Dokument & lagar (931 träffar)

Utskottsmöte 2012/13:14 Tisdag 2012-12-11 kl. 08:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:14 Datum och tid: 2012-12-11 08:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Utskottsinitiativ om rehabilitering Fortsatt beredning Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och SKL närvarar 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga

2012-12-11 08:00:00

Utskottsmöte 2012/13:13 Torsdag 2012-11-29 kl. 10:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:13 Datum och tid: 2012-11-29 10:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. EU-frågor om ett gemensamt europeiskt asylsystem och om Stockholmsprogrammet Överläggning Statsrådet Tobias Billström, Justitiedepartementet

2012-11-29 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:12 Tisdag 2012-11-27 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:12 Datum och tid: 2012-11-27 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 8 Migration SfU2 Justering Prop. 2012/13:1 och motioner Föredragande: MP 3. Vissa internationella socialavgiftsfrågor SfU4

2012-11-27 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:11 Torsdag 2012-11-22 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:11 Datum och tid: 2012-11-22 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Vissa frågor om underhållsstöd SfU3 Justering Prop. 2012/13:16 Föredragande: JS 3. Vissa internationella socialavgiftsfrågor SfU4 Justering

2012-11-22 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:10 Tisdag 2012-11-20 kl. 09:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:10 Datum och tid: 2012-11-20 09:00 Plats: Skandiasalen N3-04, öppet sammanträde RÖ4-43, sammanträde Öppet sammanträde 1. Statistik om dem som lämnat sjukförsäkringen Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson informerar

2012-11-20 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:9 Torsdag 2012-11-15 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:9 Datum och tid: 2012-11-15 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen SfU2y Justering Föredragande: CM 3. Vissa frågor om underhållsstöd Beredning

2012-11-15 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:8 Tisdag 2012-11-13 kl. 09:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:8 Datum och tid: 2012-11-13 09:00 Plats: Andrakammarsalen Öppen utfrågning med finansutskottet om AP-fondernas framtid Bilagor Pressmeddelande om

2012-11-13 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:7 Torsdag 2012-11-08 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:7 Datum och tid: 2012-11-08 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Information av Försäkringskassan Generaldirektör Dan Eliasson samt analys- och prognoschef Laura Hartman 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor

2012-11-08 11:00:00

Motion 2012/13:Sf2 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf2 av Tomas Eneroth m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:16 Vissa frågor om underhållsstöd S34003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om reformering av underhållsstödet. Motivering För oss Socialdemokrater är utgångspunkten


Utskottsberedning: 2012/13:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf2 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 62 kB)

Motion 2012/13:Sf1 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf1 av Tomas Eneroth m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:18 Vissa internationella socialavgiftsfrågor S34002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2012/13:18 Vissa internationella socialavgiftsfrågor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2012/13:SfU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Sf1 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 62 kB)

Utskottsmöte 2012/13:6 Torsdag 2012-10-25 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:6 Datum och tid: 2012-10-25 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Budgetpropositionen för 2013, utgiftsområdena 1012 inom socialförsäkringsområdet SfU1 Beredning Prop. 2012/13:1 och motioner Föredragande:

2012-10-25 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:5 Tisdag 2012-10-23 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:5 Datum och tid: 2012-10-23 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Ramar för utgiftsområdena 8 och 1012 SfU1y Justering Prop. 2012/13:1 och motioner Föredragande: MP, KS, JS, JIL 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga

2012-10-23 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:4 Torsdag 2012-10-18 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:4 Datum och tid: 2012-10-18 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. EU-frågor på migrationsområdet Information Statssekreterare Minna Ljunggren, Justitiedepartementet 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor 5.

2012-10-18 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:3 Tisdag 2012-10-16 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:3 Datum och tid: 2012-10-16 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Budgetpropositionen för 2013, utgiftsramar Fråga om yttrande till FiU Prop. 2012/13:1 och motioner Föredragande: MP, KS, JS, JIL 3. Höständringsbudget

2012-10-16 11:00:00

Motion 2012/13:Ub496 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub496 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för högre utbildning S22005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2012/13:SfU1 2012/13:UbU1 2012/13:UbU10 2012/13:UbU8
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2012/13:Ub496 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 98 kB)

Motion 2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. MP All kärlek är bra kärlek MP2404 1 Sammanfattning Alla människor är födda fria och jämlika, men inte nödvändigtvis lika. För Miljöpartiet de gröna är det fullkomligt självklart att alla människors lika värde oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionsnedsättning,


Utskottsberedning: 2012/13:AU1 2012/13:CU8 2012/13:JuU1 2012/13:KrU10 2012/13:KrU5 2012/13:KU1 2012/13:SfU1 2012/13:SfU2 2012/13:SfU7 2012/13:SoU1 2012/13:SoU11 2012/13:SoU12 2012/13:SoU13 2012/13:SoU24 2012/13:SoU6 2012/13:UbU7 2012/13:UbU8 2012/13:UU10 2012/13:UU15 2012/13:UU2 2013/14:KU23
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 154 kB)

Motion 2012/13:Sf391 av Lotta Hedström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf391 av Lotta Hedström m.fl. MP Tortyr och tortyrskador MP3402 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tortyrskadeutredningar regelmässigt ska utföras i asylsökningsprocessen om den sökande eller en handläggare


Utskottsberedning: 2012/13:KU19 2012/13:SfU2 2012/13:SfU7 2012/13:SoU1 2013/14:JuU10
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:Sf391 av Lotta Hedström m.fl. (MP) (doc, 72 kB)

Motion 2012/13:Sf389 av Valter Mutt (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf389 av Valter Mutt MP Garantipension för återvändande chilenare MP2804 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att personer som återvänder till Chile ska få rätt att ta med sig sin svenska garantipension. Bakgrund


Utskottsberedning: 2012/13:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf389 av Valter Mutt (MP) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:Sf385 av Erik Almqvist och Per Ramhorn (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf385 av Erik Almqvist och Per Ramhorn SD Jämställdhetsbonusen Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa jämställdhetsbonusen. Motivering I en undersökning gjord av Demoskop i


Utskottsberedning: 2012/13:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf385 av Erik Almqvist och Per Ramhorn (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Sf384 av Margareta Larsson (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf384 av Margareta Larsson SD Utredning av vissa förtidspensioneringar SD329 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredningsgrupp för att gå igenom vissa förtidspensioneringar. Motivering Den andel


Utskottsberedning: 2012/13:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf384 av Margareta Larsson (SD) (doc, 55 kB)