Dokument & lagar (249 träffar)

Motion 2005/06:MJ535 av Åsa Domeij och Ulf Holm (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att årligen utvärdera effekterna av avfallsförbränningsskatten samt eventuella behov av kompletterande lagstiftning för att uppnå den av EU beslutade avfallshierarkin.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2005/06:FiU1 2005/06:MJU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:MJ535 av Åsa Domeij och Ulf Holm (mp) (doc, 45 kB)

Motion 2005/06:MJ441 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att institutionella förutsättningar för att driva jordbruk i Sverige skall vara lika bra som i våra konkurrentländer. Riksdagen beslutar att slopa skatten på handelsgödsel fr.o.m. den 1 januari 2006.1 Riksdagen


Utskottsberedning: 2005/06:FiU1 2005/06:MJU13 2005/06:MJU18 2005/06:MJU2 2005/06:MJU25 2005/06:MJU8 2005/06:SkU16 2005/06:SoU12 2005/06:SoU17
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2005/06:MJ441 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) (doc, 85 kB)

Motion 2005/06:Kr382 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Motivering 6 Kulturen och jämställdheten 7 Folkbildning 7 Museer 8 Länsmuseerna 8 Genusaspekter på museiverksamheten 9 Teater, dans och musik 9 Barn- och ungdomsverksamhet 10 Fria grupper 10 Dans 11 Musik 11 Länsmusiken 11 Arrangörsstödet 11 Fonogramstödet 12 Folkmusik 12


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:FiU19 2005/06:KrU1 2005/06:KrU12 2005/06:KrU13 2005/06:KrU16 2005/06:KrU18 2005/06:KrU20 2005/06:KrU23 2005/06:KrU24 2005/06:KrU26 2005/06:KrU28 2005/06:KrU31 2005/06:KrU4 2005/06:KrU5 2005/06:KrU9 2005/06:KU14 2005/06:KU28 2005/06:KU30 2005/06:LU13 2005/06:NU2 2005/06:SfU1 2005/06:SfU10 2005/06:SfU11 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17 2005/06:SkU19
Riksdagsbeslut (43 yrkanden): 43 avslag

Motion 2005/06:Kr382 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 179 kB)

Motion 2005/06:K451 av Tobias Krantz m.fl. (fp)

Sammanfattning Inför offentliga utskottsförhör av blivande myndighetschefer. Gör kravprofiler för statliga topptjänster offentliga så att tillsättningar blir möjliga att granska i efterhand. Ge frågan om regeringens utnämningsmakt förtur i grundlagsutredningen. Sätt ett tak för antalet statliga myndigheter vid nuvarande


Utskottsberedning: 2005/06:FiU16 2005/06:KU15 2005/06:KU7
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:K451 av Tobias Krantz m.fl. (fp) (doc, 71 kB)

Motion 2005/06:K449 av Henrik S Järrel (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändring av 1 kap. 7 andra stycket regeringsformen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs rörande principerna för inomkommunal skatteutjämning.1 1Yrkande 2 hänvisat till FiU. Motivering


Utskottsberedning: 2005/06:FiU3 2005/06:KU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:K449 av Henrik S Järrel (m) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:Fi320 av Arne Kjörnsberg m.fl. (s, v, mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag om fördelning av utgifter på utgiftsområden för 2006. UO 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg +5 000 000 kr UO 16 Utbildning och universitetsforskning +10 000 000 kr UO 20 Allmän miljö- och naturvård +40 000 000


Utskottsberedning: 2005/06:FiU1 2005/06:MJU1 2005/06:SoU1 2005/06:UbU1
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , 8 bifall,

Motion 2005/06:Fi320 av Arne Kjörnsberg m.fl. (s, v, mp) (doc, 64 kB)

Motion 2005/06:Fi313 av Roger Tiefensee m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt följande uppställning: Anslagsberäkning Anslag tkr Regeringens förslag Anslagsförändring 48:1 Kommunalekonomisk utjämning 58 129 000 28 760


Utskottsberedning: 2005/06:FiU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Fi313 av Roger Tiefensee m.fl. (c) (doc, 60 kB)

Motion 2005/06:Fi312 av Roger Tiefensee m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. enligt följande uppställning: Anslag tkr Regeringens förslag Anslagsförändring 92:1 Räntor på statsskulden 43 000 000 610 000 92:2 Oförutsedda utgifter


Utskottsberedning: 2005/06:FiU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Fi312 av Roger Tiefensee m.fl. (c) (doc, 43 kB)

Motion 2005/06:Fi311 av Roger Tiefensee m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt följande uppställning: Anslagsberäkning Anslag Regeringens förslag Anslagsförändring 1:1 Konjunkturinstitutet 48 000 5 000 1:2 Ekonomistyrningsverket


Utskottsberedning: 2005/06:FiU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Fi311 av Roger Tiefensee m.fl. (c) (doc, 56 kB)

Motion 2005/06:Fi300 av Kristina Zakrisson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kollektivavtal vid offentlig upphandling. Motivering Den senaste tidens uppmärksammade fall om arbetskraft som jobbar i Sverige till låga löner och med obefintlig trygghet har satt de svenska kollektivavtalen i fokus.


Utskottsberedning: 2005/06:FiU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Fi300 av Kristina Zakrisson m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:Fi299 av Cinnika Beiming och Christina Axelsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om möjligheten enligt lagen om offentlig upphandling att i kommunernas upphandlingsregler ställa krav på kollektivavtal. Motivering Statens, landstingens och kommunernas möjligheter att kunna ställa krav i upphandlingsförfarandet


Utskottsberedning: 2005/06:FiU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Fi299 av Cinnika Beiming och Christina Axelsson (s) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:Fi293 av Maud Olofsson m.fl. (c)

1 Sammanfattning Internationella studier har visat att Sverige har goda tillväxtförutsättningar. Centerpartiet vill bejaka detta och aktivt arbeta med de problem som fortfarande finns. Det allt annat överskuggande problemet med en hög faktisk arbetslöshet och litet arbetskraftsdeltagande har identifierats som viktigast


Utskottsberedning: 2005/06:FiU1 2005/06:FiU3
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2005/06:Fi293 av Maud Olofsson m.fl. (c) (doc, 284 kB)

Motion 2005/06:Fi291 av Anne Ludvigsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en översyn av den ekonomiska situationen för äldre kvinnor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om redovisning i budgetpropositionens särtryck. Fördelningen av ekonomiska


Utskottsberedning: 2005/06:FiU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Fi291 av Anne Ludvigsson (s) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:Fi289 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om samordning av statistik mellan Sverige och Norge. Motivering I dag finns det ingen eller väldigt lite samordning av statistik över gränsen mot Norge. Eftersom Norge inte är med i EU är det också en lägre grad av harmonisering


Utskottsberedning: 2005/06:FiU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Fi289 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:Fi286 av Christina Axelsson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att vid offentlig upphandling ställa krav på att säljande företag och deras underleverantörer respekterar ILO:s åtta kärnkonventioner. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att


Utskottsberedning: 2005/06:FiU19
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:Fi286 av Christina Axelsson m.fl. (s) (doc, 58 kB)

Motion 2005/06:Fi284 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Rolf Lindén (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ratificera ILO:s konvention 94. Motivering Den offentliga upphandlingen styrs av regler som har till syfte att det allmänna ska få så bra produkter som möjligt till lägsta möjliga pris. Detta för att våra gemensamma


Utskottsberedning: 2005/06:FiU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Fi284 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Rolf Lindén (s) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:Fi280 av Per Erik Granström och Barbro Hietala Nordlund (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kostnadsfördelning mellan kommuner. Motivering Turismen är en av de näringar som ökar mest i vårt land. I dag finns det några kommuner som tydligt har fått kännetecknet att vara turistkommunerexempelvis Malung med


Utskottsberedning: 2005/06:FiU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Fi280 av Per Erik Granström och Barbro Hietala Nordlund (s) (doc, 38 kB)

ISO

Motion 2005/06:Fi279 av Barbro Hietala Nordlund och Kurt Kvarnström (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ISO-standard. Motivering Kvalitetssäkring, kvalitetsarbete och kvalitetsledning sker i dag inom stora delar av näringslivet såväl nationellt som internationellt. Det handlar om att på ett systematiskt sätt skapa ordning


Utskottsberedning: 2005/06:FiU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Fi279 av Barbro Hietala Nordlund och Kurt Kvarnström (s) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:Fi274 av Britta Rådström och Lars Lilja (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om offentliga upphandlingar. Motivering En av tankarna med avreglering av offentliga bolags verksamhet var att den ökade konkurrensen skulle tvinga dem till effektiviseringar. Konkurrensen skulle alltså leda till billigare


Utskottsberedning: 2005/06:FiU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Fi274 av Britta Rådström och Lars Lilja (s) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:Fi273 av Agne Hansson och Eskil Erlandsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det bör införas en ö-faktor i det kommunala skatteutjämningssystemet som kompenserar Gotland för dess ö-läge. Motivering Gotlands kommun har ca 58 000 innevånare. Dess verksamhet innefattar även landstingsuppdragen


Utskottsberedning: 2005/06:FiU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Fi273 av Agne Hansson och Eskil Erlandsson (c) (doc, 38 kB)