Dokument & lagar (977 träffar)

Motion 2009/10:Ub14 av Mats Pertoft m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub14 av Mats Pertoft m.fl. mp med anledning av prop. 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet mp029 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 5 4 Utgångspunkter för skolväsendet 5 4.1 Syftet med utbildningen inom skolväsendet 5 4.2 Gemensamt


Utskottsberedning: 2009/10:UbU21
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): 35 avslag

Motion 2009/10:Ub14 av Mats Pertoft m.fl. (mp) (doc, 174 kB)

Motion 2009/10:Ub13 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub13 av Rossana Dinamarca m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet 1 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 4 4 Alla skolor ska vara bra skolor 5 5 Tydligare uppdrag för skolan att vara en mötesplats 6


Utskottsberedning: 2009/10:UbU21
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): 38 avslag

Motion 2009/10:Ub13 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 148 kB)

Motion 2009/10:Ub15 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub15 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet s37113 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2009/10:UbU21
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 30 avslag

Motion 2009/10:Ub15 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 98 kB)

Motion 2009/10:Ub12 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub12 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:157 Bidragsvillkor för fristående verksamheter s68001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med kompletterande förslag om bidragsvillkor


Utskottsberedning: 2009/10:UbU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Ub12 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 56 kB)

Motion 2009/10:Ub11 av Marie Granlund m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub11 av Marie Granlund m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:149 En akademi i tiden ökad frihet för universitet och högskolor 68004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2009/10:149 En akademi i tiden ökad frihet för universitet och högskolor. Riksdagen


Utskottsberedning: 2009/10:UbU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Ub11 av Marie Granlund m.fl. (s, v, mp) (doc, 69 kB)

Motion 2009/10:Ub10 av Marie Granlund m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub10 av Marie Granlund m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:139 Fokus på kunskap kvalitet i den högre utbildningen 68002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2009/10:139 Fokus på kunskap kvalitet i den högre utbildningen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2009/10:UbU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Ub10 av Marie Granlund m.fl. (s, v, mp) (doc, 59 kB)

Motion 2009/10:Ub9 av Lage Rahm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub9 av Lage Rahm m.fl. mp med anledning av prop. 2009/10:141 Rättvist och effektivt förändringar i studiestödssystemet mp023 Sammanfattning Regeringen föreslår i propositionen bl.a. en skärpning i prövningen av studieresultat och en möjlighet för CSN att minska eller hålla inne utbetalning


Utskottsberedning: 2009/10:UbU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Ub9 av Lage Rahm m.fl. (mp) (doc, 54 kB)

Motion 2009/10:Ub8 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub8 av Rossana Dinamarca m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:141 Rättvist och effektivt förändringar i studiestödssystemet v039 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om uppsägning av studielån. Riksdagen avslår regeringens


Utskottsberedning: 2009/10:UbU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2009/10:Ub8 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 55 kB)

Motion 2009/10:Ub7 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub7 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:136 Ökad frihet för vissa stiftelser som finansierar forskning s37112 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2009/10:136. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten


Utskottsberedning: 2009/10:UbU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:Ub7 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 60 kB)

Motion 2009/10:Ub6 av Björn von Sydow (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub6 av Björn von Sydow s med anledning av redog. 2009/10:RRS22 Riksrevisionens styrelses redogörelse om studenters anställningsbarhet s30076 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att regeringen tar till sig


Utskottsberedning: 2009/10:UbU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub6 av Björn von Sydow (s) (doc, 56 kB)

Motion 2009/10:Ub5 av Lage Rahm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub5 av Lage Rahm m.fl. mp med anledning av prop. 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet studieavgifter för utländska studenter mp019 Sammanfattning Regeringen anser att det inte finns tillräckliga skäl för fortsatt avgiftsfrihet för utländska studenter och föreslår i propositionen att detta


Utskottsberedning: 2009/10:UbU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2009/10:Ub5 av Lage Rahm m.fl. (mp) (doc, 54 kB)

Motion 2009/10:Ub4 av Amineh Kakabaveh m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub4 av Amineh Kakabaveh m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet studieavgifter för utländska studenter Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet studieavgifter för utländska


Utskottsberedning: 2009/10:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub4 av Amineh Kakabaveh m.fl. (v) (doc, 55 kB)

Motion 2009/10:Ub3 av Marie Granlund m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub3 av Marie Granlund m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:89 Bäst i klassen en ny lärarutbildning 37111 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att riksdagens tidigare ställningstagande om att det ska inrättas en samlad lärarexamen inte längre ska gälla


Utskottsberedning: 2009/10:UbU16
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2009/10:Ub3 av Marie Granlund m.fl. (s, v, mp) (doc, 77 kB)

Motion 2009/10:U6 av Hans Linde m.fl. (v, s, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:U6 av Hans Linde m.fl. v, s, mp med anledning av prop. 2009/10:84 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust operation Atalanta v024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om FN:s säkerhetsråds


Utskottsberedning: 2009/10:UFöU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:U6 av Hans Linde m.fl. (v, s, mp) (doc, 57 kB)

Motion 2009/10:Ub2 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub2 av Rossana Dinamarca m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:68 Svenskundervisning för invandrare i folkhögskola Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att kommuner och landsting ska få överlämna myndighetsutövning som hör till


Utskottsberedning: 2009/10:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub2 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:U5 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:U5 av Hans Linde m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:38 Fortsatt svenskt deltagande i internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF v009 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Säkerhetssituationen i Afghanistan 3 4.1 USA bombar och dödar civilbefolkningen 3


Utskottsberedning: 2009/10:UFöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:U5 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 66 kB)

Motion 2009/10:U4 av Urban Ahlin och Peter Rådberg (s, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:U4 av Urban Ahlin och Peter Rådberg s, mp med anledning av prop. 2009/10:38 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF s92021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:UFöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:U4 av Urban Ahlin och Peter Rådberg (s, mp) (doc, 48 kB)

Motion 2009/10:U3 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:U3 av Urban Ahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:38 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF s92020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det internationella


Utskottsberedning: 2009/10:UFöU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2009/10:U3 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp) (doc, 49 kB)

Motion 2009/10:U2 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:U2 av Urban Ahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:37 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan KFOR s92019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka till förfogande för deltagande i Natos fredsfrämjande


Utskottsberedning: 2009/10:UFöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:U2 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:Ub1 av Marie Granlund m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub1 av Marie Granlund m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:27 Obligatorisk befattningsutbildning för nyanställda rektorer 37110 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om obligatorisk befattningsutbildning. Motivering


Utskottsberedning: 2009/10:UbU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub1 av Marie Granlund m.fl. (s, v, mp) (doc, 47 kB)