Dokument & lagar (28 träffar)

Motion 2009/10:Sk528 av Margareta Cederfelt och Karl Sigfrid (m)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk528 av Margareta Cederfelt och Karl Sigfrid m Fastighetstaxeringen m1777 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för ett avskaffande av fastighetstaxeringen. Motivering Fastighetsskatten


Utskottsberedning: 2009/10:SkU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2009/10:Sk528 av Margareta Cederfelt och Karl Sigfrid (m) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:Sk460 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk460 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. m Förutsättningarna för att avskaffa fastighetstaxeringen för bostäder m1225 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att avskaffa fastighetstaxeringen


Utskottsberedning: 2009/10:SkU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2009/10:Sk460 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m) (doc, 39 kB)

Motion 2009/10:C413 av Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng (m)

Motion till riksdagen 2009/10:C413 av Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng m Reformering av bostadspolitiken m1043 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att avskaffa tomträttslagstiftningen. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:CU10 2009/10:SkU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2009/10:C413 av Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng (m) (doc, 46 kB)

Motion 2009/10:Sk362 av Stefan Attefall och Irene Oskarsson (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk362 av Stefan Attefall och Irene Oskarsson kd Utredning av taxeringssystemet kd847 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur taxeringsvärdessystemet för småhus kan avvecklas. Motivering Äganderätten


Utskottsberedning: 2009/10:SkU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2009/10:Sk362 av Stefan Attefall och Irene Oskarsson (kd) (doc, 51 kB)

Motion 2009/10:Sk490 av Patrik Forslund (m)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk490 av Patrik Forslund m Översyn av förutsättningarna för att avskaffa taxeringssystemet m1390 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att avskaffa taxeringssystemet. Motivering Enligt


Utskottsberedning: 2009/10:SkU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2009/10:Sk490 av Patrik Forslund (m) (doc, 36 kB)

Motion 2009/10:Sk212 av Mats Gerdau (m)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk212 av Mats Gerdau m Avskaffande av den statliga fastighetstaxeringen m1093 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undersöka ett avskaffande av den statliga fastighetstaxeringen. Motivering Dagens statliga fastighetstaxering


Utskottsberedning: 2009/10:SkU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2009/10:Sk212 av Mats Gerdau (m) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:T26 av Elizabeth Nyström m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om konkurrensneutralitet mellan transportslagen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att någon flygskatt ej skall införas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2005/06:SkU34 2005/06:TU14 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 8 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:T26 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) (doc, 57 kB)

Motion 2005/06:Sf432 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning familjepolitik för valfrihet och rättvisa Kristdemokraterna vill ha en familjepolitik som skapar valfrihet och rättvisa, som ger föräldrar makt att bestämma över sin egen tid med barnen. En politik som möjliggör ett fungerande familjeliv där barnen får den centrala plats de rättmätigt ska ha. En politik


Utskottsberedning: 2005/06:AU3 2005/06:AU6 2005/06:BoU1 2005/06:KU26 2005/06:SfU1 2005/06:SfU13 2005/06:SkU16 2005/06:SoU5 2005/06:UbU12 2005/06:UbU13 2007/08:SoU5
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 30 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Sf432 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 218 kB)

Motion 2005/06:N480 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning De nya jobben skapas när enskilda människor finner det vara mödan värt att starta eller utveckla ett företag. Den privata sektorns andel av den totala produktionen behöver därför bli större. Inriktningen i Kristdemokraternas ekonomiska politik vilar på kunskapen om att arbete och välfärd åt alla bara kan


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:FiU1 2005/06:FiU19 2005/06:KU15 2005/06:KU26 2005/06:LU18 2005/06:MJU25 2005/06:NU1 2005/06:NU10 2005/06:NU13 2005/06:NU16 2005/06:NU4 2005/06:SfU1 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17 2005/06:SkU21 2005/06:UbU15
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 31 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:N480 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 259 kB)

Motion 2005/06:N479 av Lars Lindén m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Den socialdemokratiska regeringen har under alla år vid makten inte lyckats åstadkomma regional utjämning och utveckling i Sverige. Situationen har snarare försämrats än förbättras. Kristdemokraternas mångåriga kritik av den förda politiken har nu delvis fått stöd av Riksrevisionen. De har i en rapport


Utskottsberedning: 2005/06:LU18 2005/06:NU1 2005/06:NU2 2005/06:SkU17 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 8 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:N479 av Lars Lindén m.fl. (kd) (doc, 123 kB)

Motion 2005/06:N478 av Maria Larsson m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Det privata näringslivet är grunden för vårt lands välfärd. Det är när människor vågar, vill och kan satsa i ett företagande som nya jobb skapas. Då finns förutsättningar för tillväxt. Kristdemokraternas politik vilar på kunskapen om att arbete och välfärd åt alla bara uppnås om ansvarstagande individer,


Utskottsberedning: 2005/06:FiU19 2005/06:KU7 2005/06:LU18 2005/06:NU1 2005/06:NU10 2005/06:NU13 2005/06:NU16 2005/06:SfU1 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 18 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:N478 av Maria Larsson m.fl. (kd) (doc, 117 kB)

Motion 2005/06:MJ531 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Sammanfattning Frågan om vilken politik Sverige ska föra för att minska mänsklighetens klimatpåverkan är en av de viktigaste frågor som svenska politiker ställs inför över huvud taget. Målet bör ändras så att det anges som en acceptabel temperaturhöjning som följd av mänskliga aktiviteter, inte halten växthusgaser i atmosfären.


Utskottsberedning: 2005/06:MJU14 2005/06:MJU15 2005/06:MJU3 2005/06:SkU20
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:MJ531 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) (doc, 591 kB)

Motion 2005/06:MJ522 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Det orubbliga människovärdet 3 4.1 Politikens uppgifter 3 5 Den enskilda människan skall vara utgångspunkten också för miljöpolitiken 3 6 Utgångspunkter för hållbar utveckling 4 6.1 Fattigdomsbekämpning bra för miljön 4


Utskottsberedning: 2005/06:FiU1 2005/06:MJU10 2005/06:MJU12 2005/06:MJU19 2005/06:MJU25 2005/06:MJU27 2005/06:MJU3 2005/06:MJU4 2005/06:NU3 2005/06:SkU15 2005/06:UU2
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 15 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:MJ522 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) (doc, 141 kB)

Motion 2005/06:Kr409 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 4 4 Inledning 4 5 Konstnärsstöd 5 6 Projektbidrag och investeringsstöd 5 7 Individuell visningsersättning IV 6 8 Utställningsersättning 6 8.1 Nuvarande ersättningsnivåer 7 9 Egenföretagare utan vinst 8 10 Skydd vid arbetslöshet 9


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:KrU10 2005/06:KrU16 2005/06:KrU18 2005/06:KrU31 2005/06:SkU17
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 13 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Kr409 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 105 kB)

Motion 2005/06:A417 av Annelie Enochson m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Äldre personer har en unik erfarenhet och yrkeskunnande som de ofta inte ges tillfälle att nyttja på arbetsmarknaden. För Kristdemokraterna är det viktigt att frihet och trygghet präglar den svenska arbetsmarknaden. Äldre personer ska kunna anpassa sitt arbete utifrån sin egen unika situation. Vill man


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU3 2005/06:AU6 2005/06:SfU1 2005/06:SkU21
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 12 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:A417 av Annelie Enochson m.fl. (kd) (doc, 103 kB)

Motion 2005/06:N434 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl.

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Företagsamhet som personlig egenskap 3 4 Sverige kan bättre 4 4.1 Dra nytta av globaliseringen 4 4.2 Regeringen förstör företagsklimatet 5 5 En ny politik för företagande 6 5.1 Innovationer, forskning och högre kunskapsnivå 7 5.2 Lägre


Utskottsberedning: 2005/06:LU18 2005/06:NU10 2005/06:NU13 2005/06:NU16 2005/06:NU4 2005/06:SkU17 2005/06:SkU18
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 13 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:N434 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl. (doc, 121 kB)

Motion 2005/06:A370 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Utgångspunkten för kristdemokratiskt jämställdhetsarbete är alla människors lika värde. Jämställdhet får inte reduceras till en kvinnofråga utan är ytterst en fråga om mänskliga fri- och rättigheter. Den handlar om kvinnors och mäns lika möjligheter att förverkliga sina rättigheter, men även om deras skyldigheter


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU11 2005/06:AU3 2005/06:AU5 2005/06:AU6 2005/06:FiU18 2005/06:JuU1 2005/06:JuU11 2005/06:JuU18 2005/06:JuU22 2005/06:KrU15 2005/06:LU20 2005/06:SfU13 2005/06:SfU4 2005/06:SfU8 2005/06:SkU16 2005/06:SoU1 2005/06:SoU17 2005/06:SoU5 2005/06:UbU15 2005/06:UbU4 2005/06:UbU6 2005/06:UU15 2005/06:UU2
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): 36 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:A370 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 213 kB)

Motion 2005/06:A309 av Maud Olofsson m.fl. (c)

1 Sammanfattning Centerpartiet vill att Sverige ska vara ett land där det lönar sig att arbeta och där alla människor har ett jobb att gå till varje dag. På grund av illa förd socialdemokratisk politik går över en miljon människor i arbetsför ålder inte till jobbet en vanlig arbetsdag. Detta måste förändras. Därför tar


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU2 2005/06:AU3 2005/06:AU6 2005/06:FiU19 2005/06:KU25 2005/06:LU12 2005/06:LU18 2005/06:NU1 2005/06:NU12 2005/06:NU13 2005/06:NU16 2005/06:SfU1 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17 2005/06:TU5 2005/06:UbU14 2005/06:UbU15 2005/06:UbU5
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 31 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:A309 av Maud Olofsson m.fl. (c) (doc, 165 kB)

Motion 2005/06:N439 av Per Bill m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inriktning av regional tillväxtpolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om strandskyddet.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Glesbygdsverket.


Utskottsberedning: 2005/06:KU25 2005/06:LU18 2005/06:MJU3 2005/06:NU12 2005/06:NU2 2005/06:SkU20 2005/06:UbU12
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:N439 av Per Bill m.fl. (m) (doc, 70 kB)

Motion 2005/06:U336 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

1 Sammanfattning Tsunamin i Sydostasien, svältkatastrofen i Niger, eller folkmordet i Sudan är bara några exempel på att förtrycket, det mänskliga lidandet och fattigdomen fortsatte att prägla världen även under år 2005. Tvärtom är ofriheten fortfarande vardag för alltför många världsmedborgare. Totalt lever i dag mer


Utskottsberedning: 2005/06:KU1 2005/06:MJU13 2005/06:MJU3 2005/06:SkU16 2005/06:UU10 2005/06:UU15 2005/06:UU2 2005/06:UU5
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 31 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:U336 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) (doc, 189 kB)
Paginering