Dokument & lagar (339 träffar)

Motion 2014/15:2974 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2974 av Lena Ek m.fl. C, M, FP, KD Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2014/15:JuU15 2014/15:JuU16 2014/15:MJU10 2014/15:MJU11 2014/15:MJU12 2014/15:MJU2 2014/15:MJU3 2014/15:MJU5 2014/15:MJU9
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 4 avslag, 15 bifall,

Motion 2014/15:2974 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD) (docx, 61 kB) Motion 2014/15:2974 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD) (pdf, 117 kB)

Motion 2014/15:2945 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2945 av Markus Wiechel och Richard Jomshof SD Förbud mot delfinarier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbjuda delfinarier. Motivering Delfinarier är utformade utifrån besökarnas och ägarnas behov istället


Utskottsberedning: 2014/15:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2945 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2945 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:2931 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2931 av Aron Emilsson m.fl. SD Kvalitetsmärkning av svenska livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta fram riktlinjer för en kvalitetsmärkning av svenska matprodukter med stort kulturhistoriskt värde. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:MJU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2931 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2931 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:2927 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2927 av Richard Jomshof m.fl. SD Skärpta regler för svensk minknäring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en paragraf i djurskyddslagen 1988:534 som klart och tydligt föreskriver att minkar som föds upp


Utskottsberedning: 2014/15:MJU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2927 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2927 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:2907 av Anders Forsberg och Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2907 av Anders Forsberg och Josef Fransson SD Närproducerat proteinfoder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur den svenska animalieproduktionen i ökad utsträckning kan baseras på närproducerade fodermedel.


Utskottsberedning: 2014/15:MJU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2907 av Anders Forsberg och Josef Fransson (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2907 av Anders Forsberg och Josef Fransson (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:2893 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2893 av Martin Kinnunen m.fl. SD Utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen beslutar i enlighet med vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2014/15:FiU1 2014/15:MJU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2893 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (docx, 52 kB) Motion 2014/15:2893 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (pdf, 94 kB)

Motion 2014/15:2890 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2890 av Martin Kinnunen m.fl. SD Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna


Utskottsberedning: 2014/15:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2890 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (docx, 54 kB) Motion 2014/15:2890 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (pdf, 97 kB)

Motion 2014/15:2835 av Anders Forsberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2835 av Anders Forsberg m.fl. SD Skogen vår gemensamma resurs Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska modellen för skogspolitik bör bevaras och utvecklas vidare i samarbete med skogsnäringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:MJU11
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2014/15:2835 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (docx, 52 kB) Motion 2014/15:2835 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (pdf, 90 kB)

Motion 2014/15:2834 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2834 av Martin Kinnunen m.fl. SD En effektivare klimatpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen i EU och i globala förhandlingar ska verka för att bördefördelningen när det gäller minskade utsläpp


Utskottsberedning: 2014/15:MJU13 2014/15:NU9 2014/15:SkU18
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2014/15:2834 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (docx, 52 kB) Motion 2014/15:2834 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (pdf, 94 kB)

Motion 2014/15:2833 av Anders Forsberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2833 av Anders Forsberg m.fl. SD Fäbodbruket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur ett livskraftigt och levande fäbodbruk kan bevaras och utvecklas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2014/15:MJU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2833 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2833 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:2832 av Anders Forsberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2832 av Anders Forsberg m.fl. SD Allemansrätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att se över hur kommersiella intressen bör regleras inom allemansrätten och för att fastslå allemansrättens


Utskottsberedning: 2014/15:CU9 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2832 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2832 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:2831 av Anders Forsberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2831 av Anders Forsberg m.fl. SD Livskraftigt jordbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fortsatt arbeta för en långsiktig svensk livsmedelsstrategi. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2014/15:MJU2 2014/15:MJU5 2014/15:SkU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:2831 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2831 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2014/15:2787 av Anders Forsberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2787 av Anders Forsberg m.fl. SD Bevara lantraserna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att intensifiera insatserna för att rädda hotade svenska lantraser från utrotning. Motivering De svenska lantraserna har långa


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2787 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2787 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:2785 av Anders Forsberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2785 av Anders Forsberg m.fl. SD Avbytartjänsten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda ett återinförande av statlig medfinansiering av avbytartjänster inom den småskaliga animalieproduktionen. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2785 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2785 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:2784 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2784 av Martin Kinnunen m.fl. SD För ett stärkt djurskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att all lagstiftning som rör djur ska samlas i en djurbalk. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2014/15:JuU1 2014/15:JuU14 2014/15:MJU10 2014/15:MJU2
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2014/15:2784 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (docx, 50 kB) Motion 2014/15:2784 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (pdf, 87 kB)

Motion 2014/15:2783 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2783 av Martin Kinnunen m.fl. SD Insatser för Östersjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att intensifiera arbetet med att återställa Östersjön mot bakgrund av de senaste decenniernas hårda miljöbelastningar. Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:MJU4 2014/15:MJU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2014/15:2783 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2783 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2014/15:2782 av Anders Forsberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2782 av Anders Forsberg m.fl. SD Vattenbruk och fiskevård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckla vattenbruket i Sverige. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2014/15:MJU6
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2014/15:2782 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2782 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2014/15:2781 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2781 av Martin Kinnunen m.fl. SD Åtgärder med anledning av läckage av av poly- och perfluorerade alkylsubstanser PFAS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta en haverikommission för att utreda bakgrunden till


Utskottsberedning: 2014/15:MJU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2781 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2781 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2014/15:2780 av Anders Forsberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2780 av Anders Forsberg m.fl. SD Livsmedelskontroll och ursprungsmärkning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att intensifiera arbetet med kontroller av livsmedel. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2014/15:MJU10 2014/15:MJU2 2014/15:MJU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:2780 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2780 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2014/15:2779 av Anders Forsberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2779 av Anders Forsberg m.fl. SD En rättvis fjällpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över rennäringslagen 1971:437 i syfte att garantera alla medborgare likhet inför lagen oavsett börd och etnisk tillhörighet.


Utskottsberedning: 2014/15:MJU5 2014/15:MJU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:2779 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2779 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)