Dokument & lagar (561 träffar)

Motion 2009/10:Fi18 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi18 av Mikaela Valtersson m.fl. mp med anledning av skr. 2009/10:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2009 mp041 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen


Utskottsberedning: 2010/11:FiU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Fi18 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp) (doc, 61 kB)

Motion 2009/10:Fi17 av Ulla Andersson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi17 av Ulla Andersson m.fl. v med anledning av skr. 2009/10:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2009 Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att miljö- och etikreglerna behöver


Utskottsberedning: 2010/11:FiU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Fi17 av Ulla Andersson m.fl. (v) (doc, 53 kB)

Motion 2009/10:Fi16 av Ulla Andersson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi16 av Ulla Andersson m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:217 Kreditvärderingsinstitut v051 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen inom ramen för EU bör verka för ytterligare skärpt reglering av kreditvärderingsinstituten.


Utskottsberedning: 2009/10:FiU31
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Fi16 av Ulla Andersson m.fl. (v) (doc, 51 kB)

Motion 2009/10:Fi15 av Mona Sahlin m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi15 av Mona Sahlin m.fl. s, mp, v med anledning av prop. 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition s43017 Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 4 2 Ny färdriktning för Sverige 4 Krisen och regeringens politik har ökat klyftorna 5 Ett bättre Sverige är möjligt 5 Fler


Utskottsberedning: 2009/10:FiU20 2009/10:KU39
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,

Motion 2009/10:Fi15 av Mona Sahlin m.fl. (s, mp, v) (doc, 718 kB)

Motion 2009/10:Fi13 av Peter Rådberg m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi13 av Peter Rådberg m.fl. mp med anledning av prop. 2009/10:99 Vårtilläggsbudget för 2010 mp035 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till bemyndigande att anskaffa två nya ubåtar. Motivering I propositionen Ett användbart försvar 2008/09:140 anförde regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:FiU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Fi13 av Peter Rådberg m.fl. (mp) (doc, 47 kB)

Motion 2009/10:Fi14 av Thomas Östros m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi14 av Thomas Östros m.fl. s med anledning av skr. 2009/10:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2009 s43020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utvecklingen inom den kommunala sektorn. Motivering I skrivelsen


Utskottsberedning: 2009/10:FiU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Fi14 av Thomas Östros m.fl. (s) (doc, 52 kB)

Motion 2009/10:Fi12 av Thomas Östros m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi12 av Thomas Östros m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:180 Nya rättsmedel på upphandlingsområdet s43019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bestämmelser ska införas i LOU och LUF som anger att upphandlande


Utskottsberedning: 2009/10:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Fi12 av Thomas Östros m.fl. (s) (doc, 51 kB)

Motion 2009/10:Fi11 av Thomas Östros m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi11 av Thomas Östros m.fl. s, mp, v med anledning av prop. 2009/10:175 Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt 68005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2009/10:175 Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt i den


Utskottsberedning: 2009/10:FiU38
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Fi11 av Thomas Östros m.fl. (s, mp, v) (doc, 73 kB)

Motion 2009/10:Fi10 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi10 av Hans Linde m.fl. v med anledning av skr. 2009/10:153 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna under 20082009 v035 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Motivering 3 4 Inledning 3 5 Konditionalitet 3


Utskottsberedning: 2009/10:UU18
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2009/10:Fi10 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 74 kB)

Motion 2009/10:Fi9 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi9 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2009/10:153 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna under 20082009 s92024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2009/10:UU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:Fi9 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 53 kB)

Motion 2009/10:Fi8 av Jacob Johnson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi8 av Jacob Johnson m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:134 Upphandling från statliga och kommunala företag Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till ändring i lagen om offentlig upphandling lagförslag 2.2Riksdagen beslutar om


Utskottsberedning: 2009/10:FiU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Fi8 av Jacob Johnson m.fl. (v) (doc, 49 kB)

Motion 2009/10:Fi7 av Mats Pertoft m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi7 av Mats Pertoft m.fl. mp med anledning av prop. 2009/10:121 Nyemission i SAS AB publ Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till bemyndigande att delta i nyemissionen i SAS AB punkt 1 och punkt 2 i Förslag till riksdagsbeslutRiksdagen


Utskottsberedning: 2009/10:FiU35
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Fi7 av Mats Pertoft m.fl. (mp) (doc, 52 kB)

Motion 2009/10:Fi6 av Ulla Andersson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi6 av Ulla Andersson m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:121 Nyemission i SAS AB publ Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med fortlöpande


Utskottsberedning: 2009/10:FiU35
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:Fi6 av Ulla Andersson m.fl. (v) (doc, 51 kB)

Motion 2009/10:Fi5 av Thomas Östros m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi5 av Thomas Östros m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:121 Nyemission i SAS AB publ s43015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med fortlöpande information om tillståndet


Utskottsberedning: 2009/10:FiU35
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Fi5 av Thomas Östros m.fl. (s) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:Fi4 av Ulla Andersson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi4 av Ulla Andersson m.fl. v med anledning av framst. 2009/10:RB2 Medgivande för Riksbanken att ge kredit till Internationella valutafonden IMF v023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den utökade kreditramen


Utskottsberedning: 2009/10:FiU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Fi4 av Ulla Andersson m.fl. (v) (doc, 53 kB)

Motion 2009/10:Fi3 av Ulla Andersson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi3 av Ulla Andersson m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:30 Stabilitetsavgift v006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stabilitetsavgiften ska vara riskdifferentierad med avseende på kreditinstitutens systemhotande


Utskottsberedning: 2009/10:FiU7
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2009/10:Fi3 av Ulla Andersson m.fl. (v) (doc, 44 kB)

Motion 2009/10:N475 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:N475 av Mona Sahlin m.fl. s Socialdemokratisk politik för konkurrenskraftiga regioner i en globaliserad ekonomi s81019 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning och sammanfattning 4 Regionalpolitikens nya spelplan 6 Den ekonomiska tillväxtens geografi 6 Globalisering


Utskottsberedning: 2009/10:AU2 2009/10:CU1 2009/10:FiU17 2009/10:NU1 2009/10:NU2 2009/10:SoU1 2009/10:TU18 2009/10:TU24 2009/10:UbU13
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2009/10:N475 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 246 kB)

Motion 2009/10:K405 av Berit Andnor m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:K405 av Berit Andnor m.fl. s Utgiftsområde 1 Rikets styrelse s87002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag Anslagsförändring


Utskottsberedning: 2009/10:FiU25 2009/10:KU1
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2009/10:K405 av Berit Andnor m.fl. (s) (doc, 60 kB)

Motion 2009/10:Fi324 av Thomas Östros m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi324 av Thomas Östros m.fl. s Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning s43008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om ett bemyndigande till regeringen att under 2010 besluta om en kredit till Lettland på högst 720 000 000 euro. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2009/10:FiU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2009/10:Fi324 av Thomas Östros m.fl. (s) (doc, 48 kB)

Motion 2009/10:Fi323 av Thomas Östros m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi323 av Thomas Östros m.fl. s Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner s43007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommunerna enligt uppställning: Anslag


Utskottsberedning: 2009/10:FiU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Fi323 av Thomas Östros m.fl. (s) (doc, 57 kB)