06:LU33
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:L376 av Barbro Feltzing och Ulf Holm (mp) (doc, 48 kB)

Motion 2005/06:L375 av Lars Ohly m.fl. (v)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 7 3.1 Heteronormativitet, lesbisk feminism och HBT-politik 7 4 Internationellt HBT-arbete 8 4.1 FN-konventionen om avskaffande av all slags diskriminering p.g.a. sexuell läggning eller könsidentitet 8 4.2 Sidas regleringsbrev 9


Utskottsberedning: 2005/06:AU6 2005/06:FöU5 2005/06:JuU1 2005/06:JuU14 2005/06:JuU18 2005/06:JuU22 2005/06:KrU16 2005/06:KU14 2005/06:KU15 2005/06:KU7 2005/06:LU19 2005/06:LU9 2005/06:SfU4 2005/06:SoU1 2005/06:SoU17 2005/06:SoU18 2005/06:UbU14 2005/06:UbU16 2005/06:UbU19 2005/06:UbU4 2005/06:UU15 2005/06:UU2
Riksdagsbeslut (42 yrkanden): 42 avslag

Motion 2005/06:L375 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 175 kB)

Motion 2005/06:L365 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda det rättsliga föräldraskapet gällande barn som har fler än två föräldrar och hur barns juridiska rättigheter till sina föräldrar utöver de biologiska vårdnadshavarna skall tillgodoses. Barnets rätt till


Utskottsberedning: 2005/06:LU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L365 av Tasso Stafilidis m.fl. (v) (doc, 62 kB)

Motion 2005/06:Ju533 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Välj verklighetens väg mot ungdomsbrottslighet 5 Kraftsamla mot ungdomsbrottslighet 6 Brottsförebyggande insatser 7 Insatser när unga begår brott 9 Skärpta påföljder 10 Snabba ingripanden vid brott 11 Bekämpa narkotikan 14 Polis och socialtjänst


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU1 2005/06:JuU34 2005/06:LU14 2005/06:SoU22 2005/06:SoU31 2005/06:SoU5
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 32 avslag

Motion 2005/06:Ju533 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) (doc, 113 kB)

Motion 2005/06:T560 av Elizabeth Nyström m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att bygga ut vägarna. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om trafikskadelagen.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om klassning


Utskottsberedning: 2005/06:LU14 2005/06:TU11 2005/06:TU5 2005/06:TU8
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:T560 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) (doc, 67 kB)

Motion 2005/06:T498 av Karin Pilsäter och Mia Franzén (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Södertörnsleden och Citybanan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om beslutsformerna för införandet av trängselavgifter.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2005/06:FiU1 2005/06:FöU7 2005/06:JuU1 2005/06:LU14 2005/06:TU1 2005/06:TU5 2005/06:UbU1
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:T498 av Karin Pilsäter och Mia Franzén (fp) (doc, 68 kB)

Motion 2005/06:Sk495 av Bengt-Anders Johansson (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om de s.k. 3:12-reglernas avskaffande. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att undanta mindre bolag från revisionsplikten.1 1Yrkande 2 hänvisat till LU. 3:12-reglerna De s.k.


Utskottsberedning: 2005/06:LU12 2005/06:SkU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Sk495 av Bengt-Anders Johansson (m) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:N434 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl.

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Företagsamhet som personlig egenskap 3 4 Sverige kan bättre 4 4.1 Dra nytta av globaliseringen 4 4.2 Regeringen förstör företagsklimatet 5 5 En ny politik för företagande 6 5.1 Innovationer, forskning och högre kunskapsnivå 7 5.2 Lägre


Utskottsberedning: 2005/06:LU18 2005/06:NU10 2005/06:NU13 2005/06:NU16 2005/06:NU4 2005/06:SkU17 2005/06:SkU18
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 13 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:N434 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl. (doc, 121 kB)

Motion 2005/06:MJ534 av Ulf Holm och Gustav Fridolin (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skyndsamt införa ett svenskt importförbud mot hund- och kattskinn. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige skall driva frågan om ett totalt importförbud i hela


Utskottsberedning: 2005/06:LU20 2005/06:MJU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:MJ534 av Ulf Holm och Gustav Fridolin (mp) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:L395 av Britta Rådström och Carin Lundberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skadestånd till misshandlade kvinnor. Motivering Om en gift kvinna blir misshandlad av sin make, anmäler brottet och maken sedan blir dömd för brottet med påföljden skadestånd har maken, trots misshandeln, rätt till


Utskottsberedning: 2005/06:LU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L395 av Britta Rådström och Carin Lundberg (s) (doc, 37 kB)

Motion 2005/06:L392 av Börje Vestlund m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om könsneutral äktenskapslagstiftning. Bakgrund Varje dag diskrimineras människor på grund av sin sexuella läggning. Det kan vi socialdemokrater aldrig acceptera. Alla människor har lika värde och ska bemötas med respekt.


Utskottsberedning: 2005/06:LU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L392 av Börje Vestlund m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Motion 2005/06:L388 av Lilian Virgin (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behov av ett testamentsregister. Motivering Ett testamente innebär att en person i viss föreskriven form som ett uttryck för sin yttersta vilja förordnar om sin kvarlåtenskap. Skriver man ett testamente görs det med


Utskottsberedning: 2005/06:LU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L388 av Lilian Virgin (s) (doc, 57 kB)

Motion 2005/06:L384 av Lars Lilja och Karl Gustav Abramsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kopieringsskyddade cd-skivor. Motivering På senare tid har det blivit vanligt att vissa skivbolag för en del artister kopieringsskyddar cd-skivorna. När skivbolagen kopieringsskyddar används olika tekniska lösningar.


Utskottsberedning: 2005/06:LU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L384 av Lars Lilja och Karl Gustav Abramsson (s) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:L383 av Lars Lilja och Karl Gustav Abramsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bilars bränsleförbrukning enligt EU-körcykeln. Motivering Med dagens höga bränslepriser har sannolikt en bils bränsleförbrukning allt större betydelse som underlag när en kund väger för- och nackdelar vid ett bilköp.


Utskottsberedning: 2005/06:LU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L383 av Lars Lilja och Karl Gustav Abramsson (s) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:L373 av Mia Franzén m.fl. (fp)

1 Sammanfattning Samhället ska skydda medborgarna mot brott och myndighetsövergrepp. Formerna för hur detta ska gå till har under årens gång förändrats till att inbegripa insatser från medierna, medborgarna själva genom bl.a. nattvandringar och grannsamverkan, en ökad medvetenhet om hur tryggare stadsmiljöer uppnås, privata


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:JuU36 2005/06:LU14
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:L373 av Mia Franzén m.fl. (fp) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:L372 av Jan Ertsborn m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av jordabalkens felregler. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda utformningen av ett system för pantsättning av byggnader på annans mark. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:BoU12 2005/06:BoU5 2005/06:LU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:L372 av Jan Ertsborn m.fl. (fp) (doc, 49 kB)

Motion 2005/06:L370 av Jan Ertsborn m.fl. (fp)

Sammanfattning Hushållens skulder ökar mer än någonsin. Även om den största andelen av skulderna hänför sig till bostadskrediter med säkerheter i villor och bostadsrätter är ökningen av betalningskraven hos kronofogdemyndigheterna mycket oroande. Många personer sitter uppenbarligen fast i en skuldfälla och behöver samhällets


Utskottsberedning: 2005/06:LU35
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:L370 av Jan Ertsborn m.fl. (fp) (doc, 58 kB)

Motion 2005/06:L366 av Lars Wegendal (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att förhindra föräldrar från att skuldsätta sina omyndiga barn genom att registrera fordon i barnens namn. Motivering Årligen kommer rapporter om hur föräldrar på ett oacceptabelt sätt utnyttjar sina barn för


Utskottsberedning: 2005/06:LU34
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L366 av Lars Wegendal (s) (doc, 37 kB)