Dokument & lagar (339 träffar)

Motion 2014/15:1948 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1948 av Krister Hammarbergh M Funktionsnedsattas möjlighet till jakt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ändra i terrängkörningsförordningen för att underlätta för funktionsnedsatta att delta i jakt. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1948 av Krister Hammarbergh (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1948 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:1913 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1913 av Krister Hammarbergh M Avskaffande av den s.k. dubbelregistreringen vid älgjakt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa den s.k. dubbelregistreringen vid älgjakt på mark ovan odlingsgränsen. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1913 av Krister Hammarbergh (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1913 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:1911 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1911 av Krister Hammarbergh M Informationskampanj om allemansrätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör initiera en bred informationskampanj om allemansrätten, dess historiska grund och hur den


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1911 av Krister Hammarbergh (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1911 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:1899 av Göran Hägglund m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1899 av Göran Hägglund m.fl. KD Ansvar för miljö och klimat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att minska utsläppen av växthusgaser. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i


Utskottsberedning: 2014/15:MJU13 2014/15:MJU4 2014/15:MJU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:1899 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1899 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:1804 av Solveig Zander (C)

Motion till riksdagen 2014/15:1804 av Solveig Zander C Myggor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa en långsiktigt hållbar lösning för myggbekämpning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2014/15:MJU2 2014/15:SoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:1804 av Solveig Zander (C) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1804 av Solveig Zander (C) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:1800 av Lena Ek och Eskil Erlandsson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:1800 av Lena Ek och Eskil Erlandsson C Generationsskifte i kustnära fiske Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändrade regler vad gäller ålfisketillstånd i skärgårdsnära småskaligt fiske för att möjliggöra generationsskifte.


Utskottsberedning: 2014/15:MJU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1800 av Lena Ek och Eskil Erlandsson (C) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1800 av Lena Ek och Eskil Erlandsson (C) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:1797 av Per-Ingvar Johnsson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:1797 av Per-Ingvar Johnsson C Skyddsjakt på varg i fårskötselområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska se till att riksdagens mål för vargstammens omfattning på 170270 vargar tillämpas. Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:1797 av Per-Ingvar Johnsson (C) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1797 av Per-Ingvar Johnsson (C) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:1793 av Daniel Bäckström och Eskil Erlandsson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:1793 av Daniel Bäckström och Eskil Erlandsson C Ekonomiskt stöd till hundägare som köper skyddsväst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ekonomiskt stöd till hundägare som köper skyddsväst till sin jakthund i områden


Utskottsberedning: 2014/15:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1793 av Daniel Bäckström och Eskil Erlandsson (C) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1793 av Daniel Bäckström och Eskil Erlandsson (C) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:1789 av Daniel Bäckström och Anders Ahlgren (C)

Motion till riksdagen 2014/15:1789 av Daniel Bäckström och Anders Ahlgren C Ersättning till jägare vid skyddsjakt på varg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över de ekonomiska villkoren för jägare och jaktledare i samband med skyddsjakt


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1789 av Daniel Bäckström och Anders Ahlgren (C) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1789 av Daniel Bäckström och Anders Ahlgren (C) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:1780 av Emil Källström och Eskil Erlandsson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:1780 av Emil Källström och Eskil Erlandsson C Decentraliserat strandskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en kommunalisering av bestämmanderätten över strandskyddet. Motivering Många människor vill bo och verka


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1780 av Emil Källström och Eskil Erlandsson (C) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1780 av Emil Källström och Eskil Erlandsson (C) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:1762 av Lars Hjälmered (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1762 av Lars Hjälmered M Grön gräddfil för näringslivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en grön gräddfil. Motivering Ett tillståndspliktigt företag som vill genomföra miljöförbättrande åtgärder behöver


Utskottsberedning: 2014/15:MJU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1762 av Lars Hjälmered (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1762 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:1743 av Elin Lundgren (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1743 av Elin Lundgren S Utrotningshotade djur i reklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inom EU verka för att stoppa användningen av utrotningshotade djur i reklam. Motivering Användning av utrotningshotade


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1743 av Elin Lundgren (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1743 av Elin Lundgren (S) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:2358 av Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2358 av Per Bill m.fl. M, C, FP, KD Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:KrU11 2014/15:KrU6 2014/15:KrU7 2014/15:MJU2 2014/15:SkU16
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 2 avslag, 6 bifall,

Motion 2014/15:2358 av Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 65 kB) Motion 2014/15:2358 av Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 119 kB)

Motion 2014/15:2926 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2926 av Richard Jomshof m.fl. SD Skärpta straff för djurplågeri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa brottet grovt djurplågeriRiksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2014/15:JuU14 2014/15:MJU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:2926 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2926 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 90 kB)

Motion 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP)

Motion till riksdagen 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. KD, M, C, FP Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik


Utskottsberedning: 2014/15:CU1 2014/15:CU10 2014/15:CU11 2014/15:CU7 2014/15:FiU25 2014/15:KrU10 2014/15:MJU12 2014/15:MJU8 2015/16:CU13 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 13 avslag, 8 bifall,

Motion 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) (docx, 60 kB) Motion 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) (pdf, 119 kB)

Motion 2014/15:2525 av Karin Svensson Smith (MP)

Motion till riksdagen 2014/15:2525 av Karin Svensson Smith MP Klimatanpassning förebygg översvämningsskador Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en nationell klimatanpassningsstrategi. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2014/15:CU10 2014/15:FöU6 2014/15:MJU13 2014/15:MJU4 2014/15:TU9 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2014/15:2525 av Karin Svensson Smith (MP) (docx, 51 kB) Motion 2014/15:2525 av Karin Svensson Smith (MP) (pdf, 85 kB)

Motion 2014/15:2448 av Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2448 av Catharina Elmsäter-Svärd M Gör det enklare och snabbare att bygga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förkorta och förenkla regler och handläggning för att snabba på byggprocessen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2014/15:CU10 2014/15:MJU12 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:2448 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2448 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2014/15:2429 av Ola Johansson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2429 av Ola Johansson C En bostadspolitik för bostäder i hela landet Sammanfattning Tillgången till bostäder är en förutsättning för att det varaktigt kan skapas arbeten i växande företag. Bostaden ger människor möjlighet att förverkliga drömmar, genom arbete, studier, familjebildning och


Utskottsberedning: 2014/15:CU10 2014/15:CU7 2014/15:MJU12 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2014/15:2429 av Ola Johansson (C) (docx, 49 kB) Motion 2014/15:2429 av Ola Johansson (C) (pdf, 82 kB)

Motion 2014/15:2428 av Ola Johansson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2428 av Ola Johansson C Stärk den enskildes rätt Sammanfattning Konsumentpolitiken ska utgå från att ge konsumenterna makt och möjlighet att göra aktiva val. Politiken ska underlätta de hållbara valen och skapa förutsättningar för upplysta konsumenter. Konsumentpolitiken är också till för


Utskottsberedning: 2014/15:CU11 2014/15:FiU22 2014/15:KU15 2014/15:MJU7 2014/15:SoU7
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2014/15:2428 av Ola Johansson (C) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2428 av Ola Johansson (C) (pdf, 79 kB)

Motion 2014/15:1900 av Göran Hägglund m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1900 av Göran Hägglund m.fl. KD Ett hem åt alla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att öka drivkrafterna för att bygga nya bostadsområden och student- och ungdomsbostäder. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:CU10 2014/15:CU7 2014/15:MJU12 2014/15:SoU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:1900 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1900 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (pdf, 74 kB)