Dokument & lagar (302 träffar)

Motion 1993/94:Jo306 av Lars Hedfors m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo306 av Lars Hedfors m.fl. s Skogsskador Skogen blöderI Sverige, liksom i många andra länder, har man under lång tid kunnat observera hur skogarna i allt större utsträckning har drabbats av skador. Det har framför allt rört sig om svårförklarade och omfattande barrförluster. På senare


Utskottsberedning: --1993/94:JoU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo305 av Alf Eriksson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo305 av Alf Eriksson m.fl. s Kådflöde på gran Under vintern 1988/89 uppmärksammades att 20-30 granar i 50-60-årsåldern hade dött eller var döende på grund av oprovocerat kådflöde från barken. Detta inträffade ett par mil nordost om Halmstad i Halland. Vid Skogsvårdsstyrelsens besiktning


Utskottsberedning: -1993/94:JoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo304 av Nils-Olof Gustafsson och Berit Andnor (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo304 av Nils-Olof Gustafsson och Berit Andnor s Skogsbruket i Jämtlands län Jämtlands län är ett stort skogslän med ca 11,5 av landets produktiva skogsmarksareal. Skogsbruket exklusive industri och transporter ger för närvarande underlag för ca 3 000 årsarbeten. Endast ca 15 av råvaran


Utskottsberedning: -1993/94:JoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo303 av John Andersson (-)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo303 av John Andersson Byggande av skogsvägar Den 1 juli 1992 upphörde möjligheten att bevilja nya bidrag från anslaget C 4 Stöd till byggande av skogsvägar. Motiveringen till detta var bl.a. att skogsvårdsavgiften avskaffades. Det var således inte avsaknaden av behov av detta stöd som


Utskottsberedning: -1993/94:JoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo302 av John Andersson (-)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo302 av John Andersson Rotsnurr i skogsplanteringar Under 1970-talet pågick en snabb utveckling av system för odling av täckrotsplantor. Täckrotsplantornas andel av totalproduktionen var i början av detta decennium blygsam. Men redan i början av 1980-talet producerades drygt hälften


Utskottsberedning: -1993/94:JoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo301 av Kenth Skårvik (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo301 av Kenth Skårvik fp Satsning på lövskog I södra och sydvästra Sverige är nedfallet av försurande svavel- och kväveföreningar störst i landet. Belastningen av försurande ämnen ligger klart över de kritiska värden som forskarna är överens om att den svenska skogen klarar att leva


Utskottsberedning: -1993/94:JoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo234 av Britt Bohlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo234 av Britt Bohlin m.fl. s Odling av örter m.m. Att använda sådant som finns i naturen, att odla själv eller använda inhemskt producerade växter har stora utvecklingsmöjligheter i Sverige. För enskilda personer och hushåll finns såväl ekonomiska vinster som möjligheter att påverka


Utskottsberedning: --1993/94:JoU22 1993/94:SoU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo233 av Margareta Winberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo233 av Margareta Winberg m.fl. s Jordbrukspolitiken Sammanfattning I motionen kritiseras regeringen för bristande helhet i sitt budgetförslag samt för bristande öppenhet i redovisningen av finansiering av förslagen. Kritik riktas även mot den allmänna inriktningen av jordbrukspolitiken,


Utskottsberedning: --------------1993/94:JoU13 1993/94:JoU22 1993/94:JoU26 1993/94:LU21 1993/94:SkU34 1993/94:UbU5 1993/94:UbU9
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo232 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo232 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Jordbrukspropositionen Jordbruksdepartementet 1. Allmän inriktning Medlemskapet i EU innebär en nödvändig anpassning till den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP. En sådan anpassning måste även innefatta harmonisering av skatter och avgifter så att


Utskottsberedning: ----------------------------1993/94:BoU11 1993/94:JoU13 1993/94:JoU22 1993/94:LU22
Riksdagsbeslut (56 yrkanden): , , 28 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo231 av Christer Windén och Max Montalvo (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo231 av Christer Windén och Max Montalvo nyd Användning av omställd jordbruksmark I motionen föreslås omprövning av begränsningen av användningen av mark som anmälts till omställningsprogrammet och ligger i så kallat vänteläge. Den nuvarande tolkningen är onödigt snäv. Omställningsstödet


Utskottsberedning: -1993/94:JoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo230 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo230 av Gudrun Schyman m.fl. v Jordbrukspolitikens inriktning Inledning Jordbruket skall producera livsmedel av hög kvalitet och av rena råvaror. Budgetpropositionen inleds med denna mening. Alla håller med om det målet. Meningen är viktig, eftersom regeringens förslag förutsätts leda


Utskottsberedning: -----1993/94:JoU13 1993/94:JoU22
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo229 av Jan-Olof Franzén (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo229 av Jan-Olof Franzén m Potatisodlingen i norra Sverige Sedan ungefär ett decennium ges ett stöd till potatisodlare i norra Sverige. Stödet är utformat som ett arealbidrag och utgår med ett fast belopp per hektar. Avsikten med stödet till jordbruket i norra Sverige är flerfaldigt.


Utskottsberedning: -1993/94:JoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo228 av Åke Gustavsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo228 av Åke Gustavsson m.fl. s Landskapsvård m.m. Landskapsvårdande åtgärder handlar ofta om hur den långsiktiga förvaltningen av viktiga kulturmiljöer och kulturminnen skall ordnas. Den kanske mest vittomfattande frågan gäller den svenska landsbygdens och odlingslandskapets traditionsvärden,


Utskottsberedning: -1993/94:JoU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo227 av Margareta Winberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo227 av Margareta Winberg m.fl. s Trädgårdsnäringen Växthusodlingens energiskattenedsättning Riksdagen beslöt under våren 1993, mot bakgrund av växthusodlingens internationella konkurrenssituation, om en utredning om förutsättningarna för ytterligare energiskattelättnader för trädgårdsföretag.


Utskottsberedning: -----1993/94:JoU22 1993/94:SkU34
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo226 av Marianne Jönsson och Agne Hansson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo226 av Marianne Jönsson och Agne Hansson c Jord- och skogsbruk i Kalmar län Den förda regeringspolitiken har medfört betydande fördelar för jord- och skogsbrukarna i Kalmar län. Skogsvårdsavgiften har äntligen försvunnit, matmomsen har sänkts, kvittningsrätt har införts för nystartade


Utskottsberedning: --------1993/94:JoU22 1993/94:JoU26 1993/94:NU15 1993/94:UbU5
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo225 av Marianne Jönsson m.fl. (c, fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo225 av Marianne Jönsson m.fl. c, fp Jordbruk och miljö på Öland Öland är ett unikt och omistligt naturområde i Europa. Landskapet har utformats genom flera tusen års bete och slåtter. Öland är ett av de artrikaste landskapen i Sverige och samtidigt ett landskap som hyser flest hotade


Utskottsberedning: --1993/94:JoU15 1993/94:JoU26
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo224 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo224 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Lägre matpriser Svenskt bacon säljs till Danmark. Enorm svensk framgång Kycklingar från Kronfågel i Kristianstad ska också exporteras. TV:s Sydnytt i november 1993 Som att sälja kylskåp till eskimåerna Samfod skall sälja ca. 4.000 kilo bacon i veckan


Utskottsberedning: --1993/94:JoU22
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo223 av Kristina Svensson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo223 av Kristina Svensson m.fl. s Ekologiskt lantbruk Ekologiskt lantbruk är en relativt ny modell för jordbruket. Denna nya modell förespråkar ett kretsloppsjordbruk inom ekologiska ramar, där djurhållningen är etiskt acceptabel och där bördig jord och biologisk mångfald är viktiga


Utskottsberedning: ---1993/94:JoU13 1993/94:JoU26
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo222 av Birgitta Carlsson och Bengt Kindbom (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo222 av Birgitta Carlsson och Bengt Kindbom c Jordbruket m.m. i Skaraborgs län Skaraborgs län är ett av landets viktigaste områden när det gäller jordbruk. 10 av landets åkerareal finns i länet. Jordbruket, förädlingsindustrin och jordbrukets servicenäringar svarar för en tredjedel av


Utskottsberedning: ------1993/94:JoU26
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo221 av Elver Jonsson och Erling Bager (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo221 av Elver Jonsson och Erling Bager fp Skördeskadeskyddet Riksdagen beslöt 1988 att lämna över huvudmannaskapet för skördeskadeskyddet till LRF. Beslutet föregicks av flera utredningar om skyddets utformning. I samband med det ändrade huvudmannaskapet förändrades reglerna kraftigt


Utskottsberedning: -1993/94:JoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation