Dokument & lagar (915 träffar)

Motion 2009/10:Sk14 av Lars Johansson m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk14 av Lars Johansson m.fl. s, v, mp med anledning av skr. 2009/10:195 Redovisning av skatteutgifter 2010 s68006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en restriktiv hållning till selektiva inslag i beskattningen.


Utskottsberedning: 2009/10:SkU37
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:Sk14 av Lars Johansson m.fl. (s, v, mp) (doc, 66 kB)

Motion 2009/10:Sk13 av Lars Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk13 av Lars Johansson m.fl. s med anledning av redog. 2009/10:RRS15 Riksrevisionens styrelses redogörelse om jobbskatteavdraget s43014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Riksrevisionens rekommendationer om


Utskottsberedning: 2009/10:SkU38
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sk13 av Lars Johansson m.fl. (s) (doc, 56 kB)

Motion 2009/10:U6 av Hans Linde m.fl. (v, s, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:U6 av Hans Linde m.fl. v, s, mp med anledning av prop. 2009/10:84 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust operation Atalanta v024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om FN:s säkerhetsråds


Utskottsberedning: 2009/10:UFöU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:U6 av Hans Linde m.fl. (v, s, mp) (doc, 57 kB)

Motion 2009/10:Sk12 av Helena Leander m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk12 av Helena Leander m.fl. mp med anledning av prop. 2009/10:42 Ett ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag Sammanfattning Sammanfattning Miljöpartiet säger nej till det fjärde steget i jobbskatteavdraget. Vi anser att detta är en olämplig åtgärd i rådande konjunkturläge. Reformen är


Utskottsberedning: 2009/10:SkU23
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:Sk12 av Helena Leander m.fl. (mp) (doc, 53 kB)

Motion 2009/10:Sk11 av Lars Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk11 av Lars Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:42 Ett ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag s43011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2009/10:42 Ett ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2009/10:SkU23
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2009/10:Sk11 av Lars Johansson m.fl. (s) (doc, 63 kB)

Motion 2009/10:Sk9 av Helena Leander m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk9 av Helena Leander m.fl. mp med anledning av prop. 2009/10:41 Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010 Sammanfattning Sammanfattning Miljö-energi- och klimatskatter utgör effektiva styrmedel i arbetet att klara de klimat- och miljöutmaningar vi står inför.


Utskottsberedning: 2009/10:SkU21
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2009/10:Sk9 av Helena Leander m.fl. (mp) (doc, 75 kB)

Motion 2009/10:Sk7 av Lars Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk7 av Lars Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:41 Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010 s43012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen


Utskottsberedning: 2009/10:SkU21
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2009/10:Sk7 av Lars Johansson m.fl. (s) (doc, 72 kB)

Motion 2009/10:Sk6 av Helena Leander m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk6 av Helena Leander m.fl. mp med anledning av prop. 2009/10:29 Ytterligare sänkt skatt för pensionärer Sammanfattning Sammanfattning Regeringen föreslår i årets budgetproposition en ytterligare grundavdragshöjning för pensionärerna, vilket gör att skatten på pension minskar. Samtidigt


Utskottsberedning: 2009/10:SkU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Sk6 av Helena Leander m.fl. (mp) (doc, 71 kB)

Motion 2009/10:Sk5 av Lars Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk5 av Lars Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:29 Ytterligare sänkt skatt för pensionärer s43010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att grundavdrag för pensionärer ska höjas utöver regeringens förslag.


Utskottsberedning: 2009/10:SkU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sk5 av Lars Johansson m.fl. (s) (doc, 53 kB)

Motion 2009/10:Sk8 av Marie Engström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk8 av Marie Engström m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:41 Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010 v012 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Regeringens förslag 3 4 Skatter som styrmedel i miljöpolitiken 5 5 Vänsterpartiets förslag


Utskottsberedning: 2009/10:SkU21
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 23 avslag

Motion 2009/10:Sk8 av Marie Engström m.fl. (v) (doc, 97 kB)

Motion 2009/10:U5 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:U5 av Hans Linde m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:38 Fortsatt svenskt deltagande i internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF v009 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Säkerhetssituationen i Afghanistan 3 4.1 USA bombar och dödar civilbefolkningen 3


Utskottsberedning: 2009/10:UFöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:U5 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 66 kB)

Motion 2009/10:U4 av Urban Ahlin och Peter Rådberg (s, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:U4 av Urban Ahlin och Peter Rådberg s, mp med anledning av prop. 2009/10:38 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF s92021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:UFöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:U4 av Urban Ahlin och Peter Rådberg (s, mp) (doc, 48 kB)

Motion 2009/10:U3 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:U3 av Urban Ahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:38 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF s92020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det internationella


Utskottsberedning: 2009/10:UFöU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2009/10:U3 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp) (doc, 49 kB)

Motion 2009/10:U2 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:U2 av Urban Ahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:37 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan KFOR s92019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka till förfogande för deltagande i Natos fredsfrämjande


Utskottsberedning: 2009/10:UFöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:U2 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:Sk10 av Marie Engström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk10 av Marie Engström m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:42 Ett ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag v011 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Propositionens innehåll 2 4 Regeringens skattepolitik 2 4.1 Jobbskatteavdraget steg 4 3


Utskottsberedning: 2009/10:SkU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Sk10 av Marie Engström m.fl. (v) (doc, 145 kB)

Motion 2009/10:Sk4 av Marie Engström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk4 av Marie Engström m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:29 Ytterligare sänkt skatt för pensionärer Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag om ett förändrat grundavdrag enligt vad som anförs i motionen. Regeringens


Utskottsberedning: 2009/10:SkU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sk4 av Marie Engström m.fl. (v) (doc, 54 kB)

Motion 2009/10:Sk3 av Lars Johansson m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk3 av Lars Johansson m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:33 Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor s43009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2009/10:33 såvitt avser förslaget till ändring i inkomstskattelagen. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:SkU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Sk3 av Lars Johansson m.fl. (s, v, mp) (doc, 45 kB)

Motion 2009/10:T537 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:T537 av Karin Svensson Smith m.fl. mp Klimat, kollektivtrafik och konjunktur mp863 1 Sammanfattning I denna motion beskrivs hur strategiska och snabba satsningar på den svenska kollektivtrafiken både kan skapa ett klimatsmartare Sverige och nya arbetstillfällen på kort sikt, och samtidigt


Utskottsberedning: -2009/10:MJU1 2009/10:NU1 2009/10:SkU29 2009/10:TU21 2009/10:TU24
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 13 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2009/10:T537 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 256 kB)

Motion 2009/10:T536 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:T536 av Karin Svensson Smith m.fl. mp Klimat, cykel och hälsa mp853 1 Sammanfattning Vi behöver ställa om samhället snabbt för att klara klimatet, det är alla överens om. Vi har max tio år på oss enligt FN:s klimatpanel för att undvika eventuella tröskeleffekter som är oreparerbara. Att


Utskottsberedning: 2009/10:CU16 2009/10:JuU1 2009/10:KU19 2009/10:KU4 2009/10:SkU26 2009/10:TU14 2009/10:TU15 2009/10:TU24
Riksdagsbeslut (44 yrkanden): 44 avslag

Motion 2009/10:T536 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 203 kB)

Motion 2009/10:T532 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:T532 av Karin Svensson Smith m.fl. mp Klimat och sjöfart mp854 1 Sammanfattning Klimathotet är vår generations största utmaning. I Sverige är det transportsektorn som står för det i särklass största oljeberoendet. Energin till inrikes och utrikes transporter kommer till 95 procent från


Utskottsberedning: 2009/10:MJU1 2009/10:SkU29 2009/10:TU13 2009/10:TU21 2009/10:TU24
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2009/10:T532 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 844 kB)