Dokument & lagar (276 träffar)

Omröstning 2014/15:SkU25 Redovisning av skatteutgifter 2015

Votering: betänkande 2014/15:SkU25 Redovisning av skatteutgifter 2015, förslagspunkt 1 Redovisning av skatteutgifter 2015 Datum: 2015-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, C, FP, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 0 17 0 2 S 100 0 0 13 M 0 72 0 12 SD 43 0 0

2015-06-16

Motion 2014/15:3081 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:3081 av Per Åsling m.fl. C, M, FP, KD med anledning av skr. 2014/15:98 Redovisning av skatteutgifter 2015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen i kommande skrivelser med redovisning av skatteutgifter


Utskottsberedning: 2014/15:SkU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:3081 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:3081 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD) (pdf, 66 kB)

Omröstning 2014/15:SkU20 Skatteförfarande och folkbokföring

Votering: betänkande 2014/15:SkU20 Skatteförfarande och folkbokföring, förslagspunkt 5 Skatteförfarande och folkbokföring Datum: 2015-04-22 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 M, C, FP, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 0 16 0 3 S 97 0 0 16 M 0 70 0 14 SD 41 0

2015-04-22

Omröstning 2014/15:SkU20 Skatteförfarande och folkbokföring

Votering: betänkande 2014/15:SkU20 Skatteförfarande och folkbokföring, förslagspunkt 1 Skatteförfarande och folkbokföring Datum: 2015-04-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 16 0 0 3 S 97 0 0 16 M 69 0 1 14 SD 41 0 0 8 MP 21

2015-04-22

Omröstning 2014/15:SkU18 Punktskatter

Votering: betänkande 2014/15:SkU18 Punktskatter, förslagspunkt 5 Punktskatter Datum: 2015-03-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 M, C, FP, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 0 13 1 5 S 91 0 0 22 M 0 71 0 13 SD 43 0 0 6 MP 22 0 0 3 C 0 17 0 5 V 18

2015-03-25

Omröstning 2014/15:SkU18 Punktskatter

Votering: betänkande 2014/15:SkU18 Punktskatter, förslagspunkt 4 Punktskatter Datum: 2015-03-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 0 0 14 5 S 91 0 0 22 M 0 0 71 13 SD 0 43 0 6 MP 22 0 0 3 C 0 0 17 5 V 16 0 1 4 KD

2015-03-25

Omröstning 2014/15:SkU18 Punktskatter

Votering: betänkande 2014/15:SkU18 Punktskatter, förslagspunkt 10 Punktskatter Datum: 2015-03-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 M, SD, C, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 0 0 14 5 S 91 0 0 22 M 0 71 0 13 SD 0 43 0 6 MP 22 0 0 3 C 0 17 0 5 V 18

2015-03-25

Omröstning 2014/15:SkU17 Beskattning av företag, kapital och fastighet

Votering: betänkande 2014/15:SkU17 Beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 8 Beskattning av företag, kapital och fastighet Datum: 2015-03-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 14 0 0 5 S 91 0 0 22 M 71 0 0 13 SD

2015-03-25

Omröstning 2014/15:SkU17 Beskattning av företag, kapital och fastighet

Votering: betänkande 2014/15:SkU17 Beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 5 Beskattning av företag, kapital och fastighet Datum: 2015-03-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 14 0 0 5 S 90 0 0 23 M 71 0 0 13 SD

2015-03-25

Omröstning 2014/15:SkU17 Beskattning av företag, kapital och fastighet

Votering: betänkande 2014/15:SkU17 Beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 1 Beskattning av företag, kapital och fastighet Datum: 2015-03-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, C, FP, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 0 14 0 5 S 91 0 0 22 M 0 71

2015-03-25

Omröstning 2014/15:SkU19 Mervärdesskatt

Votering: betänkande 2014/15:SkU19 Mervärdesskatt, förslagspunkt 2 Mervärdesskatt Datum: 2015-03-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 14 0 0 5 S 98 0 0 15 M 71 0 0 13 SD 43 0 0 6 MP 22 0 0 3 C 20 0 0 2 V 18 0 0

2015-03-19

Omröstning 2014/15:SkU19 Mervärdesskatt

Votering: betänkande 2014/15:SkU19 Mervärdesskatt, förslagspunkt 1 Mervärdesskatt Datum: 2015-03-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 14 0 0 5 S 98 0 0 15 M 71 0 0 13 SD 0 44 0 5 MP 22 0 0 3 C 20 0 0 2 V 0 0 18

2015-03-19

Omröstning 2014/15:SkU16 Inkomstskatt

Votering: betänkande 2014/15:SkU16 Inkomstskatt, förslagspunkt 1 Inkomstskatt Datum: 2015-03-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 16 0 0 3 S 101 0 0 12 M 77 0 0 7 SD 0 43 0 6 MP 21 0 0 4 C 2 0 14 6 V 17 0 0 4 KD

2015-03-12

Omröstning 2014/15:SkU16 Inkomstskatt

Votering: betänkande 2014/15:SkU16 Inkomstskatt, förslagspunkt 7 Inkomstskatt Datum: 2015-03-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 M, C, FP, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 0 15 0 4 S 101 0 0 12 M 1 76 0 7 SD 43 0 0 6 MP 21 0 0 4 C 0 16 0 6 V 17

2015-03-12

Omröstning 2014/15:SkU13 Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra Fatca

Votering: betänkande 2014/15:SkU13 Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra Fatca, förslagspunkt 2 Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra

2015-02-18

Motion 2014/15:3033 av Lena Ek och Anders Åkesson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:3033 av Lena Ek och Anders Åkesson C med anledning av prop. 2014/15:40 Beskattning av flygbränsle och fartygsbränsle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast, och innan förslaget träder i kraft,


Utskottsberedning: 2014/15:SkU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:3033 av Lena Ek och Anders Åkesson (C) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:3033 av Lena Ek och Anders Åkesson (C) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:3026 av Olle Felten m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3026 av Olle Felten m.fl. SD med anledning av prop. 2014/15:41 Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2014/15:SkU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:3026 av Olle Felten m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:3026 av Olle Felten m.fl. (SD) (pdf, 86 kB)

Omröstning 2014/15:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Votering: betänkande 2014/15:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, förslagspunkt 2 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Datum: 2014-12-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 14 0 0 5 S 96 0 0 17 M 71 0 0 13 SD 0 40

2014-12-15

Omröstning 2014/15:SkU10 Ny instansordning för inrättande av exportbutik på flygplats

Votering: betänkande 2014/15:SkU10 Ny instansordning för inrättande av exportbutik på flygplats, förslagspunkt 2 Ny instansordning för inrättande av exportbutik på flygplats Datum: 2014-12-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 15 0 0 4 S 98

2014-12-04

Omröstning 2014/15:SkU7 Förbättringar av husavdragets fakturamodell

Votering: betänkande 2014/15:SkU7 Förbättringar av husavdragets fakturamodell, förslagspunkt 2 Förbättringar av husavdragets fakturamodell Datum: 2014-12-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 13 0 0 6 S 98 0 0 15 M 76 0 0 8 SD 0

2014-12-04