Dokument & lagar (814 träffar)

Motion 2009/10:MJ15 av Tina Ehn (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ15 av Tina Ehn mp med anledning av skr. 2009/10:213 Åtgärder för levande hav mp039 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det är viktigt att långsiktiga miljöhänsyn överordnas kortsiktiga ekonomiska hänsyn vid


Utskottsberedning: 2010/11:MJU5
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2009/10:MJ15 av Tina Ehn (mp) (doc, 64 kB)

Motion 2009/10:MJ14 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ14 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. v med anledning av skr. 2009/10:213 Åtgärder för levande hav Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Övergödning 3 4.1 Jordbrukets påverkan 3 4.2 Skatt på handelsgödsel 4 4.3 Den gemensamma jordbrukspolitiken 5


Utskottsberedning: 2010/11:MJU5
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2009/10:MJ14 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v) (doc, 84 kB)

Motion 2009/10:MJ13 av Tina Ehn (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ13 av Tina Ehn mp med anledning av prop. 2009/10:167 Kemikalietillsynen Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör genomföra den mer generella översynen av tillsynen som


Utskottsberedning: 2010/11:MJU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:MJ13 av Tina Ehn (mp) (doc, 48 kB)

Motion 2009/10:MJ12 av Anders Ygeman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ12 av Anders Ygeman m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:212 Ny gränsälvsöverenskommelse med Finland s12003 Förslag till Riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Finsk-svenska gränsälvskommissionen. Motivering Finsk-svenska gränsälvskommissionen


Utskottsberedning: 2009/10:MJU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:MJ12 av Anders Ygeman m.fl. (s) (doc, 50 kB)

Motion 2009/10:MJ11 av Tina Ehn m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ11 av Tina Ehn m.fl. mp med anledning av prop. 2009/10:184 Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer mp032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till försvagning av 5 kap. 3 miljöbalken. Riksdagen avslår regeringens förslag till ändring av 16


Utskottsberedning: 2009/10:MJU24 2009/10:MJU28
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2009/10:MJ11 av Tina Ehn m.fl. (mp) (doc, 72 kB)

Motion 2009/10:MJ10 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ10 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:184 Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en kompletterad lydelse


Utskottsberedning: 2009/10:MJU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:MJ10 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v) (doc, 57 kB)

Motion 2009/10:MJ9 av Tina Ehn m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ9 av Tina Ehn m.fl. mp med anledning av prop. 2009/10:201 Gränser i skog mp031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till ändring i skogsvårdslagen 1979:429Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med ett nytt lagförslag i enlighet med vad som


Utskottsberedning: 2009/10:MJU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:MJ9 av Tina Ehn m.fl. (mp) (doc, 54 kB)

Motion 2009/10:MJ8 av Anders Ygeman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ8 av Anders Ygeman m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:201 Gränser i skog s12002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till ändring i skogsvårdslagen 1979:429Riksdagen begär att regeringen återkommer med ett nytt lagförslag i enlighet med vad som anförs


Utskottsberedning: 2009/10:MJU28
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:MJ8 av Anders Ygeman m.fl. (s) (doc, 54 kB)

Motion 2009/10:MJ7 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ7 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:201 Gränser i skog Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till ändring i skogsvårdslagen 1979:429Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med ett nytt


Utskottsberedning: 2009/10:MJU28
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:MJ7 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v) (doc, 54 kB)

Motion 2009/10:MJ6 av Tina Ehn m.fl. (mp, s, v)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ6 av Tina Ehn m.fl. mp, s, v med anledning av prop. 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete mp030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att etappmålen normalt ska beslutas av riksdagen. Riksdagen beslutar att generationsmålet ska vara: Det övergripande målet


Utskottsberedning: 2009/10:MJU25
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 26 avslag

Motion 2009/10:MJ6 av Tina Ehn m.fl. (mp, s, v) (doc, 86 kB)

Motion 2009/10:MJ5 av Sinikka Bohlin (s)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ5 av Sinikka Bohlin s med anledning av prop. 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete s23060 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ till en obligatorisk mätning


Utskottsberedning: 2009/10:MJU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:MJ5 av Sinikka Bohlin (s) (doc, 48 kB)

Motion 2009/10:MJ3 av Anders Ygeman m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ3 av Anders Ygeman m.fl. s, mp, v med anledning av skr. 2009/10:187 Redovisning av fiskeripolitiska insatser 68003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fiskekvoter baserade på vetenskapliga bedömningar. Riksdagen


Utskottsberedning: 2009/10:MJU22
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2009/10:MJ3 av Anders Ygeman m.fl. (s, mp, v) (doc, 78 kB)

Motion 2009/10:MJ2 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ2 av Peter Pedersen m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:164 Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen 1 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 2 4 Behovet av en särskild lag 3 4.1 Hållbarhetskriterier räcker dock inte 3 4.2 Vi behöver


Utskottsberedning: 2009/10:MJU26
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2009/10:MJ2 av Peter Pedersen m.fl. (v) (doc, 71 kB)

Motion 2009/10:MJ4 av Sinikka Bohlin (s)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ4 av Sinikka Bohlin s med anledning av prop. 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete s23059 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kemikaliemarknaden. Motivering Kemikaliemarknaden är en snabbt


Utskottsberedning: 2009/10:MJU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:MJ4 av Sinikka Bohlin (s) (doc, 50 kB)

Motion 2009/10:U6 av Hans Linde m.fl. (v, s, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:U6 av Hans Linde m.fl. v, s, mp med anledning av prop. 2009/10:84 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust operation Atalanta v024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om FN:s säkerhetsråds


Utskottsberedning: 2009/10:UFöU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:U6 av Hans Linde m.fl. (v, s, mp) (doc, 57 kB)

Motion 2009/10:U5 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:U5 av Hans Linde m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:38 Fortsatt svenskt deltagande i internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF v009 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Säkerhetssituationen i Afghanistan 3 4.1 USA bombar och dödar civilbefolkningen 3


Utskottsberedning: 2009/10:UFöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:U5 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 66 kB)

Motion 2009/10:U4 av Urban Ahlin och Peter Rådberg (s, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:U4 av Urban Ahlin och Peter Rådberg s, mp med anledning av prop. 2009/10:38 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF s92021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:UFöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:U4 av Urban Ahlin och Peter Rådberg (s, mp) (doc, 48 kB)

Motion 2009/10:U3 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:U3 av Urban Ahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:38 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF s92020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det internationella


Utskottsberedning: 2009/10:UFöU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2009/10:U3 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp) (doc, 49 kB)

Motion 2009/10:U2 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:U2 av Urban Ahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:37 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan KFOR s92019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka till förfogande för deltagande i Natos fredsfrämjande


Utskottsberedning: 2009/10:UFöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:U2 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:U348 av Per Bolund m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:U348 av Per Bolund m.fl. mp Internationell klimatpolitik mp519 Sammanfattning Det svenska klimatarbetet har varit framgångsrikt. Det senaste decenniet har utsläppen minskat med 8 procent, trots att Sveriges beting tillåter högre utsläpp. Sverige är ett av ett mycket litet antal länder


Utskottsberedning: 2009/10:MJU1 2009/10:UU2
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2009/10:U348 av Per Bolund m.fl. (mp) (doc, 217 kB)