Dokument & lagar (18 träffar)

Motion 2005/06:Fi17 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inriktningen av en politik som stärker kommunernas och landstingens skattebas. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till riksdagen om åtgärder rörande kommunernas oredovisade pensionsskulder. Riksdagen


Utskottsberedning: 2005/06:FiU26
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2005/06:Fi17 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) (doc, 60 kB)

Motion 2005/06:Fi16 av Jörgen Johansson m.fl. (c)

Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 2 Riktade statsbidrag 4 Bredda skattebasen 4 Fler jobb bra för den kommunala ekonomin 5 Det kommunala utjämningssystemet 5 Lagen om stöd och service för funktionshindrade 6 Valfrihet i vården för den enskilde och mångfald i utförandet 7 Lagen om offentlig upphandling 7


Utskottsberedning: 2005/06:FiU19 2005/06:FiU26
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2005/06:Fi16 av Jörgen Johansson m.fl. (c) (doc, 70 kB)

Motion 2005/06:Fi15 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd)

Sammanfattning Kommunerna och landstingen/regionerna har att driva, utveckla och förvalta det som vi kristdemokrater anser vara välfärdens kärna, nämligen vården och omsorgen av barn och äldre, utbildningen av de unga samt den samhällsnyttiga servicen till medborgarna. Enligt regeringens skrivelse har läget för landets


Utskottsberedning: 2005/06:FiU26
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2005/06:Fi15 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd) (doc, 86 kB)

Motion 2005/06:Fi14 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2005:30 om kreditering på skattekonto av stöd för investering i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2005:1247 om kreditering på skattekonto


Utskottsberedning: 2005/06:FiU21
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:Fi14 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) (doc, 42 kB)

Motion 2005/06:Fi13 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslag om ändring i lagen 2003:113 om elcertifikat punkt 8Riksdagen avslår förslag om ändring i lagen 2006:000 om ändring i lagen 2003:113 om elcertifikat punkt 11Riksdagen avslår förslag om att Boverket, Skogsstyrelsen och Jordbruksverket får ge bidrag till vissa miljöorganisationer


Utskottsberedning: 2005/06:FiU21 2005/06:NU17
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2005/06:Fi13 av Mikael Odenberg m.fl. (m) (doc, 48 kB)

Motion 2005/06:Fi12 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m, fp, kd, c)

Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Förslag till riksdagsbeslut 10 3 Utanförskapet 10 4 Gör det mer lönsamt att arbeta 11 4.1 Sänkta inkomstskatter 12 4.2 Effekter av alliansens inkomstskattereform 14 5 Sjukförsäkringen 15 5.1 Ökad kontroll för att motverka fusk och överutnyttjande 17 5.2 Ny beräkningsgrund


Utskottsberedning: 2005/06:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Fi12 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m, fp, kd, c) (doc, 621 kB)

Motion 2005/06:Fi10 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning 1.1 Konjunkturuppgång mot orolig bakgrund Ett folkmord pågår i Darfurprovinsen i Sudan. Terrorattacker gränsande till inbördeskrig plågar dagligen människorna i Irak. Flodvågen i Sydostasien vid jultid 2004 och osedvanligt våldsamma orkaner i Karibiska sjön har dränkt eller sopat med sig allt i sin väg.


Utskottsberedning: 2005/06:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Fi10 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 3379 kB)

Motion 2005/06:Fi9 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Sammanfattning: Kom igen Sverige Regeringen överdriver styrkan i svensk ekonomi. Talet om Bäst i Europa saknar täckning i robust statistik. Sedan Göran Persson blev statsminister för tio år sedan har avståndet mellan Sverige och de länder i Europa som gått bäst ökat kraftigt. För tio år sedan låg de fem bästa OECD-länderna,


Utskottsberedning: 2005/06:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Fi9 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) (doc, 593 kB)

Motion 2005/06:Fi8 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

1 Sammanfattning Det går bra för Sverige, men inte för hela Sverige och inte heller för alla i Sverige. Vi ser å ena sidan en god tillväxt, stigande produktivitet, en utrikeshandel som visar betydande överskott och ökande investeringar. Även statens intäkter ökar snabbt tack vare växande konjunkturkänsliga intäkter från


Utskottsberedning: 2005/06:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Fi8 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) (doc, 2676 kB)

Motion 2005/06:Fi11 av Maud Olofsson m.fl. (c)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Ekonomisk politik för ett Sverige där du kan växa 4 3.1 Sammanfattning 4 4 Det går bra för Sverige, men 7 4.1 Ökade sociala och regionala klyftor 7 4.2 Regeringen når inte målen 9 4.3 Regeringen bedriver farlig utgiftspolitik 9 4.4 Ta


Utskottsberedning: 2005/06:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Fi11 av Maud Olofsson m.fl. (c) (doc, 635 kB)

Motion 2005/06:Kr35 av Dan Kihlström m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ansvaret för saklighet, allsidighet, spegling och relevans. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fler sändningar på teckenspråk. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2005/06:FiU25 2005/06:KrU28
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:Kr35 av Dan Kihlström m.fl. (kd) (doc, 58 kB)

Motion 2005/06:Fi7 av Cecilia Widegren (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att myndigheterna förtydligar om en enskild har rätt att få ersättning för ombudskostnader även i andra fall än när ett marklösenärende handläggs enligt expropriationslagen. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2005/06:BoU5 2005/06:MJU25
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2005/06:Fi7 av Cecilia Widegren (m) (doc, 45 kB)

Motion 2005/06:Fi6 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bemyndiganderamarna. Motivering Riksrevisionen har granskat hur de statliga myndigheterna har redovisat sina bemyndiganden och om denna redovisning är i enlighet med regelverket. Resultatet finns redovisat i rapporten


Utskottsberedning: 2005/06:FiU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Fi6 av Mikael Odenberg m.fl. (m) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:Fi5 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av systemet för statlig inköpssamordning. Motivering Riksrevisionen har granskat den statliga inköpssamordningen. Resultatet finns redovisat i rapporten Samordnade inköp, RiR 2005:10. Riksrevisionens granskning


Utskottsberedning: 2005/06:FiU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Fi5 av Mikael Odenberg m.fl. (m) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:Fi4 av Roger Tiefensee m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att Centerpartiet delar Riksrevisionens uppfattning om att den statliga inköpssamordningen bör ses över i syfte att skapa en effektiv organisation. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i


Utskottsberedning: 2005/06:FiU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Fi4 av Roger Tiefensee m.fl. (c) (doc, 47 kB)

Motion 2005/06:Fi3 av Jörgen Johansson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avslå framställan om inskränkning av möjligheterna att beakta fel och brister i underlaget för Skatteverkets beslut avseende utjämningsbidrag enligt lagen 1993:387. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2005/06:FiU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Fi3 av Jörgen Johansson m.fl. (c) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:Fi2 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd)

Sammanfattning Regeringens proposition 2005:06/7 avhandlar lagförändringar för kommunernas rätt att överklaga Skatteverkets slutliga beslut om kostnadsutjämning för stöd till handikappade enligt LSS, vissa förändringar i det kommunala utjämningssystemet för landsting samt avskaffandet av kommunernas konton för mervärdesskatt


Utskottsberedning: 2005/06:FiU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Fi2 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd) (doc, 46 kB)

Motion 2005/06:Fi1 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionens yrkande 1 avseende ändring i 20 lagen 2004:774 om kommunalekonomisk utjämning. Riksdagen avslår propositionens yrkande 2. Riksdagen avslår propositionens yrkande 3. Motivering I proposition 2005/06:7 Vissa kommunalekonomiska frågor behandlas bl.a. kommuners och


Utskottsberedning: 2005/06:FiU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:Fi1 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) (doc, 44 kB)