Dokument & lagar (1 057 träffar)

Omröstning 2012/13:FiU2p2 Anslagen för 2013 inom utgiftsområde 2

Votering: betänkande 2012/13:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, förslagspunkt 2 Anslagen för 2013 inom utgiftsområde 2 a Anslagen för 2013 inom utgiftsområde 2 Riksdagen anvisar anslag för 2013 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt bilaga 3 och godkänner att Sverige

2012-12-19

Utskottsmöte 2012/13:18 Onsdag 2012-12-19 kl.

Föredragningslista Finansutskottet 2012/13:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:18 Datum och tid: 2012-12-19 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Statsbudget för 2013 FiU10 Justering Föredragande: MO 3. Övriga frågor 4. Justering av protokoll 5. Nästa sammanträde Tisdag 15 januari kl. 11:00 Bilagor Punkt 2.

2012-12-19

Utskottsmöte 2012/13:17 Torsdag 2012-12-13 kl. 08:00

Föredragningslista Finansutskottet 2012/13:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:17 Datum och tid: 2012-12-13 08:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Forskning och innovation FiU4y Justering Prop. 30 Föredragande: JS 3. Statsbudget för 2013 FiU10 Beredning Föredragande: MO 4. Vissa utredningsbehov med anledning

2012-12-13 08:00:00

Omröstning 2012/13:FiU12p1 Utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005-2010

Votering: betänkande 2012/13:FiU12 Utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 20052010, förslagspunkt 1 Utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005-2010 Riksdagen godkänner vad utskottet anför om Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell

2012-12-11

Omröstning 2012/13:FiU6p2 Placeringsregler och miljö och etik i AP-fonderna

Votering: betänkande 2012/13:FiU6 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2011, förslagspunkt 2 Placeringsregler och miljö och etik i AP-fonderna Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Fi21 yrkandena 1-7, 2012/13:Fi206 yrkandena 2 och 3, 2012/13:Fi225 yrkandena 1-3, 2012/13:Fi234, 2012/13:Fi296 och 2012/13:N202 yrkande

2012-12-11

Motion 2012/13:Fi8 av Per Bolund m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi8 av Per Bolund m.fl. MP med anledning av prop. 2012/13:39 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen MP021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2012/13:39 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom


Utskottsberedning: 2012/13:FiU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Fi8 av Per Bolund m.fl. (MP) (doc, 66 kB)

Utskottsmöte 2012/13:16 Torsdag 2012-12-06 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2012/13:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:16 Datum och tid: 2012-12-06 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Information om kommande proposition om kommunala utjämningssystemet Statsrådet Peter Norman 2. Information om aktuella EU-frågor Statssekreterare Johanna Lybeck Lilja 3. Utgiftsområde

2012-12-06 10:30:00

Motion 2012/13:Fi5 av Ulla Andersson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi5 av Ulla Andersson m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:39 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen V017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att riksdagen ska godkänna fördraget om stabilitet, samordning


Utskottsberedning: 2012/13:FiU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi5 av Ulla Andersson m.fl. (V) (doc, 64 kB)

Motion 2012/13:Fi7 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi7 av Fredrik Olovsson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:39 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen S6000 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vad som bör beaktas


Utskottsberedning: 2012/13:FiU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi7 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) (doc, 67 kB)

Utskottsmöte 2012/13:15 Tisdag 2012-12-04 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2012/13:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:15 Datum och tid: 2012-12-04 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. SAS FiU6y Justering av yttrande till näringsutskottet Prop. 46, motioner Föredragande: KS 3. Justering av protokoll 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde Torsdag

2012-12-04 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:14 Torsdag 2012-11-29 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2012/13:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:14 Datum och tid: 2012-11-29 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Information om EU:s budget för 2013 Statssekreterare Hans Lindblad 2. Anmälningar 3. Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner FiU3 Justering Prop. 1, motioner Föredragande:

2012-11-29 10:30:00

Motion 2012/13:Fi6 av Sven-Olof Sällström och Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi6 av Sven-Olof Sällström och Johnny Skalin SD med anledning av prop. 2012/13:39 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen SD196 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2012/13:39 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning


Utskottsberedning: 2012/13:FiU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi6 av Sven-Olof Sällström och Johnny Skalin (SD) (doc, 62 kB)

Utskottsmöte 2012/13:13 Tisdag 2012-11-27 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2012/13:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:13 Datum och tid: 2012-11-27 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Information om aktuella EU-frågor samt konjunktur bedömningar Finansminister Anders Borg 2. Anmälningar 3. Nedläggning av SWEDEC FiU5y Justering av yttrande till försvarsutskottet

2012-11-27 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:12 Torsdag 2012-11-22 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2012/13:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:12 Datum och tid: 2012-11-22 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2011 FiU6 Justering Skrivelse 2011/12:130, motioner. Föredragande: PE 3.Utvärdering av Riksbankens penningpolitik

2012-11-22 10:30:00

Omröstning 2012/13:FiU17p1 Medgivande om kredit till Internationella valutafonden

Votering: betänkande 2012/13:FiU17 Lån till IMF, förslagspunkt 1 Medgivande om kredit till Internationella valutafonden Riksdagen medger att Riksbanken får ingå ett avtal om en kredit till Internationella valutafonden IMF på 6,7 miljarder särskilda dragningsrätter SDRDärmed bifaller riksdagen framställning 2011/12:RB5

2012-11-22

Omröstning 2012/13:FiU11p2 Bemyndigande för anslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare

Votering: betänkande 2012/13:FiU11 Höständringsbudget för 2012, förslagspunkt 2 Bemyndigande för anslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för anslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända

2012-11-22

Omröstning 2012/13:FiU11p13 Ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag

Votering: betänkande 2012/13:FiU11 Höständringsbudget för 2012, förslagspunkt 13 Ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade och nya anslag enligt utskottets förslag i bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:2 punkt 14 och

2012-11-22

Omröstning 2012/13:FiU7p1 Riksrevisionens granskning av användningen av styrmedlet miljökrav i offentlig upphandling

Votering: betänkande 2012/13:FiU7 Riksrevisionens rapport om miljökrav i offentlig upphandling är styrningen mot klimatmålet effektivförslagspunkt 1 Riksrevisionens granskning av användningen av styrmedlet miljökrav i offentlig upphandling Riksdagen lägger skrivelse 2011/12:134 till handlingarna. Datum: 2012-11-22 Omröstning

2012-11-22

Omröstning 2012/13:FiU1p3 Preliminär fördelning av utgifter på utgiftsområden 2014, 2015 och 2016

Votering: betänkande 2012/13:FiU1 Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna förslagspunkt 3 Preliminär fördelning av utgifter på utgiftsområden 2014, 2015 och 2016 Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden för 2014, 2015 och 2016 enligt utskottets förslag i bilaga 4 som riktlinje

2012-11-21

Omröstning 2012/13:FiU1p2 Utgiftsramar, utgiftstak och beräkning av inkomsterna på statens budget för 2013

Votering: betänkande 2012/13:FiU1 Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna förslagspunkt 2 Utgiftsramar, utgiftstak och beräkning av inkomsterna på statens budget för 2013 a Utgiftstak för staten Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten till 1 095

2012-11-21