Dokument & lagar (594 träffar)

Motion 2009/10:Sf12 av Veronica Palm m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf12 av Veronica Palm m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:137 Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet 68106 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undantag ska kunna göras från huvudregeln


Utskottsberedning: 2009/10:SfU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sf12 av Veronica Palm m.fl. (s, v, mp) (doc, 52 kB)

Motion 2009/10:U6 av Hans Linde m.fl. (v, s, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:U6 av Hans Linde m.fl. v, s, mp med anledning av prop. 2009/10:84 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust operation Atalanta v024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om FN:s säkerhetsråds


Utskottsberedning: 2009/10:UFöU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:U6 av Hans Linde m.fl. (v, s, mp) (doc, 57 kB)

Motion 2009/10:Sf10 av Bodil Ceballos m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf10 av Bodil Ceballos m.fl. mp med anledning av prop. 2009/10:77 Försörjningskrav vid anhöriginvandring mp016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition om försörjningskrav vid anhöriginvandring. Motivering I regeringens proposition om försörjningskrav vid anhöriginvandring


Utskottsberedning: 2009/10:SfU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sf10 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) (doc, 39 kB)

Motion 2009/10:Sf11 av Veronica Palm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf11 av Veronica Palm m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:77 Försörjningskrav vid anhöriginvandring s47005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2009/10:77. Riksdagen beslutar om yrkande 1 avslås att 5 kap. 3 c 6 utlänningslagen ska ha följande lydelse: en utlänning


Utskottsberedning: 2009/10:SfU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Sf11 av Veronica Palm m.fl. (s) (doc, 45 kB)

Motion 2009/10:Sf9 av Kalle Larsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf9 av Kalle Larsson m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:77 Försörjningskrav vid anhöriginvandring v021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2009/10:77 Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Riksdagen beslutar om yrkande 1 avslås att 5 kap. 3 c 6 utlänningslagen


Utskottsberedning: 2009/10:SfU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Sf9 av Kalle Larsson m.fl. (v) (doc, 51 kB)

Motion 2009/10:U5 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:U5 av Hans Linde m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:38 Fortsatt svenskt deltagande i internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF v009 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Säkerhetssituationen i Afghanistan 3 4.1 USA bombar och dödar civilbefolkningen 3


Utskottsberedning: 2009/10:UFöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:U5 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 66 kB)

Motion 2009/10:U4 av Urban Ahlin och Peter Rådberg (s, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:U4 av Urban Ahlin och Peter Rådberg s, mp med anledning av prop. 2009/10:38 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF s92021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:UFöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:U4 av Urban Ahlin och Peter Rådberg (s, mp) (doc, 48 kB)

Motion 2009/10:U3 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:U3 av Urban Ahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:38 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF s92020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det internationella


Utskottsberedning: 2009/10:UFöU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2009/10:U3 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp) (doc, 49 kB)

Motion 2009/10:U2 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:U2 av Urban Ahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:37 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan KFOR s92019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka till förfogande för deltagande i Natos fredsfrämjande


Utskottsberedning: 2009/10:UFöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:U2 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:Sf7 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf7 av Gunvor G Ericson m.fl. mp med anledning av prop. 2009/10:44 Ändringar i premiepensionssystemet Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att samtliga fonder som ingår eller vill ingå


Utskottsberedning: 2009/10:SfU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2009/10:Sf7 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) (doc, 63 kB)

Motion 2009/10:Sf8 av Veronica Palm m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf8 av Veronica Palm m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:45 Kompletterande förändringar i sjukförsäkringen, m.m. i samband med förstärkta insatser för återgång i arbete s47004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2009/10:45 Kompletterande förändringar i sjukförsäkringen,


Utskottsberedning: 2009/10:SfU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sf8 av Veronica Palm m.fl. (s, v, mp) (doc, 48 kB)

Motion 2009/10:Sf6 av Kalle Larsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf6 av Kalle Larsson m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:44 Ändringar i premiepensionssystemet v008 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning för att avveckla PPM-systemet och stärka inkomstpensionen.


Utskottsberedning: 2009/10:SfU1 2009/10:SfU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:Sf6 av Kalle Larsson m.fl. (v) (doc, 59 kB)

Motion 2009/10:Sf5 av Bodil Ceballos (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf5 av Bodil Ceballos mp med anledning av prop. 2009/10:31 Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet 1 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Skyddsgrunds- och asylprocedurdirektiven 3 3.1 Uppdelningen i skyddsgrunder 3 3.2 Flyktingdefinitionen 4


Utskottsberedning: 2009/10:SfU2 2009/10:SfU8
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2009/10:Sf5 av Bodil Ceballos (mp) (doc, 80 kB)

Motion 2009/10:Sf3 av Veronica Palm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf3 av Veronica Palm m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:31 Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet s89002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att stärka barnperspektivet i


Utskottsberedning: 2009/10:SfU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sf3 av Veronica Palm m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:Sf4 av Kalle Larsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf4 av Kalle Larsson m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:31 Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet v005 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå förslaget till lag om ändring i lagen om särskild utlänningskontroll. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2009/10:SfU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Sf4 av Kalle Larsson m.fl. (v) (doc, 50 kB)

Motion 2009/10:U343 av Börje Vestlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:U343 av Börje Vestlund m.fl. s Hbt i världen s16147 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett ökat nordiskt samarbete i hbt-frågor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2009/10:SfU12 2009/10:SfU14 2009/10:UU10 2009/10:UU13 2009/10:UU15 2009/10:UU19 2009/10:UU2
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2009/10:U343 av Börje Vestlund m.fl. (s) (doc, 61 kB)

Motion 2009/10:Sf411 av Monica Green m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf411 av Monica Green m.fl. s, v, mp Barnfattigdom s21002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barnfattigdom. Motivering Låt inte barnen betala krisen. Nu när arbetslösheten blir högre och högre och ersättningarna


Utskottsberedning: 2009/10:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sf411 av Monica Green m.fl. (s, v, mp) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:Sf407 av Chatrine Pålsson Ahlgren och Eva Johnsson (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf407 av Chatrine Pålsson Ahlgren och Eva Johnsson kd Asylsökande barn utan vårdnadshavare Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda frågan om att asylsökande barn utan lämplig vårdnadshavare


Utskottsberedning: 2009/10:SfU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Sf407 av Chatrine Pålsson Ahlgren och Eva Johnsson (kd) (doc, 39 kB)

Motion 2009/10:Sf405 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf405 av Ulrika Karlsson i Uppsala m En human flyktingpolitik m1496 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätten till eget boende EBORiksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2009/10:SfU14 2009/10:SfU2
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2009/10:Sf405 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m) (doc, 47 kB)

Motion 2009/10:Sf404 av Ulrika Karlsson i Uppsala m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf404 av Ulrika Karlsson i Uppsala m.fl. m Arbetskraftsinvandring för gömda människor m1929 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om arbetskraftsinvandring. Motivering Regeringens mål och strävan mot en ökad arbetskraftsinvandring


Utskottsberedning: 2009/10:SfU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sf404 av Ulrika Karlsson i Uppsala m.fl. (m) (doc, 47 kB)