Dokument & lagar (4 803 träffar)

Motion 2008/09:N16 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:N16 av Maria Wetterstrand m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:163 En sammanhållen klimat- och energipolitik Energi mp044 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 4 4 Tiden är nu 4 5 Grön offensiv 5 6 Regeringens gråa defensiv 6


Utskottsberedning: 2008/09:NU25
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2008/09:N16 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 215 kB)

Motion 2008/09:Sf359 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Sf359 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 8 v253 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar avslå regeringens förslag att godkänna det mål som regeringen föreslår för utgiftsområde 8 Migration samt förslaget att godkänna att det tidigare målet för migrationspolitiken upphör att gälla


Utskottsberedning: 2008/09:SfU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Sf359 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 64 kB)

Motion 2008/09:MJ383 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ383 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 23 Budget för jord- och skogsbruk, fiske m.m. v277 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar enligt


Utskottsberedning: 2008/09:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:MJ383 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 52 kB)

Motion 2008/09:Kr307 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr307 av Lars Ohly m.fl. v Kulturpolitik för scenkonst, litteratur och amatörkultur v551 1 Sammanfattning I motionen föreslår Vänsterpartiet att Sverige får en kulturlag som kan lyfta upp kulturen och ge kraft åt den kulturpolitiska debatten. Det ska vara en lag som säkrar en jämlik tillgång


Utskottsberedning: 2008/09:KrU1 2008/09:KrU5 2008/09:KrU7 2008/09:UbU17
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): 37 avslag

Motion 2008/09:Kr307 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 132 kB)

Motion 2008/09:A363 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:A363 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet v254 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att godkänna att det tidigare målet för integrationspolitiken och urban utvecklingspolitik upphör att gälla avsnitt 3.3 i propositionenRiksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:AU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:A363 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 60 kB)

Motion 2008/09:T220 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:T220 av Lars Ohly m.fl. v Arlandabanan v652 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 1 3 Bakgrund 2 4 Syftet med Arlandabanan 2 5 Riksrevisionens kritik av Arlandabanan 3 5.1 Statens styrning 3 5.2 Finansiella åtaganden 3 5.3 Transportpolitiska åtagande 4 6 Samhället


Utskottsberedning: 2008/09:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:T220 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 64 kB)

Motion 2008/09:T544 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:T544 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 22 Kommunikationer v650 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag Anslagsförändring


Utskottsberedning: 2008/09:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:T544 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 67 kB)

Motion 2008/09:U1 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:U1 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:168 Lissabonfördraget s61021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vad som bör beaktas på vissa fördragsområden sedan Lissabonfördraget trätt i kraft. Motivering


Utskottsberedning: 2008/09:UU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:U1 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 73 kB)

Motion 2008/09:U4 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:U4 av Maria Wetterstrand m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:168 Lissabonfördraget mp007 1 Sammanfattning Lissabonfördraget är ett steg i fel riktning för EU. Unionen skulle behöva en helt annan inriktning för framtidens utmaningar, framför allt när det gäller klimatfrågorna. Det är


Utskottsberedning: 2008/09:UU8
Riksdagsbeslut (44 yrkanden): 44 avslag

Motion 2008/09:U4 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 170 kB)

Motion 2008/09:Sf334 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Sf334 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn v227 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att godkänna mål som regeringen föreslår för politikområdet Ekonomisk familjepolitik avsnitt 2.4 i budgetpropositionenRiksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:SfU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2008/09:Sf334 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 51 kB)

Motion 2008/09:U2 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:U2 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:168 Lissabonfördraget v009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den irländska folkomröstningens resultat ska respekteras, att den svenska ratificeringsprocessen


Utskottsberedning: 2008/09:UU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2008/09:U2 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 51 kB)

Motion 2008/09:Fö204 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Fö204 av Lars Ohly m.fl. v Sveriges säkerhets- och försvarspolitik v476 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska avbryta allt samarbete som bidrar till militariseringen av EU.1 Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2008/09:FöU10 2008/09:UU10 2008/09:UU11 2008/09:UU15
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2008/09:Fö204 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 69 kB)

Motion 2008/09:Sf357 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Sf357 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp v225 Sammanfattning Regeringen har sedan 2006 gjort stora nedskärningar på sjukförsäkringen som hotar individers inkomsttrygghet och systemets grundvalar. Vänsterpartiet avvisar samtliga besparingar


Utskottsberedning: 2008/09:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Sf357 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 59 kB)

Motion 2008/09:Fi26 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi26 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition v063 1 Sammanfattning Fler jobb, bättre jobb Investera Sverige ur krisen Världen står i dag inför två stora utmaningar: en djup ekonomisk kris och oroande klimatförändringar. Vänsterpartiet


Utskottsberedning: 2008/09:FiU20
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 8 avslag, 8 saknar beslutsinformation

Motion 2008/09:Fi26 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 795 kB)

Motion 2008/09:Fi25 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi25 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition s33300 1 Sammanfattning Vi socialdemokrater insåg tidigt det allvarliga ekonomiska läget. Redan i november 2008 lade vi förslag i riksdagen om ett stimulanspaket för att ta Sverige ur krisen.


Utskottsberedning: 2008/09:FiU20
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2008/09:Fi25 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 933 kB)

Motion 2008/09:Fi23 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi23 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:99 2009 års proposition om vårtilläggsbudget v062 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 4 4 Stoppa uppsägningarna i kommunerna 4 5 Tidigarelägg infrastrukturprojekt 5 5.1 Konkreta banprojekt med byggstart


Utskottsberedning: 2008/09:FiU21
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2008/09:Fi23 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 185 kB)

Motion 2008/09:Fi21 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi21 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:99 2009 års proposition om vårtilläggsbudget s33301 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om att bemyndiga regeringen att under 2009 besluta om att avyttra samtliga aktier i Nord Pool ASA eller avveckla bolaget.


Utskottsberedning: 2008/09:FiU21
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 5 avslag, 5 saknar beslutsinformation

Motion 2008/09:Fi21 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 76 kB)

Motion 2008/09:MJ19 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ19 av Maria Wetterstrand m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat mp043 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 5 4 Tiden är nu 5 5 Grön offensiv 6 6 Regeringens gråa defensiv 7


Utskottsberedning: 2008/09:MJU28
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 34 avslag

Motion 2008/09:MJ19 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 232 kB)

Motion 2008/09:Fi27 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi27 av Peter Eriksson m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition mp053 1 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 2 Grön omställning är en väg ut ur krisen 4 3 Dystra konjunkturutsikter men med några ljus i tunneln 5 3.1 Omvärlden 5 3.2 Sverige 6


Utskottsberedning: 2008/09:FiU20
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2008/09:Fi27 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 435 kB)

Motion 2008/09:Fi22 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi22 av Peter Eriksson m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:99 2009 års proposition om vårtilläggsbudget mp054 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag enligt uppställning: Enhet tusental kronor Utgiftsområde


Utskottsberedning: 2008/09:FiU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2008/09:Fi22 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 67 kB)