Dokument & lagar (39 träffar)

Motion 2011/12:Fö1 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö1 av Mikael Jansson SD med anledning av skr. 2011/12:14 Riksrevisionens rapport om försvarets internationella materielsamarbeten SD222 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att pröva möjligheten att återinföra objektsramar


Utskottsberedning: 2011/12:FöU1 2011/12:FöU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:Fö1 av Mikael Jansson (SD) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:MJ459 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ459 av Jan Lindholm MP Ett aktivt klimatarbete MP2643 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en förnyelse av sådan forsknings- och kunskapsutveckling som möter behovet av att byta inriktning från tillväxt


Utskottsberedning: 2011/12:MJU25 2011/12:NU5 2012/13:UU7 2013/14:FöU4
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2011/12:MJ459 av Jan Lindholm (MP) (doc, 71 kB)

Motion 2011/12:Fö241 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson (C)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö241 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson C Elöverkänslighet C407 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta lågstrålande zoner i alla kommuner. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2011/12:CU14 2012/13:FöU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:Fö241 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson (C) (doc, 53 kB)

Motion 2011/12:Fö240 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö240 av Peter Rådberg m.fl. MP Vidgad syn på försvarspolitiken MP3112 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 4 Internationella insatser 6 Afghanistan 6 NBG 14 7 FN:s resolutioner 1325 och 1820 7 Reformering av försvaret 9 Omvärlden minskar på sina militära


Utskottsberedning: 2011/12:FöU1 2011/12:UU3 2012/13:FöU14 2012/13:FöU7 2012/13:UU7 2013/14:FöU7
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 17 avslag, 3 bifall,

Motion 2011/12:Fö240 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 117 kB)

Motion 2011/12:Fö239 av Carina Herrstedt och Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö239 av Carina Herrstedt och Mikael Jansson SD Avskaffande av särbehandling i krigsmakten SD127 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett avskaffande av särbehandling inom försvaret. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:FöU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Fö239 av Carina Herrstedt och Mikael Jansson (SD) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Fö237 av Björn Söder och Per Ramhorn (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö237 av Björn Söder och Per Ramhorn SD Krav på sprinkler i alla äldreboenden SD40 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa krav på sprinkler i alla äldreboenden. Motivering De äldre har särskilt stort behov


Utskottsberedning: 2012/13:FöU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Fö237 av Björn Söder och Per Ramhorn (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Fö233 av Johan Johansson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö233 av Johan Johansson m.fl. M Den enskildes ansvar i händelse av olyckor och kris M830 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av frivilligorganisationer för samhällets krishantering. Motivering Den enskilde


Utskottsberedning: 2013/14:FöU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Fö233 av Johan Johansson m.fl. (M) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:Fö232 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö232 av Lars Ohly m.fl. V Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap V234 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt uppställning: Anslag


Utskottsberedning: 2011/12:FöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Fö232 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 56 kB)

Motion 2011/12:Fö229 av Christer Engelhardt (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö229 av Christer Engelhardt S Gotland som säkerhetspolitisk arena i Östersjöregionen S36065 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Gotlands strategiska läge i Östersjön för att utveckla samarbete och utbyte i Östersjöregionen.


Utskottsberedning: 2013/14:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Fö229 av Christer Engelhardt (S) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:Fö226 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö226 av Camilla Waltersson Grönvall M Översvämningsrisken vid stigande vattennivåer i Göta älv M0841 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om riskerna vid höga vattenflöden i Göta älv. Motivering Situationen med stigande


Utskottsberedning: 2013/14:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Fö226 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Kr254 av Anita Brodén (FP)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr254 av Anita Brodén FP Ökad tillgänglighet och säkerhet för människor med hörselnedsättning FP1053 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att samhället bör stödja de hörselskadades tillgång till kulturlivet med mer


Utskottsberedning: 2011/12:KrU10 2011/12:SoU13 2012/13:FöU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:Kr254 av Anita Brodén (FP) (doc, 54 kB)

Motion 2011/12:Fö236 av Lars Isovaara (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö236 av Lars Isovaara SD Brandsäkerhet vid campingplatser SD70 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kontroll av brandsäkerhet vid campingplatser. Motivering Konsekvenserna av en storskalig brand på en fullbelagd


Utskottsberedning: 2012/13:FöU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Fö236 av Lars Isovaara (SD) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:Fö234 av Anders Åkesson och Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö234 av Anders Åkesson och Per Åsling C Flygresurser för effektiv brandbekämpning C416 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att släckresursen flygande släckmaterial bör rekvireras och koordineras på motsvarande sätt


Utskottsberedning: 2012/13:FöU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Fö234 av Anders Åkesson och Per Åsling (C) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Fö216 av Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö216 av Lars-Axel Nordell KD Statlig räddningstjänst på Hjälmaren KD602 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till hur räddningsinsatserna på sjön Hjälmaren kan likställas med räddningstjänsten för sjöarna Vänern, Vättern och Mälaren. Motivering


Utskottsberedning: 2012/13:FöU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Fö216 av Lars-Axel Nordell (KD) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:N373 av Inger Fredriksson (C)

Motion till riksdagen 2011/12:N373 av Inger Fredriksson C Satsning på explosivämnesteknik C473 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en satsning på explosivämnesteknik. Motivering Alfred Nobel och hans industriella gärning som uppfinnare och entreprenör


Utskottsberedning: 2012/13:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:N373 av Inger Fredriksson (C) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Fö235 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö235 av Krister Hammarbergh M Räddningsinsatser över gränsen mellan Sverige och Finland M0383 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att låta ett finskt befäl leda en räddningsinsats i Sverige.


Utskottsberedning: 2012/13:FöU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Fö235 av Krister Hammarbergh (M) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Fö230 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö230 av Tuve Skånberg KD Övningssegelfartyg KD582 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bygga ett nytt och större övningssegelfartyg för att komplettera och på sikt ersätta övningsskonerterna Gladan och Falken.


Utskottsberedning: 2013/14:FöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Fö230 av Tuve Skånberg (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Fö223 av Kerstin Engle m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö223 av Kerstin Engle m.fl. S Boendeformer för elöverkänsliga S18031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av forskning och utveckling av värdiga boendeformer för elöverkänsliga. Motivering Trots att forskningen


Utskottsberedning: 2012/13:FöU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Fö223 av Kerstin Engle m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:Fö221 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö221 av Jan Lindholm MP Miljödeklarering av försvaret MP2611 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om miljödeklaration av försvarets verksamhet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2012/13:FöU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Fö221 av Jan Lindholm (MP) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:Fö219 av Staffan Anger (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö219 av Staffan Anger M Främjande av svenska militära kompetensnätverk M0419 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja svenska militära kompetensnätverk. Motivering I Sverige har lokala och stabila arbetsmarknader


Utskottsberedning: 2013/14:FöU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Fö219 av Staffan Anger (M) (doc, 48 kB)
Paginering