Dokument & lagar (8 träffar)

Motion 2011/12:Fi241 av Gustav Fridolin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Fi241 av Gustav Fridolin m.fl. MP Ansvar för framtiden Miljöpartiet de grönas budgetmotion för 2012 MP1001 Inledning Sverige har fantastiska möjligheter att genom klimatsmarta investeringar skapa många nya arbetstillfällen, forma ett hållbart samhälle och bygga Sverige starkare inför framtiden.


Utskottsberedning: 2011/12:AU2 2011/12:FiU1 2011/12:MJU1 2011/12:NU3 2011/12:SfU1 2011/12:SoU1 2011/12:TU13 2011/12:UbU1 2011/12:UbU2 2012/13:NU8
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 23 avslag

Motion 2011/12:Fi241 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) (doc, 1020 kB)

Motion 2011/12:Sf352 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf352 av Jimmie Åkesson m.fl. SD En ansvarsfull invandringspolitik SD12 Sammanfattning Sverige har tagit emot alltför många invandrare på för kort tid, och endast en bråkdel av dessa har haft något egentligt skyddsbehov enligt Genèvekonventionen. Massinvandringen och de många misslyckade


Utskottsberedning: 2011/12:KU14 2011/12:SfU10 2011/12:SfU12 2011/12:UU2
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 23 avslag

Motion 2011/12:Sf352 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (doc, 83 kB)

Motion 2011/12:Sf341 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf341 av Lars Ohly m.fl. V Utgiftområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom V405 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt uppställning. Anslag Regeringens


Utskottsberedning: 2011/12:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf341 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 56 kB)

Motion 2011/12:Sf326 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf326 av Lars Ohly m.fl. V Utgiftsområde 8 Migration V232 Sammanfattning Vänsterpartiet avvisar kraftigt regeringens inställning om att endast anse sig ha råd att svara upp mot dessa åtaganden genom att räkna av en ökad andel av biståndsramen för flyktingkostnader. Vi avvisar därmed att


Utskottsberedning: 2011/12:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf326 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 56 kB)

Motion 2011/12:Sf283 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf283 av Lars Ohly m.fl. V Utgiftsområde12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn V592 Sammanfattning Vänsterpartiet föreslår att en individualisering av föräldraförsäkringen genomförs 2012 och anvisar 2 110 miljoner kronor för detta. Detta är en nödvändig reform för att ge barn tillgång


Utskottsberedning: 2011/12:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf283 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 59 kB)

Motion 2011/12:Sf271 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf271 av Lars Ohly m.fl. V Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp V543 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa sjukpenningens bortre gräns så att den försäkrades rätt till sjukpenning


Utskottsberedning: 2011/12:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Sf271 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 57 kB)

Motion 2011/12:Ju411 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju411 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Kriminalpolitisk partimotion SD320 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett system där staten betalar ut utdömda skadestånd till brottsoffret efter att domen vunnit laga


Utskottsberedning: 2011/12:JuU1 2011/12:JuU12 2011/12:JuU15 2011/12:JuU7 2011/12:SfU10 2011/12:SkU1 2012/13:JuU10 2012/13:JuU12 2012/13:JuU13 2012/13:JuU2
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 32 avslag

Motion 2011/12:Ju411 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (doc, 98 kB)

Motion 2011/12:Sf244 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf244 av Lars Ohly m.fl. V Premiepensionssystemet och AP7 V407 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring av riksdagens beslut som togs med anledning av proposition 2009/10:44 enligt vad som anförs i motionen. Premiepensionssystemet I propositionen Ändringar i premiepensionssystemet


Utskottsberedning: 2011/12:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf244 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 51 kB)