Dokument & lagar (216 träffar)

Motion 2009/10:N19 av Tomas Eneroth m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2009/10:N19 av Tomas Eneroth m.fl. s, mp, v med anledning av skr. 2009/10:226 Regelförenklingsarbetet 20062010 s20010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av breda regelförenklingsinsatser. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2010/11:NU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2009/10:N19 av Tomas Eneroth m.fl. (s, mp, v) (doc, 55 kB)

Motion 2009/10:Fi15 av Mona Sahlin m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi15 av Mona Sahlin m.fl. s, mp, v med anledning av prop. 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition s43017 Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 4 2 Ny färdriktning för Sverige 4 Krisen och regeringens politik har ökat klyftorna 5 Ett bättre Sverige är möjligt 5 Fler


Utskottsberedning: 2009/10:FiU20 2009/10:KU39
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,

Motion 2009/10:Fi15 av Mona Sahlin m.fl. (s, mp, v) (doc, 718 kB)

Motion 2009/10:Sf13 av Berit Högman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf13 av Berit Högman m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:120 Trygghetssystemen för företagare s79017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om företagarbegreppet i arbetslöshetsförsäkringen. Motivering Det ska vara


Utskottsberedning: 2009/10:AU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2009/10:Sf13 av Berit Högman m.fl. (s) (doc, 50 kB)

Motion 2009/10:N17 av Sven Bergström (c)

Motion till riksdagen 2009/10:N17 av Sven Bergström c med anledning av prop. 2009/10:172 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte c575 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar i enlighet med vad som anförs i motionen om att förbudet mot att uppföra nya reaktorer inte ska upphävas under mandatperioden.


Utskottsberedning: 2009/10:CU29 2009/10:NU26
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,

Motion 2009/10:N17 av Sven Bergström (c) (doc, 115 kB)

Motion 2009/10:K11 av Christer Engelhardt (s)

Motion till riksdagen 2009/10:K11 av Christer Engelhardt s med anledning av prop. 2009/10:156 Regionalt utvecklingsansvar i vissa län s62000 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Gotland ska få använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse.


Utskottsberedning: 2009/10:KU37
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2009/10:K11 av Christer Engelhardt (s) (doc, 48 kB)

Motion 2009/10:So8 av Thomas Nihlén (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:So8 av Thomas Nihlén mp med anledning av prop. 2009/10:176 Personlig assistans och andra insatser åtgärder för ökad kvalitet och trygghet mp025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovsbedömningsinstrument för personlig


Utskottsberedning: 2009/10:SoU21
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2009/10:So8 av Thomas Nihlén (mp) (doc, 60 kB)

Motion 2009/10:So7 av Ylva Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:So7 av Ylva Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:176 Personlig assistans och andra insatser åtgärder för ökad kvalitet och trygghet s95008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovsbedömningsinstrument


Utskottsberedning: 2009/10:SoU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2009/10:So7 av Ylva Johansson m.fl. (s) (doc, 57 kB)

Motion 2009/10:MJ1 av Anders Ygeman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ1 av Anders Ygeman m.fl. s med anledning av redog. 2009/10:RRS16 Riksrevisionens styrelses redogörelse om utsläppsrätter s86001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hanteringen av kommande överskott av utsläppsrätter.


Utskottsberedning: 2009/10:MJU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2009/10:MJ1 av Anders Ygeman m.fl. (s) (doc, 51 kB)

Motion 2009/10:T477 av Jan R Andersson och Anna Tenje (m)

Motion till riksdagen 2009/10:T477 av Jan R Andersson och Anna Tenje m Pumplagen m1565 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om pumplagen. Motivering Det hör numera till vanligheten när man färdas på landsbygden och passerar små samhällen att man


Utskottsberedning: 2009/10:TU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2009/10:T477 av Jan R Andersson och Anna Tenje (m) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:Sk528 av Margareta Cederfelt och Karl Sigfrid (m)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk528 av Margareta Cederfelt och Karl Sigfrid m Fastighetstaxeringen m1777 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för ett avskaffande av fastighetstaxeringen. Motivering Fastighetsskatten


Utskottsberedning: 2009/10:SkU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2009/10:Sk528 av Margareta Cederfelt och Karl Sigfrid (m) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:Sk460 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk460 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. m Förutsättningarna för att avskaffa fastighetstaxeringen för bostäder m1225 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att avskaffa fastighetstaxeringen


Utskottsberedning: 2009/10:SkU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2009/10:Sk460 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m) (doc, 39 kB)

Motion 2009/10:N342 av Eva Flyborg (fp)

Motion till riksdagen 2009/10:N342 av Eva Flyborg fp Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ fp1239 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fastställa det statliga huvudmannaskapet för Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ samt säkerställa institutets


Utskottsberedning: 2009/10:NU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2009/10:N342 av Eva Flyborg (fp) (doc, 49 kB)

Motion 2009/10:C413 av Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng (m)

Motion till riksdagen 2009/10:C413 av Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng m Reformering av bostadspolitiken m1043 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att avskaffa tomträttslagstiftningen. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:CU10 2009/10:SkU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2009/10:C413 av Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng (m) (doc, 46 kB)

Motion 2009/10:Sk362 av Stefan Attefall och Irene Oskarsson (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk362 av Stefan Attefall och Irene Oskarsson kd Utredning av taxeringssystemet kd847 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur taxeringsvärdessystemet för småhus kan avvecklas. Motivering Äganderätten


Utskottsberedning: 2009/10:SkU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2009/10:Sk362 av Stefan Attefall och Irene Oskarsson (kd) (doc, 51 kB)

Motion 2009/10:T351 av Krister Örnfjäder (s)

Motion till riksdagen 2009/10:T351 av Krister Örnfjäder s Pumplagen s28043 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör förtydliga pumplagens direktiv för dispensmöjligheter. Motivering Den s.k. pumplagen har genomförts i flera steg.


Utskottsberedning: 2009/10:TU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2009/10:T351 av Krister Örnfjäder (s) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:T259 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:T259 av Lars Gustafsson m.fl. kd Dispens från pumplagen Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att höja gränsen för kravet på att tillhandhålla ett förnybart bränsle och att förlänga den


Utskottsberedning: 2009/10:TU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2009/10:T259 av Lars Gustafsson m.fl. (kd) (doc, 41 kB)

Motion 2009/10:T280 av Michael Hagberg (s)

Motion till riksdagen 2009/10:T280 av Michael Hagberg s Utbyggnad av tankställen för biogas s45023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kartlägga och presentera ett program för utbyggnaden av tankställen för biogas. Motivering Biogas är ett


Utskottsberedning: 2009/10:TU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2009/10:T280 av Michael Hagberg (s) (doc, 36 kB)

Motion 2009/10:Sk490 av Patrik Forslund (m)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk490 av Patrik Forslund m Översyn av förutsättningarna för att avskaffa taxeringssystemet m1390 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att avskaffa taxeringssystemet. Motivering Enligt


Utskottsberedning: 2009/10:SkU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2009/10:Sk490 av Patrik Forslund (m) (doc, 36 kB)

Motion 2009/10:Sk212 av Mats Gerdau (m)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk212 av Mats Gerdau m Avskaffande av den statliga fastighetstaxeringen m1093 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undersöka ett avskaffande av den statliga fastighetstaxeringen. Motivering Dagens statliga fastighetstaxering


Utskottsberedning: 2009/10:SkU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2009/10:Sk212 av Mats Gerdau (m) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:Sk17 av Ulf Holm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Sk17 av Ulf Holm m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:136 Beskattning av ersättningar till ledamöter av Europaparlamentet och viss personal vid Europaskolorna mp038 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att, i enlighet


Utskottsberedning: 2008/09:KU25 2008/09:SkU36
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2008/09:Sk17 av Ulf Holm m.fl. (mp) (doc, 47 kB)