Dokument & lagar (31 träffar)

Motion 2003/04:K12 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2003/04:K12 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att konventets förslag sett till helheten är en betydande framgång. Riksdagen


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1 2004/05:KU29
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 16 avslag, 4 bifall,

Motion 2003/04:K10 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2003/04:K10 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid 1 Sammanfattning Vår utgångspunkt är att Sverige skall vara en fullvärdig medlem i Europeiska unionen. Den europeiska integrationen som inleddes efter krig och förtryck har omvandlat Europa


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1
Riksdagsbeslut (43 yrkanden): 39 avslag, 4 bifall,

Motion 2003/04:K8 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2003/04:K8 av Alf Svensson m.fl. kd med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid Sammanfattning Framtidskonventet är en stor framgång och markerar en historisk händelse när unionen nu utökas till 25 medlemsstater. Konventet har lyckats med utmaningen att ta fram ett utkast


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 28 avslag, 3 bifall,

Motion 2003/04:K2 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2003/04:K2 av Maud Olofsson m.fl. c med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid 1 Sammanfattning Centerpartiet bejakar det europeiska samarbetet. Vi anser det vara viktigt och bra på en rad områden. Vi vill ha ett smalare men effektivare EU, med större fokus på demokrati


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): 33 avslag, 4 bifall,

Motion 2003/04:Sf360 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2003/04:Sf360 av Ulla Hoffmann m.fl. v Rättvisa pensioner 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Det nya pensionssystemet 3 4.1 EU-samarbetets inverkan på pensionerna 4 4.2 Jämlika kvalifikationsmöjligheter 5 4.3 Förlorarna i det nya


Utskottsberedning: 2003/04:FiU6 2003/04:KUU1 2003/04:SfU1 2003/04:SfU5
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2003/04:Sf288 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2003/04:Sf288 av Ulla Hoffmann m.fl. v Jämställd ekonomisk barnpolitik 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om benämning av politikområdet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändrad målformulering


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1 2003/04:SfU1
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2003/04:Sf257 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2003/04:Sf257 av Ulla Hoffmann m.fl. v Flykting- och immigrationspolitiken 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Utvecklingen i Europeiska unionen 8 4.1 Hoten mot de mänskliga rättigheterna, i synnerhet asylrätten från kampen mot terrorismen 9


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1 2003/04:SfU11 2003/04:SfU12 2003/04:SfU6 2003/04:UU13 2004/05:SfU10 2004/05:SfU2 2004/05:SfU3
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2003/04:K419 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2003/04:K419 av Lars Leijonborg m.fl. fp Liberal europapolitik 1 Sammanfattning Mål. För svenska liberaler är de främsta målen med samarbetet inom Europeiska unionen fred, frihet, demokrati och ekonomiskt välstånd. Många av de problem och utmaningar som de svenska och europeiska samhällena möter


Utskottsberedning: 2003/04:JuU20 2003/04:KU5 2003/04:KUU1 2003/04:MJU8 2003/04:NU12 2003/04:NU13 2003/04:SfU12 2003/04:SoU1 2003/04:UU10 2003/04:UU17 2004/05:MJU10
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2003/04:K416 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2003/04:K416 av Alf Svensson m.fl. kd Europas framtidsfrågor Sammanfattning Den europeiska unionen har, genom att vara en garant för fred, säkerhet och dialog mellan de europeiska folken, medfört att medlemsländerna levt i fred sinsemellan i mer än ett halvt sekel. Om drygt ett halvår enas stora


Utskottsberedning: 2003/04:JuU15 2003/04:JuU16 2003/04:JuU20 2003/04:KU5 2003/04:KUU1 2003/04:MJU10 2003/04:MJU8 2003/04:NU1 2003/04:NU12 2003/04:SfU12 2003/04:SoU1 2003/04:UbU17 2003/04:UU3 2004/05:JuU13 2004/05:SoU10
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): 38 avslag, 2 bifall,

Motion 2003/04:K381 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2003/04:K381 av Ulla Hoffmann m.fl. v EMU Efter folkomröstningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen tar initiativ till undantag från EMU:s tredje steg i enlighet med vad som i motionen anförs. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om


Utskottsberedning: 2003/04:KU9 2003/04:KUU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2003/04:K353 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2003/04:K353 av Maud Olofsson m.fl. c Ett EU för framtiden 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om inriktningen av EU:s framtida uppgifter baserade på federalismens principer. 2 Inledning För Centerpartiet är EU en viktig


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:K271 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2003/04:K271 av Bo Lundgren m.fl. m En frihetens författning 1 Sammanfattning För att öka utrymmet för enskilda människors frihetssträvanden och vitalisera den svenska demokratin behöver Sveriges författning förnyas. Det behövs också för att Sverige bättre skall kunna leva upp till internationella


Utskottsberedning: 2003/04:JuU1 2003/04:JuU14 2003/04:KU11 2003/04:KU12 2003/04:KU13 2003/04:KU2 2003/04:KU24 2003/04:KU4 2003/04:KU5 2003/04:KU9 2003/04:KUU1 2003/04:SkU25 2004/05:KU14
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 25 avslag, 1 bifall,

Motion 2002/03:U10 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2002/03:U10 av Maud Olofsson m.fl. c EU:s utrikes- och säkerhetspolitik väckt enligt 3 kap. 15 RO med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en förstärkning av EU:s utrikes- och säkerhetspolitiska


Utskottsberedning: 2002/03:KUU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:U326 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2002/03:U326 av Maud Olofsson m.fl. c Ett EU för framtiden 1 Sammanfattning Centerpartiets vision om ett enat Europa handlar om ett smalare men effektivare EU som värnar mänskliga rättigheter, främjar rörlighet och utbyte men som också slår vakt om mångfalden och olikheterna i vår världsdel. Det


Utskottsberedning: 2002/03:FiU8 2002/03:KUU1 2002/03:SfU8 2002/03:SkU11 2002/03:UMJU1 2002/03:UU10 2003/04:UU10
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2002/03:U323 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2002/03:U323 av Bo Lundgren m.fl. m Sverige i Europa 1 Sammanfattning EU förenar i dag 380 miljoner européer och står inför en historisk möjlighet att knyta samman hela Europa. I denna brytpunkt måste Sverige delta fullt ut i ett EU som förenar sammanhållning med mångfald. Det gäller i synnerhet


Utskottsberedning: 2002/03:FiU5 2002/03:FiU8 2002/03:KUU3 2002/03:NU2 2002/03:NU5 2002/03:SfU8 2002/03:SoU3 2002/03:UU10 2003/04:MJU8 2003/04:UU10 2003/04:UU17 2003/04:UU3 2003/04:UU6 2003/04:UU9 2004/05:UFöU2
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 27 avslag, 1 bifall,

Motion 2002/03:K432 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2002/03:K432 av Lars Leijonborg m.fl. fp Liberal europapolitik 1 Sammanfattning För svenska liberaler är de främsta målen med samarbetet inom den europeiska unionen EU fred, frihet, demokrati och ekonomiskt välstånd. Många av de problem och utmaningar som det svenska samhället idag möter är till


Utskottsberedning: 2002/03:FiU8 2002/03:JuU5 2002/03:KU19 2002/03:KUU1 2002/03:NU2 2002/03:NU5 2002/03:SfU8 2002/03:SoU4 2002/03:SoU5 2002/03:SoU6 2002/03:UMJU1 2002/03:UU10 2003/04:KUU1 2003/04:MJU10 2003/04:UU17 2004/05:MJU10
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 21 avslag, 1 bifall,

Motion 2002/03:K379 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2002/03:K379 av Bo Lundgren m.fl. m En frihetens författning 1 Sammanfattning För att öka utrymmet för enskilda människors frihetssträvanden behöver Sveriges författning förnyas. Det behövs också för att Sverige skall kunna leva upp till internationella åtaganden. Sveriges grundlag har förändrats


Utskottsberedning: 2002/03:JuU1 2002/03:KU18 2002/03:KU19 2002/03:KU23 2002/03:KU25 2002/03:KU26 2002/03:KUU1 2002/03:SkU12 2003/04:KU13 2003/04:KU2 2003/04:KU4 2003/04:KU9
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2002/03:K288 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2002/03:K288 av Gudrun Schyman m.fl. v EU:s framtid 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 8 2 Förslag till riksdagsbeslut 9 3 Inledning 10 4 Förändringen av lagstiftningsmakten 10 5 Integrationen omfattar alltmer 11 6 Vår syn på EU:s framtid 5 7 EU:s legimitetsproblem 6 2  Förslag


Utskottsberedning: 2002/03:KUU1 2003/04:KUU1 2003/04:MJU2 2003/04:UU10
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2001/02:U303 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:U303 av Bo Lundgren m.fl. m Sverige i Europa 1 Sammanfattning EU förenar i dag 380 miljoner européer och står inför en historisk möjlighet att knyta samman hela Europa. I denna brytpunkt måste Sverige delta fullt ut i ett EU som förenar sammanhållning med mångfald. Det gäller i synnerhet


Utskottsberedning: --2001/02:FiU1 2001/02:FiU5 2001/02:JuU1 2001/02:KUU1 2001/02:KUU2 2001/02:MJU10 2001/02:MJU16 2001/02:NU15 2001/02:NU2 2001/02:SfU8 2001/02:SoU13 2001/02:UU10 2001/02:UU6 2001/02:UU8
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U302 av Agne Hansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:U302 av Agne Hansson m.fl. c EU:s framtidsfrågor 1 Sammanfattning Vår vision om ett enat Europa handlar om ett smalare men effektivare EU, som värnar mänskliga rättigheter, främjar rörlighet och utbyte, men som också slår vakt om mångfalden och olikheterna i vår världsdel. Det är ett mångfaldens


Utskottsberedning: 2001/02:KU34 2001/02:KUU1 2001/02:KUU2 2001/02:MJU16 2001/02:SkU17 2001/02:UU10
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , ,

Paginering