Dokument & lagar (4 246 träffar)

Motion 2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. C Möjligheternas land Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omställning och kompetensutveckling ska underlättas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: NU SfU SkU UbU 2019/20:AU4 2019/20:AU8 2019/20:AU9 2019/20:FiU25 2019/20:FiU26 2019/20:FiU34 2019/20:UbU9

Motion 2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 88 kB) Motion 2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 141 kB)

Motion 2019/20:3080 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3080 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. M Associationsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bättre möjligheter till tjänstledighet för att starta företag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2019/20:AU8 2019/20:CU12

Motion 2019/20:3080 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3080 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:3078 av Maria Nilsson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3078 av Maria Nilsson m.fl. L Liberalisera den svenska modellen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda införandet av en proportionalitetsprincip avseende strejkrätten i enlighet med vad som framförs i motionen och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2019/20:AU8

Motion 2019/20:3078 av Maria Nilsson m.fl. (L) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:3078 av Maria Nilsson m.fl. (L) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:3012 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:3012 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning


Utskottsberedning: 2019/20:AU1

Motion 2019/20:3012 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3012 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 88 kB)

Motion 2019/20:2960 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2960 av Edward Riedl M Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under de senaste


Utskottsberedning: 2019/20:AU4

Motion 2019/20:2960 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2960 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2872 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2872 av Boriana Åberg M Reformering av LAS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av möjligheten att reformera lagen om anställningsskydd LAS och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tiderna förändras och situationen på


Utskottsberedning: 2019/20:AU8

Motion 2019/20:2872 av Boriana Åberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2872 av Boriana Åberg (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2799 av Gulan Avci m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2799 av Gulan Avci m.fl. L Vilka reformer krävs för en liberal och konkurrenskraftig arbetsmarknad 2030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en långtidsutredning med uppdrag att överblicka vilka förändringar som kan krävas på


Utskottsberedning: 2019/20:AU4

Motion 2019/20:2799 av Gulan Avci m.fl. (L) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2799 av Gulan Avci m.fl. (L) (pdf, 106 kB)

Motion 2019/20:2777 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2777 av Carina Ståhl Herrstedt SD Offentligfinansierade tolkkostnader för döva Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjligheten för offentligfinansierad tolk i arbetslivet måste utredas och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2019/20:AU4

Motion 2019/20:2777 av Carina Ståhl Herrstedt (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2777 av Carina Ståhl Herrstedt (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2748 av Gulan Avci m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2748 av Gulan Avci m.fl. L Förebygg missförhållanden och gör det enklare att tipsa om otrygga arbetsplatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetsmiljöstrategin i större utsträckning bör omfatta initiativ som underlättar för arbetsgivare


Utskottsberedning: AU

Motion 2019/20:2748 av Gulan Avci m.fl. (L) (docx, 76 kB) Motion 2019/20:2748 av Gulan Avci m.fl. (L) (pdf, 95 kB)

Motion 2019/20:2739 av Gulan Avci m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2739 av Gulan Avci m.fl. L Det livslånga lärandet och företagens kompetensbehov Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att undersöka hur det offentliga kan underlätta för arbetsgivare att investera i personalens


Utskottsberedning: 2019/20:AU4

Motion 2019/20:2739 av Gulan Avci m.fl. (L) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:2739 av Gulan Avci m.fl. (L) (pdf, 86 kB)

Motion 2019/20:2726 av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2726 av Karin Enström m.fl. M Åtgärder för att stärka demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter samt motverka hedersrelaterat våld och förtryck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett lättillgängligt och användarvänligt


Utskottsberedning: SoU 2019/20:AU7 2019/20:AU9 2019/20:KrU7

Motion 2019/20:2726 av Karin Enström m.fl. (M) (docx, 76 kB) Motion 2019/20:2726 av Karin Enström m.fl. (M) (pdf, 104 kB)

Motion 2019/20:2690 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:2690 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning  Förutom de anslagsförändringar som redovisas


Utskottsberedning: 2019/20:AU2

Motion 2019/20:2690 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:2690 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 102 kB)

Motion 2019/20:2652 av Henrik Vinge m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2652 av Henrik Vinge m.fl. SD Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Bakgrund


Utskottsberedning: 2019/20:AU1

Motion 2019/20:2652 av Henrik Vinge m.fl. (SD) (docx, 79 kB) Motion 2019/20:2652 av Henrik Vinge m.fl. (SD) (pdf, 128 kB)

Motion 2019/20:2651 av Magnus Persson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2651 av Magnus Persson m.fl. SD Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering  Bakgrund Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitik


Utskottsberedning: 2019/20:AU2

Motion 2019/20:2651 av Magnus Persson m.fl. (SD) (docx, 85 kB) Motion 2019/20:2651 av Magnus Persson m.fl. (SD) (pdf, 141 kB)

Motion 2019/20:2467 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2467 av Mattias Karlsson i Luleå M Införande av en proportionalitetsprincip för stridsåtgärder på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att införa en proportionalitetsprincip för stridsåtgärder på arbetsmarknaden


Utskottsberedning: 2019/20:AU8

Motion 2019/20:2467 av Mattias Karlsson i Luleå (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2467 av Mattias Karlsson i Luleå (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2451 av Rasmus Ling (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2451 av Rasmus Ling MP Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många av de försäkringar som finns är obligatoriska. Den


Utskottsberedning: 2019/20:AU4

Motion 2019/20:2451 av Rasmus Ling (MP) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2451 av Rasmus Ling (MP) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2440 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2440 av Mattias Karlsson i Luleå M Avskaffa reglerna om varsel vid driftsinskränkning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att avskaffa reglerna om att arbetsgivare måste varsla vid driftsinskränkning och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:AU8

Motion 2019/20:2440 av Mattias Karlsson i Luleå (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2440 av Mattias Karlsson i Luleå (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2425 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2425 av Jan Ericson M Avveckling av Jämställdhetsmyndigheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avveckla Jämställdhetsmyndigheten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Om skattebetalarna kunna få den välfärd och samhällsservice


Utskottsberedning: 2019/20:AU1

Motion 2019/20:2425 av Jan Ericson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2425 av Jan Ericson (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2019/20:2424 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2424 av Jan Ericson M Avveckling av Myndigheten för arbetsmiljökunskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en avveckling av Myndigheten för arbetsmiljökunskap och tillkännager detta för regeringen. Motivering Om skattebetalarna kunna få


Utskottsberedning: 2019/20:AU2

Motion 2019/20:2424 av Jan Ericson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2424 av Jan Ericson (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2019/20:2416 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2416 av Jan Ericson M Avskaffa diskrimineringslagens krav på lönekartläggning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa diskrimineringslagens krav på lönekartläggning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksrevisionen


Utskottsberedning: 2019/20:AU5

Motion 2019/20:2416 av Jan Ericson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2416 av Jan Ericson (M) (pdf, 65 kB)