Dokument & lagar (129 träffar)

Motion 2005/06:Ub587 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Kristdemokraterna vill att varje svensk skola ska utvecklas till en skola som lärare och elever kan känna sig stolta över, där alla känner sig trygga och respekterade och där varje elev får möjlighet att utvecklas till toppen av sin förmåga. Det ska vara en skola som präglas av mångfald och nytänkande


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7 2005/06:UbU1 2005/06:UbU11 2005/06:UbU14 2005/06:UbU16
Riksdagsbeslut (47 yrkanden): 46 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Ub587 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 175 kB)

Motion 2005/06:Ub428 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Öka friheten för skolan 6 4.1 Vikten av ökad lokal frihet 6 4.2 Alternativa läroplaner och kursplaner 6 4.3 Egna ämnen 7 4.4 Profilklasser 7 4.5 Undantag från skyldigheten att sätta betyg 7 4.6 Avskaffa timplanen 8


Utskottsberedning: 2005/06:TU13 2005/06:UbU11 2005/06:UbU14 2005/06:UbU16
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 29 avslag, 2 bifall,

Motion 2005/06:Ub428 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -) (doc, 150 kB)

Motion 2005/06:Ub354 av Lars Ohly m.fl. (v)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 3 Likvärdighet och jämlikhet 3 Skolan som mötesplats 4 Jämställdhet 6 Frihet från avgifter och inträdesprov 7 Rätten till hälsa och bra arbetsmiljö 7 Religionsfrihet 9 Lärarna 9 Läroböcker och andra böcker 10 Medinflytande, bedömning


Utskottsberedning: 2005/06:UbU11 2005/06:UbU14 2005/06:UbU16 2005/06:UbU4
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2005/06:Ub354 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 105 kB)

Motion 2005/06:Ub344 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

1 Sammanfattning Det finns få faktorer som så starkt påverkar en människas framtid som studieresultaten i grundskolan. Var fjärde elev slutar skolan utan godkänt betyg i alla ämnen. Var tionde elev blir inte behörig till gymnasiestudier. Att se till att betydligt fler elever än i dag når kunskapsmålen är därför vår viktigaste


Utskottsberedning: 2005/06:UbU1 2005/06:UbU11 2005/06:UbU13 2005/06:UbU14 2005/06:UbU16 2005/06:UbU4 2005/06:UbU7
Riksdagsbeslut (75 yrkanden): 73 avslag, 2 bifall,

Motion 2005/06:Ub344 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) (doc, 226 kB)

Motion 2005/06:Ub343 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

1 Sammanfattning Gymnasieskolan ska vara en bildningsinstitution, där varje elev får möjlighet att erövra djupt rotad kunskap inom det ämnesområde som han eller hon har valt. En förutsättning för detta är dels att gymnasieskolan får ökad möjlighet att fokusera på kunskapsmålen och inte belastas med alltför många sidouppgifter,


Utskottsberedning: 2005/06:UbU10 2005/06:UbU13 2005/06:UbU14 2005/06:UbU4 2005/06:UbU5 2005/06:UbU7
Riksdagsbeslut (63 yrkanden): 60 avslag, 3 bifall,

Motion 2005/06:Ub343 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) (doc, 177 kB)

Motion 2005/06:Ub238 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl.

1 Sammanfattning Vi vill ha en skola där alla elever ges förutsättningar att uppnå kunskapsmålen, oavsett elevens kön, familjebakgrund, bostadsort eller förutsättningar i övrigt. Vi vill se en skola som tillvaratar barns nyfikenhet och lust att lära. Där ska finnas tydlig fokus på kunskapsuppdraget och alla elever ska


Utskottsberedning: 2005/06:UbU1 2005/06:UbU10 2005/06:UbU12 2005/06:UbU13 2005/06:UbU14 2005/06:UbU16 2005/06:UbU4
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 28 avslag, 2 bifall,

Motion 2005/06:Ub238 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl. (doc, 146 kB)

Motion 2005/06:Ub2 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Utbildning för hållbar utveckling 3 4.1 Högskolelagen bör ändras 4 5 Internationaliseringen av den högre utbildningen 4 5.1 Avgiftsfriheten 5 6 Den nya examensstrukturen 6 6.1 Utbildning på avancerad nivå 6 6.1.1 Examenstillstånd


Utskottsberedning: 2005/06:UbU3
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 15 avslag, 4 bifall,

Motion 2005/06:Ub2 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 147 kB)

Motion 2005/06:U386 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Vapen i världen 5 3.1 Inledning 5 3.2 Genusaspekter 6 3.3 Konfliktförebyggande arbete 7 3.4 Legitim våldsutövning 8 3.5 Krig som utvecklingshinder 8 3.6 Svensk vapenexport 9 4 Vapenslag 11 4.1 Minor och klusterbomber 11 4.2 Utbränt


Utskottsberedning: 2005/06:JuU17 2005/06:JuU29 2005/06:UU10 2005/06:UU12 2005/06:UU15 2005/06:UU18
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 32 avslag

Motion 2005/06:U386 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -) (doc, 134 kB)

EU

Motion 2005/06:U379 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Kristdemokrater lade grunden till EU 4 4 Samarbetet är en självklarhet 4 5 Medlemskapet 5 6 Ökad global konkurrens 6 7 EU:s ansvar i världen 7 7.1 Bekämpa fattigdomen 7 7.2 Hälsan i fokus 8 7.3 Tag ledningen i klimatarbetet 9 7.4 Krishantering 11


Utskottsberedning: 2005/06:FiU5 2005/06:JuU14 2005/06:KU23 2005/06:NU10 2005/06:NU11 2005/06:UU10 2005/06:UU17
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2005/06:U379 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 134 kB)

Motion 2005/06:U349 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Var femte sekund smittas någon i världen av hiv. Hiv/aids ödelägger hela ekonomier och samhällen. Kristdemokraterna menar att anslagen till hiv/aids-bekämpning måste få ökad prioritet. Vi ökar därför anslaget till hiv/aids-bekämpning och skydd mot smittsamma sjukdomar med totalt 300 miljoner kronor, utöver


Utskottsberedning: 2005/06:UU10 2005/06:UU12 2005/06:UU15 2005/06:UU17 2005/06:UU2 2005/06:UU5 2006/07:UU8
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 28 avslag

Motion 2005/06:U349 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 173 kB)

Motion 2005/06:U339 av Lars Ohly m.fl. (v)

1 Sammanfattning I den här motionen presenterar Vänsterpartiet sin syn på Europeiska unionens utveckling och utvecklar det alternativ till ett alleuropeiskt samarbete som partiet verkar för. 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Innehållsförteckning 2 3 Inledning 4 4 En union med stora demokratiska brister 5


Utskottsberedning: 2005/06:FiU23 2005/06:KU23 2005/06:MJU13 2005/06:NU12 2005/06:NU14 2005/06:NU7 2005/06:UU10
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:U339 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 108 kB)

Motion 2005/06:U338 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

1 Sammanfattning För oss liberaler är de främsta målen med samarbetet inom den europeiska unionen EU fred, frihet och demokrati. EU är det viktigaste verktyget för att finna lösningar på sådana problem som vi har gemensamt i Europa. Utöver en stabil fred mellan tidigare fiender har vi européer EU och dess föregångare att


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU14 2005/06:KU21 2005/06:KU23 2005/06:MJU3 2005/06:NU12 2005/06:NU14 2005/06:NU7 2005/06:SfU10 2005/06:SoU1 2005/06:SoU12 2005/06:UU10
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 20 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:U338 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) (doc, 195 kB)

Motion 2005/06:U336 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

1 Sammanfattning Tsunamin i Sydostasien, svältkatastrofen i Niger, eller folkmordet i Sudan är bara några exempel på att förtrycket, det mänskliga lidandet och fattigdomen fortsatte att prägla världen även under år 2005. Tvärtom är ofriheten fortfarande vardag för alltför många världsmedborgare. Totalt lever i dag mer


Utskottsberedning: 2005/06:KU1 2005/06:MJU13 2005/06:MJU3 2005/06:SkU16 2005/06:UU10 2005/06:UU15 2005/06:UU2 2005/06:UU5
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 31 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:U336 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) (doc, 189 kB)

Motion 2005/06:U332 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i alla relevanta internationella sammanhang skall verka för att rika länder och internationella finansiella institutioner bör komma överens om att skriva av alla bilaterala, multilaterala och kommersiella


Utskottsberedning: 2005/06:UU2
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:U332 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -) (doc, 100 kB)

Motion 2005/06:U311 av Lars Ohly m.fl. (v)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 En omöjlig modell för framtiden 4 4 Ryssland revolution, ekonomisk uppbyggnad, bristande demokrati och stagnation 5 5 Ryssland efter Sovjetunionens sammanbrott 6 6 Avkolonialiseringen 6 7 Det kalla kriget 6 8 Kampen om inflytelsesfärer 7


Utskottsberedning: 2005/06:UU10 2005/06:UU12 2005/06:UU15 2005/06:UU18 2005/06:UU2 2005/06:UU5 2005/06:UU8
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 27 avslag

Motion 2005/06:U311 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 160 kB)

EU

Motion 2005/06:U290 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl.

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Den övergripande utvecklingen i Europeiska unionen 5 4 Ett starkt och avgränsat EU 6 5 Bättre förutsättningar för företagande och nya jobb 9 5.1 Främja tillväxten och dynamiken i den europeiska ekonomin 9 5.1.1 Ökade insatser för företagande


Utskottsberedning: 2005/06:FiU3 2005/06:FöU1 2005/06:JuU14 2005/06:MJU12 2005/06:MJU13 2005/06:MJU14 2005/06:MJU4 2005/06:NU11 2005/06:NU14 2005/06:NU16 2005/06:NU7 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17 2005/06:SoU1 2005/06:TU12 2005/06:TU5 2005/06:UbU6 2005/06:UU10 2005/06:UU18
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 28 avslag

Motion 2005/06:U290 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl. (doc, 175 kB)

Motion 2005/06:U289 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl.

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Dagens utmaningar inom utrikes- och säkerhetspolitiken 5 4 Den europeiska dimensionen 6 4.1 En stark svensk röst i Europasamarbetet 6 4.2 Den fortsatta EU-utvidgningen 6 4.3 EU:s grannländer 8 4.4 EU:s och Sveriges ansvar för frihet,


Utskottsberedning: 2005/06:JuU17 2005/06:KU1 2005/06:UU10 2005/06:UU15 2005/06:UU17 2005/06:UU18 2005/06:UU2 2005/06:UU20 2005/06:UU8 2005/06:UU9
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 33 avslag

Motion 2005/06:U289 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl. (doc, 162 kB)

Motion 2005/06:U276 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 2 En dubbelstrategi med både kort- och långsiktiga insatser behövs 3 Det internationella samfundets åtaganden 4 Mat som mänsklig rättighet 5 Jämställdhet 6 Vapenexport 7 Livsmedelssuveränitet 8 Ett uthålligt jordbruk 9 I-ländernas


Utskottsberedning: 2005/06:UU15 2005/06:UU17 2005/06:UU2 2005/06:UU5
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2005/06:U276 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -) (doc, 118 kB)

Motion 2005/06:U267 av Maud Olofsson m.fl. (c)

1 Sammanfattning Hoten mot säkerheten i världen har förändrats. Gamla hot har ersatts av nya och världen förefaller alltmer komplex. Den traditionella, militära och nationsbundna säkerhetspolitiken har i mångt och mycket kommit att spela ut sin roll. Vi går mot en utveckling där nationella gränser får en allt mindre betydelse.


Utskottsberedning: 2005/06:MJU14 2005/06:UU10 2005/06:UU17 2005/06:UU18
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:U267 av Maud Olofsson m.fl. (c) (doc, 91 kB)

Motion 2005/06:U249 av Lars Ohly m.fl. (v)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Insyn och inflytande 4 4.1 Ökad insyn i Sverige 4 4.1.1 Den nordisk-baltiska representanten 4 4.1.2 Den årliga skrivelsen 5 4.1.3 Ett utskott, ett ansvar 6 4.2 Ge utvecklingsländerna större makt i Internationella valutafonden


Utskottsberedning: 2005/06:UU17 2005/06:UU2
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2005/06:U249 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 132 kB)