Dokument & lagar (160 träffar)

Motion 1997/98:Bo26 av Ulf Björklund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Bo26 av Ulf Björklund m.fl. kd med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling 1 Inledning  9 2 Den framtida bostadspolitiken  9 3 Ändringar av reglerna för räntebidrag  10 3.1 Bidragsunderlaget vid nyproduktion  10 3.2 Räntebidraget för nybyggda hyres-


Utskottsberedning: ---------1997/98:BoU10
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Bo25 av Helena Frisk och Sinikka Bohlin (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Bo25 av Helena Frisk och Sinikka Bohlin s med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling De allmännyttiga bostadsföretagens uppgift De allmännyttiga bostadsföretagen spelar en central roll i svensk bostadspolitik. Alltsedan de infördes 1946 har syftet varit att


Utskottsberedning: -1997/98:BoU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Bo24 av Sinikka Bohlin och Helena Frisk (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Bo24 av Sinikka Bohlin och Helena Frisk s med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling Neutrala villkor för olika boendeformer Ett grundläggande mål i bostadspolitiken har under lång tid varit att det skall råda neutrala villkor mellan olika upplåtelseformer.


Utskottsberedning: -1997/98:BoU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Bo23 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Bo23 av Marietta de Pourbaix-Lundin m med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling Rubriken på regeringens proposition förpliktar, men tyvärr lever regeringens förslag inte upp till den satta rubriken för propositionen. De flesta av förslagen botar möjligen symptomen


Utskottsberedning: --1997/98:BoU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Bo22 av Erling Bager m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Bo22 av Erling Bager m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling Sammanfattning Hörnstenar i Folkpartiets bostadspolitik är valfrihet för konsumenterna, avregleringar och konkurrens som sänker bygg- och underhållskostnader, trygghet för hyresgäster


Utskottsberedning: -------------1997/98:BoU10
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Bo21 av Per Lager m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Bo21 av Per Lager m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling Det framtida boendet Bostaden är basen för människans, särskilt barnens, uppfattning om omvärlden och verkligheten. Den skall inte bara tillfredsställa grundläggande skyddsbehov. Den skall


Utskottsberedning: ----------------1997/98:BoU10
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Bo20 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1997/98:Bo20 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling Innehåll 1 Inledning  2 2 Fortsatt instabila villkor  2 3 Ingen sammanhållen bostadspolitik  3 4 Beskrivning av boendekostnadsutvecklingen  3 5 Förslag för en framtida social bostadspolitik 


Utskottsberedning: -------------------1997/98:BoU10
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Bo19 av Elving Andersson (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Bo19 av Elving Andersson c med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling Ett målinriktat bosparande bör införas i Sverige för att minska det generella stödet till boendet och på sikt sänka fastighetsskatten. Först med ett bosparande integrerat i övriga bostadspolitiska


Utskottsberedning: ----1997/98:BoU10
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Bo18 av Barbro Andersson och Ingrid Andersson (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Bo18 av Barbro Andersson och Ingrid Andersson s med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling Stöd till kommuner med övermäktiga åtaganden för boendet Regeringen föreslår att en särskild delegation inrättas för att från den 1 juli 1998 tillfälligtvis hantera frågor


Utskottsberedning: -1997/98:BoU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Bo17 av Tone Tingsgård m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Bo17 av Tone Tingsgård m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling Förbättrade levnadsvillkor i utsatta bostadsområden Regeringen gör bedömningen att levnadsvillkoren i särskilt storstädernas utsatta bostadsområden måste förbättras och aviserar att man


Utskottsberedning: -1997/98:BoU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Bo16 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Bo16 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling En god bostadspolitik ska skapa förutsättningar för alla att leva i god boendemiljö till rimliga kostnader i en stimulerande och trygg miljö. Efterkrigstidens bostadspolitik bestod till


Utskottsberedning: -1997/98:BoU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Bo14 av Olof Johansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Bo14 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling Centerpartiet presenterade hösten 1997 en omfattande partimotion om bostadspolitiken. Skatterna på boendet måste sänkas och skatteuttaget måste bli mer rättvist. Neutralitet mellan de


Utskottsberedning: ---------------1997/98:BoU10
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Bo13 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Bo13 av Ann-Kristine Johansson m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling Att vara ung i dag är ofta svårt. Arbetslösheten är högre bland unga människor än i andra åldersgrupper, vilket resulterar i att unga människor oftast har sämre ekonomiska möjligheter


Utskottsberedning: -1997/98:BoU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Bo12 av Cinnika Beiming m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Bo12 av Cinnika Beiming m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling Bryt segregationen öka människors inflytande Redan 1990 i Storstadsutredningens rapport Storstadsliv, rika möjligheter hårda villkor beskrevs de skilda förutsättningar som gäller för


Utskottsberedning: -1997/98:BoU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Bo11 av Christina Axelsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Bo11 av Christina Axelsson m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling Auktoriserade kommunala och privata bostadsförmedlingar Tidigare har det övergripande intresset för att inrätta bostadsförmedling hos både bostadssökande och fastighetsägare varit


Utskottsberedning: --1997/98:BoU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Bo10 av Eva Persson Sellin och Lars U Granberg (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Bo10 av Eva Persson Sellin och Lars U Granberg s med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling 1 Ungdomars bostadssituation Vi välkomnar regeringens proposition 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling. Vi delar regeringens uppfattning om vilka mål och


Utskottsberedning: -1997/98:BoU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Bo15 av Carl Bildt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Bo15 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling Innehållsförteckning 1 Sammanfattning  2 2 Bostadspolitikens misslyckande  3 2.1 Misslyckad statlig styrning  3 2.2 1990-talets kriser  5 3 Regeringen svarslös  7 4 Principer för


Utskottsberedning: -------1997/98:BoU10
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Bo9 av Owe Hellberg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1997/98:Bo9 av Owe Hellberg m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:46 Ändringar i hyreslagen m.m. Regeringens sociala bostadspolitik är inte vad den borde vara och blir inte särskilt mycket bättre av de föreslagna ändringarna, som man nu vill genomföra, genom vissa förändringar i hyreslagen och förvärvslagen.


Utskottsberedning: --------1997/98:BoU10 1997/98:BoU7
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Bo8 av Knut Billing m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Bo8 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:46 Ändringar i hyreslagen m.m. 1 Inledning Hyreslagen tillkom i slutet av 1960-talet, bl.a. för att ersätta hyresregleringslagen. Trots att hyreslagen infördes kom den aldrig att ersätta hyresregleringslagen. Orsaken var att man


Utskottsberedning: -----1997/98:BoU7
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Bo7 av Per Lager m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Bo7 av Per Lager m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:37 Fortsatt tillämpning av vissa bestämmelser om allmännyttiga bostadsföretag Miljöpartiet vill förstärka och utveckla det kommunala självstyret, men också stödet till utsatta människor. Med alltför snabba utförsäljningar av kommunala


Utskottsberedning: -1997/98:BoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation