Dokument & lagar (969 träffar)

Motion 2009/10:T536 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:T536 av Karin Svensson Smith m.fl. mp Klimat, cykel och hälsa mp853 1 Sammanfattning Vi behöver ställa om samhället snabbt för att klara klimatet, det är alla överens om. Vi har max tio år på oss enligt FN:s klimatpanel för att undvika eventuella tröskeleffekter som är oreparerbara. Att


Utskottsberedning: 2009/10:CU16 2009/10:JuU1 2009/10:KU19 2009/10:KU4 2009/10:SkU26 2009/10:TU14 2009/10:TU15 2009/10:TU24
Riksdagsbeslut (44 yrkanden): 44 avslag

Motion 2009/10:T536 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 203 kB)

Motion 2009/10:T532 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:T532 av Karin Svensson Smith m.fl. mp Klimat och sjöfart mp854 1 Sammanfattning Klimathotet är vår generations största utmaning. I Sverige är det transportsektorn som står för det i särklass största oljeberoendet. Energin till inrikes och utrikes transporter kommer till 95 procent från


Utskottsberedning: 2009/10:MJU1 2009/10:SkU29 2009/10:TU13 2009/10:TU21 2009/10:TU24
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2009/10:T532 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 844 kB)

Motion 2009/10:So611 av Kent Härstedt (s)

Motion till riksdagen 2009/10:So611 av Kent Härstedt s Alkohol s35041 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om alkoläsk.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om folköl. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:SkU1 2009/10:SkU29 2010/11:SoU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2009/10:So611 av Kent Härstedt (s) (doc, 43 kB)

Motion 2009/10:Sk555 av Göran Thingwall (m)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk555 av Göran Thingwall m Skattebefrielse på arbete efter 70 års ålder m1788 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skattebefrielse på arbete efter 70 års ålder. Motivering Människan är så beskaffad att incitament


Utskottsberedning: 2009/10:SkU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sk555 av Göran Thingwall (m) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:Sk551 av Per Bolund och Kent Persson (mp, v)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk551 av Per Bolund och Kent Persson mp, v Uttagsskatt på kooperativ vindkraft mp956 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vindkraftskooperativ bör undantas uttagsbeskattning. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:SkU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Sk551 av Per Bolund och Kent Persson (mp, v) (doc, 41 kB)

Motion 2009/10:Sk550 av Karin Svensson Smith (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk550 av Karin Svensson Smith mp Beskattning av fossilgas mp332 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringens förslag om att beskatta fossilgas riskerar att hindra utvecklingen av biogas som drivmedel. Riksdagen


Utskottsberedning: 2009/10:SkU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Sk550 av Karin Svensson Smith (mp) (doc, 45 kB)

Motion 2009/10:Sk549 av Krister Hammarbergh (m)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk549 av Krister Hammarbergh m Avskrivningstider för flyttbara bostadshus m1846 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om avskrivningsmöjligheter för flyttbara bostadshus. Motivering Traditionellt har flerfamiljsbostäder


Utskottsberedning: 2009/10:SkU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sk549 av Krister Hammarbergh (m) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:Sk548 av Anna Kinberg Batra och Gustav Blix (m)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk548 av Anna Kinberg Batra och Gustav Blix m Synliggörande av vårt skattesystem m1608 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att synliggöra sociala avgifter i deklarationen. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2009/10:SkU30
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:Sk548 av Anna Kinberg Batra och Gustav Blix (m) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:Sk544 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk544 av Ulrika Karlsson i Uppsala m Riskkapital m1491 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införande av entreprenörskonto. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om avdragsrätt.


Utskottsberedning: 2009/10:SkU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Sk544 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m) (doc, 41 kB)

Motion 2009/10:Sk540 av Mikael Oscarsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk540 av Mikael Oscarsson m.fl. kd Redovisning av skatter på lönebeskedet kd839 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att synliggöra skatter på lönebeskedet. Motivering Vi vet att alltifrån arbetsgivaravgifter till


Utskottsberedning: 2009/10:SkU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sk540 av Mikael Oscarsson m.fl. (kd) (doc, 41 kB)

Motion 2009/10:Sk539 av Dan Kihlström m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk539 av Dan Kihlström m.fl. kd Kultursponsring och inkomstskattelagen kd838 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kultursponsring i inkomstskattelagen. Motivering Regeringsrätten har fastslagit följande definition


Utskottsberedning: 2009/10:SkU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sk539 av Dan Kihlström m.fl. (kd) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:Sk538 av Otto von Arnold m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk538 av Otto von Arnold m.fl. kd Riskkapitalavdrag och etableringskonto kd837 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införandet av ett riskkapitalavdrag och etableringskonto. Motivering Bristen på kapital kan vara


Utskottsberedning: 2009/10:SkU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sk538 av Otto von Arnold m.fl. (kd) (doc, 41 kB)

Motion 2009/10:Sk537 av Emma Henriksson (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk537 av Emma Henriksson kd Momsbefriade företag kd846 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillgången på attraktiva lokaler för momsbefriade företag, t.ex. företag inom vård och omsorg. Motivering Det förekommer


Utskottsberedning: 2009/10:SkU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sk537 av Emma Henriksson (kd) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:Sk536 av Mikael Oscarsson och Holger Gustafsson (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk536 av Mikael Oscarsson och Holger Gustafsson kd Rimligare regler för skattetillägg kd844 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skattetillägg. Motivering Skattetillägg kan påföras juridisk eller fysisk person som


Utskottsberedning: 2009/10:SkU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sk536 av Mikael Oscarsson och Holger Gustafsson (kd) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:Sk535 av Mikael Oscarsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk535 av Mikael Oscarsson m.fl. kd Skattefria investeringskonton kd842 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införandet av skattefria investeringskonton. Motivering Ett visst mått av investeringar är nödvändigt för


Utskottsberedning: 2009/10:SkU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sk535 av Mikael Oscarsson m.fl. (kd) (doc, 39 kB)

Motion 2009/10:Sk533 av Birgitta Ohlsson (fp)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk533 av Birgitta Ohlsson fp Trygghet för barn födda efter värdmödraskap fp1283 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning om hur svensk lagstiftning bör ändras för att tillgodose behoven hos barn födda efter


Utskottsberedning: 2009/10:SkU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sk533 av Birgitta Ohlsson (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:Sk532 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk532 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp Omhändertagande av djur som hushållsnära tjänst fp1278 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att omhändertagande av sällskapsdjur bör betraktas som en hushållsnära tjänst. Motivering


Utskottsberedning: 2009/10:SkU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sk532 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:Sk527 av Lars Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk527 av Lars Johansson m.fl. s Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution s43006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt uppställning: tusen kronor Anslag


Utskottsberedning: 2009/10:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sk527 av Lars Johansson m.fl. (s) (doc, 69 kB)

Motion 2009/10:Sk526 av Sven Bergström och Margareta B Kjellin (c, m)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk526 av Sven Bergström och Margareta B Kjellin c, m Rättvisa förutsättningar för syntetiska drivmedel c451 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa rättvisa förutsättningar för användning av syntetiska drivmedel.


Utskottsberedning: 2009/10:SkU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sk526 av Sven Bergström och Margareta B Kjellin (c, m) (doc, 39 kB)

Motion 2009/10:Sf393 av Veronica Palm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf393 av Veronica Palm m.fl. s Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom s47002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om pensionärers ekonomiska situation.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2009/10:SfU1 2009/10:SkU26
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:Sf393 av Veronica Palm m.fl. (s) (doc, 50 kB)