Dokument & lagar (619 träffar)

utskottsdokument 1998/99:CC6

Vissa uppgifter om justitieutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 JuU Beredningsområde Justitieutskottet bereder ärenden som rör domstolarna samt arrende- och hyresnämnderna exekutionsväsendet åklagarväsendet polisväsendet kriminalvården brottsbalken och rättegångsbalken samt lagar som ersätter eller

1999-10-21

Motion 1998/99:Ub206 av Yvonne Ruwaida (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub206 av Yvonne Ruwaida mp Veganers rätt till skolmat Hälsosaspekter på veganmat En vegansk eller vegetarisk kosthållning innebär bl.a. att man får i sig mindre mättade fettsyror, vilket minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Köttätande ökar risken för bl.a. cancer samt njur- och


Utskottsberedning: --1998/99:JuU21 1998/99:UbU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub205 av Sten Tolgfors (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub205 av Sten Tolgfors m Nationell handlingsplan mot mobbning och våld i skolan Skolan måste ha en genomtänkt strategi för att förebygga, hindra och bemöta våld och mobbning. Det är endast alltför tydligt att det finns svåra brister i dessa avseenden idag. 100 000 svenska barn är drabbade


Utskottsberedning: ----1998/99:JuU19 1998/99:UbU11
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U903 av Eva Flyborg (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:U903 av Eva Flyborg fp Havsrättskonventionen I samband med sitt godkännande av FN:s havsrättskonvention beslutade riksdagen om vissa ändringar i svensk lag utrikesutskottets betänkande 1995/96:UU17Bl.a. försvagades stödet för ingripanden till skydd för havs- miljön. Mest uppmärksammat


Utskottsberedning: ---1998/99:JuU9 2000/01:UU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U508 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:U508 av Birger Schlaug m.fl. mp Sveriges ordförandeskap i EU, m.m. Inledning Första halvåret 2001 tar Sverige över ordförandeskapet i Europeiska unionen för ett halvår. Detta innebär att Sverige får möjlighet att sätta dagordningen för vilka frågor som EU skall prioritera och därigenom


Utskottsberedning: -------------------------------1998/99:FiU17 1998/99:MJU6 1998/99:MJU7 1998/99:UFöU1 1998/99:UU10 1998/99:UU12 1999/2000:JuU17 1999/2000:MJU4
Riksdagsbeslut (62 yrkanden): , , 31 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U507 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:U507 av Lars Leijonborg m.fl. fp Europapolitik inför 2000-talet Aldrig mera krig Efter andra världskrigets slut insåg Europas invånare att samarbete och ett ömsesidigt beroende förhindrar krig. Det var i den andan som grunden till det EU vi har idag byggdes. Sedan dess har samarbetet


Utskottsberedning: ---------1998/99:FiU1 1998/99:MJU7 1998/99:SkU13 1998/99:UU10 1999/2000:JuU17
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

EU

Motion 1998/99:U506 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:U506 av Gudrun Schyman m.fl. v EU Inledning EU är på att utvecklas till en gemensam statsbildning, där självständiga stater omvandlas till underlydande delstater i en framväxande federation, ett Europas Förenta stater. Amsterdamfördraget som är EU:s nya grundlag och som riksdagen ratificerade


Utskottsberedning: ------------------1998/99:KU11 1998/99:UU10 1998/99:UU12 1999/2000:JuU17
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T818 av Carl Bildt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:T818 av Carl Bildt m.fl. m Sverige vidare mot IT-toppen Sammanfattning Senast år 2010 skall Sverige vara en av den globala utvecklingens främsta nationer när det gäller varje del av utnyttjandet av informationsteknologin. Skiftet från industrisamhället till informationssamhället har


Utskottsberedning: ---------------1998/99:FöU1 1998/99:JuU26 1998/99:KU15 1998/99:NU6 1998/99:SkU10 1998/99:TU4 1998/99:UbU1 1998/99:UbU4 1998/99:UbU7
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation

IT

Motion 1998/99:T809 av Johnny Gylling och Amanda Grönlund (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:T809 av Johnny Gylling och Amanda Grönlund kd IT Inledning När det agrara samhället i slutet av 1800-talet ersattes av det industriella innebar det en stor omställning av hela samhället, med inverkan på allt från kultur till anställningsformer. I dag, närmare 100 år senare, upplever


Utskottsberedning: ---------1998/99:JuU26 1998/99:KU15 1998/99:NU6 1998/99:TU4 1998/99:UbU1 2000/01:KU9
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 1 avslag, , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T615 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:T615 av Johnny Gylling m.fl. kd Sjöfartspolitiken Sjöfarten är osänkbar Omfattning och bakgrund Svensk sjöfartsnäring har varit och är en stor och viktig exportnäring som arbetar i hård internationell konkurrens. Man brukar säga att Sverige är en ö i transportsammanhang vilket bekräftas


Utskottsberedning: --------1998/99:JuU9 1998/99:TU1 1998/99:TU6 1998/99:TU8
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T222 av Kenth Skårvik och Elver Jonsson (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:T222 av Kenth Skårvik och Elver Jonsson fp En liberal trafikpolitik Inledning Ökad konkurrens en grundbult i en liberal trafikpolitik X2000-tåg som rullar tomma. Andra tåg som stannar på stationer där det inte anges i tidtabellen. Turistanläggningar erbjuder en del av sina gäster betald


Utskottsberedning: ---------------------1998/99:AU8 1998/99:JuU15 1998/99:NU6 1998/99:TU1 1998/99:TU5 1998/99:TU6 1998/99:TU7 1998/99:TU8
Riksdagsbeslut (42 yrkanden): 1 avslag, , 21 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So466 av Gudrun Schyman (v)

Motion till riksdagen 1998/99:So466 av Gudrun Schyman m.fl. v Kvinnofrid Inledning Makt, om man ser det som ett förhållande mellan människor, kan endast utövas av någon om någon annan samtidigt fråntas makten. Makt utövas inte alltid synligt, medvetet eller genomtänkt, inte alltid med våld och tvång till underkastelse.


Utskottsberedning: ---------------1998/99:AU6 1998/99:JuU1 1998/99:SoU6 1998/99:SoU9 1998/99:UbU6 1998/99:UU3 1999/2000:JuU23 1999/2000:JuU7
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So462 av Helena Bargholtz m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:So462 av Helena Bargholtz m.fl. fp Kvinnopolitiken Sammanfattning En handlingsplan för hur hälso- och sjukvården för kvinnor och män skall utformas så att vården i ordets rätta bemärkelse skall bli jämställd Ett särskilt program behövs för kvinnliga alkoholister Höjt straffminimum för


Utskottsberedning: ---------------1998/99:JuU1 1998/99:JuU21 1998/99:JuU22 1998/99:JuU27 1998/99:LU18 1998/99:SfU5 1998/99:SoU10 1998/99:SoU6 1998/99:SoU9 1998/99:UU3 1999/2000:JuU23 1999/2000:JuU3 1999/2000:JuU7 1999/2000:SoU4
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So461 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:So461 av Kerstin Heinemann m.fl. fp Beroende och missbruk Inledning Den enskilda människan är liberalismens utgångspunkt. Målet är hennes frihet och livschanser. Den enskilda människans frihet har alltid sina begränsningar. Enligt en liberal syn skall inte människan kunna upphäva sin


Utskottsberedning: -----------------------1998/99:JuU1 1998/99:NU13 1998/99:SfU1 1998/99:SkU13 1998/99:SoU1 1998/99:SoU4 1998/99:SoU5 1998/99:SoU8 1999/2000:JuU17 1999/2000:SoU4 2000/01:SoU10
Riksdagsbeslut (46 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So459 av Ingrid Näslund (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:So459 av Ingrid Näslund kd Alkohol och droger bland ungdom Inledning Även om alkoholkonsumtionen totalt i stort sett legat på en stabil nivå kring sex liter per innevånare under de senaste åren finns det tecken som påminner om situationen under perioden 1965-1977. Vi hade då en rad alkoholpolitiska


Utskottsberedning: -------1998/99:JuU1 1998/99:SoU1 1998/99:SoU6 1998/99:UbU11 1999/2000:SoU4
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So372 av Thomas Julin m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:So372 av Thomas Julin m.fl. mp Droger Inledning De politiska riksdagspartierna arbetar för ett narkotikafritt samhälle. Ändå närmar vi oss inte målet, det syns tyvärr mer avlägset än någonsin. Gränsskyddet har stora luckor, gränsen mot såväl öststaterna som mot andra EU-länder är öppnare


Utskottsberedning: ----1998/99:JuU19 1998/99:SoU4 2000/01:SoU10
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So258 av Ingrid Burman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:So258 av Ingrid Burman m.fl. v Drogpolitiken Inledning Som droger räknar vi alkohol, tobak, beroendeframkallande läkemedel, narkotika och dopingmedel. Om de sistnämnda lägger Vänsterpartiet en särskild motion som tar upp missbrukarens rättsliga ställning och behandlingsinsatser. Drogernas


Utskottsberedning: -----------1998/99:JuU22 1998/99:SoU4 1998/99:SoU6 1998/99:SoU9 1999/2000:SoU4 2000/01:SoU10
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk818 av Mats Odell m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk818 av Mats Odell m.fl. kd Skatteförvaltning och uppbörd Utgiftsområdet omfattar Riksskatteverket, skattemyndigheterna och Tullverket. Kristdemokraterna gör bedömningen att dessa områden bör tilldelas större resurser än vad regeringen föreslår i sitt budgetförslag. Behovet av samverkan


Utskottsberedning: ------1998/99:SkU1 1999/2000:JuU17
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sf635 av Yvonne Ruwaida (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Sf635 av Yvonne Ruwaida mp Ett mångkulturellt samhälle Inledning Sverige är idag ett mångetniskt samhälle. Integrationen av de nya medborgarna har inte lyckats och därför kan vi inte heller kalla Sverige för ett mångkulturellt samhälle. Vi anser dock att ett mångkulturellt samhälle är


Utskottsberedning: ------------------------1998/99:AU4 1998/99:JuU22 1998/99:KU17 1998/99:SfU2 1998/99:SfU3 1998/99:SfU5 1998/99:UbU11 1999/2000:SfU10
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): , , 24 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sf622 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Sf622 av Gun Hellsvik m.fl. m Utlänningslagen Inledning I en värld där avstånd spelar allt mindre roll blir det vanligare att flytta över nationsgränserna. Ett viktigt inslag i det moderna Sverige är alla de som har flyttat hit från andra länder. Invandrare har under olika epoker sökt


Utskottsberedning: --1998/99:JuU27 1998/99:SfU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation