Dokument & lagar (176 träffar)

Motion 2009/10:Sf13 av Berit Högman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf13 av Berit Högman m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:120 Trygghetssystemen för företagare s79017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om företagarbegreppet i arbetslöshetsförsäkringen. Motivering Det ska vara


Utskottsberedning: 2009/10:AU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2009/10:Sf13 av Berit Högman m.fl. (s) (doc, 50 kB)

Motion 2009/10:Sf3 av Veronica Palm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf3 av Veronica Palm m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:31 Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet s89002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att stärka barnperspektivet i


Utskottsberedning: 2009/10:SfU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sf3 av Veronica Palm m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:N475 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:N475 av Mona Sahlin m.fl. s Socialdemokratisk politik för konkurrenskraftiga regioner i en globaliserad ekonomi s81019 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning och sammanfattning 4 Regionalpolitikens nya spelplan 6 Den ekonomiska tillväxtens geografi 6 Globalisering


Utskottsberedning: 2009/10:AU2 2009/10:CU1 2009/10:FiU17 2009/10:NU1 2009/10:NU2 2009/10:SoU1 2009/10:TU18 2009/10:TU24 2009/10:UbU13
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2009/10:N475 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 246 kB)

Motion 2009/10:Fi262 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi262 av Maria Wetterstrand m.fl. mp Ett modernt grönt Sverige efter krisen Miljöpartiet de grönas budgetmotion för 2010 mp401 1 Sammanfattning Världen och Sverige befinner sig i en djup konjunktursvacka och en global klimat- och miljökris. Moderna idéer, mod och initiativkraft behövs


Utskottsberedning: 2009/10:FiU1
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2009/10:Fi262 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 1426 kB)

Motion 2009/10:Fi261 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi261 av Lars Ohly m.fl. v Investera Sverige ur krisen v555 1 Sammanfattning Krisen är global men på grund av regeringens förda politik slår krisen hårdare mot Sverige än mot jämförbara länder. Fallet i bruttonationalprodukten BNP under 2009 är klart större i Sverige jämfört med EU-genomsnittet.


Utskottsberedning: 2009/10:FiU1
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2009/10:Fi261 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 1261 kB)

Motion 2009/10:Fi260 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi260 av Mona Sahlin m.fl. s Jobben först s43001 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Jobben först 6 3.1 Sverige halkar efter 6 3.2 och samhället glider isär 7 3.3 och regeringen fortsätter med skattesänkningar på lånade pengar 7 3.4 Det


Utskottsberedning: 2009/10:FiU1
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 34 avslag

Motion 2009/10:Fi260 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 1550 kB)

Motion 2009/10:Fi1 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi1 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:2 Hösttilläggsbudget för 2009 s43002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning och utgiftsområde


Utskottsberedning: 2009/10:FiU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2009/10:Fi1 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 64 kB)

Motion 2009/10:C495 av Stefan Attefall m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:C495 av Stefan Attefall m.fl. kd En civilrättslig samlevnadsbalk kd856 Sammanfattning Våren 2009 beslutade riksdagen att införa en könsneutral äktenskapsbalk. Detta är ett beslut som mött stark kritik från flera håll och som även många av förespråkare för den nya lagen inte anser vara


Utskottsberedning: 2009/10:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:C495 av Stefan Attefall m.fl. (kd) (doc, 54 kB)

Motion 2009/10:A419 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:A419 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv v401 1 Sammanfattning Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitik syftar till att underlätta målet om arbete åt alla och skapa ett arbetsliv som präglas av goda arbetsvillkor, bra arbetsmiljö och ökat inflytande och utvecklingsmöjligheter


Utskottsberedning: 2009/10:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:A419 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 141 kB)

Motion 2009/10:Ub383 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub383 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 15 Studiestöd v360 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring av 3 kap. 1113 studiestödslagen 1999:1395 i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen beslutar att godkänna att under 2010 tas lån upp i Riksgäldskontoret för studielån


Utskottsberedning: 2009/10:UbU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:Ub383 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 55 kB)

Motion 2009/10:So511 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:So511 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg v320 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt uppställning: Anslag


Utskottsberedning: 2009/10:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:So511 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 71 kB)

Motion 2009/10:So463 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:So463 av Lars Ohly m.fl. v En rättvis och jämställd hälso- och sjukvård v321 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 8 4 Sjukvård, samhälle och folkhälsa 8 4.1 Gränsen för sjukvårdens område 9 4.2 Skärpta krav runt försäljning av tobak 10 5 Behoven ska styra


Utskottsberedning: 2009/10:AU2 2009/10:KU30 2009/10:SfU2 2009/10:SoU1 2009/10:SoU11 2009/10:SoU13 2009/10:SoU17 2009/10:SoU22 2009/10:SoU23 2009/10:SoU7
Riksdagsbeslut (62 yrkanden): 62 avslag

Motion 2009/10:So463 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 224 kB)

Motion 2009/10:MJ468 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ468 av Lars Ohly m.fl. v Miljö och rättvisa v202 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Vänsterpartiets utgångspunkter i miljöpolitiken 6 4.1 Rättvist miljöutrymme 6 4.2 Klimaträttvisa 7 4.3 Miljö, klass och kön 7 5 Pågående globala förändringar


Utskottsberedning: 2009/10:CU16 2009/10:FiU1 2009/10:FiU14 2009/10:FiU5 2009/10:KU1 2009/10:KU11 2009/10:MJU1 2009/10:MJU14 2009/10:MJU18 2009/10:MJU22 2009/10:NU3 2009/10:NU9 2009/10:SfU14 2009/10:SkU29 2009/10:TU24 2009/10:UU11 2009/10:UU13 2009/10:UU15 2009/10:UU2
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 41 avslag

Motion 2009/10:MJ468 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 328 kB)

Motion 2009/10:Ju337 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Ju337 av Lars Ohly m.fl. v Rättsväsendet 1 Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 2 Inledning 4 3 Brottsförebyggande arbete 4 4 Polisen 5 4.1 Utbildning 6 4.2 Yrkesrollen 7 4.3 Arbetsmiljö 8 4.4 Civilanställda 8 5 Åklagare 9 6 Domstolarna 10 7 Kriminalvården 10


Utskottsberedning: 2009/10:JuU1 2009/10:JuU12 2009/10:JuU13 2009/10:JuU15 2009/10:JuU21 2009/10:MJU14
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2009/10:Ju337 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 124 kB)

Motion 2009/10:Fi299 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi299 av Lars Ohly m.fl. v Skatter v550 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 3.1 Målsättning 6 4 Regeringens skattepolitik 6 5 Regeringens förslag i budgetpropositionen 7 6 Skatt på inkomster 8 6.1 Regeringens förslag 8 6.1.1 Jobbskatteavdrag steg


Utskottsberedning: 2009/10:FiU1 2009/10:MJU2 2009/10:SfU1 2009/10:SkU30 2009/10:TU1
Riksdagsbeslut (55 yrkanden): 55 avslag

Motion 2009/10:Fi299 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 398 kB)

Motion 2009/10:Fi279 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi279 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning v520 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att Konjunkturinstitutet avvecklas per den 1 juli 2010. Riksdagen avslår bemyndigandet om att regeringen får bevilja Lettland en kredit på 720 000 000 euro.


Utskottsberedning: 2009/10:FiU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:Fi279 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 61 kB)

Motion 2009/10:Fi278 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi278 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner v521 1 Sammanfattning Vänsterpartiet föreslår en kraftig förstärkning av kommunernas och landstingens ekonomi. Det sker framför allt i form av tillfälliga och permanenta generella statsbidrag. Vi menar att utgångspunkten


Utskottsberedning: 2009/10:FiU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Fi278 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 67 kB)

Motion 2009/10:Sk413 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk413 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution v540 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag


Utskottsberedning: 2009/10:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sk413 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 43 kB)

Motion 2009/10:Sk407 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk407 av Lars Ohly m.fl. v Nationell handlingsplan mot skattefusk, svartarbete och social dumpning v402 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 3 4 Trepartssamverkan för sjysta villkor 4 5 Rätt att kräva svenska kollektivavtal av utländska företag 5 6 Kollektivavtal


Utskottsberedning: 2009/10:AU5 2009/10:FiU22 2009/10:SfU14 2009/10:SkU30 2009/10:UU10
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2009/10:Sk407 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 96 kB)

Motion 2009/10:Sf322 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf322 av Lars Ohly m.fl. v En sjukförsäkring för alla v407 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Akut läge för 54 000 utförsäkrade 2010 5 5 Hetsjakten mot sjukskrivna 6 6 Generell välfärd ett samhällskontrakt 8 6.1 Inkomstbortfallsprincipen höga tak


Utskottsberedning: 2009/10:SfU1 2009/10:SfU10 2009/10:SkU30
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 23 avslag

Motion 2009/10:Sf322 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 150 kB)