Dokument & lagar (37 träffar)

Motion 2014/15:847 av Emma Wallrup m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:847 av Emma Wallrup m.fl. V Miljöanpassad vägtrafik 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Bakgrund 4Gynna hållbara drivmedel 4.1Ett livcykelperspektiv på drivmedel 4.2Certifiera bränslen utifrån social och ekologisk hänsyn 4.3Stärk dagens kriterier


Utskottsberedning: 2014/15:MJU13 2014/15:SkU18 2014/15:TU10 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2014/15:847 av Emma Wallrup m.fl. (V) (docx, 59 kB) Motion 2014/15:847 av Emma Wallrup m.fl. (V) (pdf, 123 kB)

Motion 2014/15:1123 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1123 av Josef Fransson m.fl. SD Näringspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om näringspolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett arbetsgivaravdrag.


Utskottsberedning: 2014/15:AU2 2014/15:AU4 2014/15:MJU5 2014/15:NU10 2014/15:SfU1 2014/15:SfU10 2014/15:SkU19
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2014/15:1123 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1123 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2014/15:1105 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1105 av Josef Fransson m.fl. SD Vindkraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att upphäva planeringsmålet om 30 TWh vindkraftsel per år. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2014/15:MJU13 2014/15:MJU8 2014/15:NU9 2014/15:SkU17 2014/15:SkU18
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2014/15:1105 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1105 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 81 kB)

Motion 2014/15:1093 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1093 av Josef Fransson m.fl. SD Biogas Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör verka för en utbyggnad av stamgasnätet till våra jordbruksintensiva regioner. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2014/15:MJU13 2014/15:MJU2 2014/15:MJU5 2014/15:NU9
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2014/15:1093 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1093 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2014/15:256 av Birger Lahti m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:256 av Birger Lahti m.fl. V 100 procent förnybar energi 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska ge myndigheter i uppdrag att utanför elcertifikatssystemet upphandla el från havsbaserade vindkraftverk


Utskottsberedning: 2014/15:MJU13 2014/15:NU12 2014/15:NU3 2014/15:NU7 2014/15:NU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2014/15:256 av Birger Lahti m.fl. (V) (docx, 53 kB) Motion 2014/15:256 av Birger Lahti m.fl. (V) (pdf, 98 kB)

Motion 2014/15:163 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:163 av Håkan Svenneling m.fl. V En landsbygd att lita på 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 4Statens ansvar för landsbygdsfrågorna 4.1Samordna landsbygdsfrågorna i Regeringskansliet 4.2Sprid statliga myndigheter till fler orter 5Infrastrukturen


Utskottsberedning: 2014/15:FiU22 2014/15:FiU25 2014/15:KrU7 2014/15:KU1 2014/15:MJU5 2014/15:NU10 2014/15:NU14 2014/15:NU7 2014/15:SoU7 2014/15:SoU9 2014/15:TU6 2014/15:TU9 2014/15:UU9 2015/16:KU17
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2014/15:163 av Håkan Svenneling m.fl. (V) (docx, 64 kB) Motion 2014/15:163 av Håkan Svenneling m.fl. (V) (pdf, 124 kB)

Motion 2014/15:3064 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:3064 av Jens Holm m.fl. V med anledning av prop. 2014/15:81 Godkännanden för Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sveriges innehav av överskott av Kyotoenheter från CDM-


Utskottsberedning: 2014/15:MJU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:3064 av Jens Holm m.fl. (V) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:3064 av Jens Holm m.fl. (V) (pdf, 79 kB)

Motion 2014/15:3016 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:3016 av Jens Holm m.fl. V med anledning av skr. 2014/15:16 Riksrevisionens rapport om granskning av livsmedelskontrollen 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ge Livsmedelsverket och länsstyrelserna


Utskottsberedning: 2014/15:MJU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:3016 av Jens Holm m.fl. (V) (docx, 49 kB) Motion 2014/15:3016 av Jens Holm m.fl. (V) (pdf, 83 kB)

Motion 2014/15:2980 av Ulf Berg m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2980 av Ulf Berg m.fl. M Kemikalier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa en kunskapsportal kring kemikalier. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbättra


Utskottsberedning: 2014/15:FiU27 2014/15:MJU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:2980 av Ulf Berg m.fl. (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2980 av Ulf Berg m.fl. (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:2979 av Ulf Berg m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2979 av Ulf Berg m.fl. M Naturvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uppdra åt Naturvårdsverket att utvärdera hur naturreservaten har skötts och återkomma med förslag om hur förvaltningen kan förbättras. Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:2979 av Ulf Berg m.fl. (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2979 av Ulf Berg m.fl. (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:2978 av Ulf Berg m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2978 av Ulf Berg m.fl. M Hållbar konsumtion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur ett övergripande kunskapslyft för hållbar konsumtion kan utformas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2014/15:MJU3 2014/15:MJU8 2014/15:SkU19 2014/15:UbU11
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2014/15:2978 av Ulf Berg m.fl. (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2978 av Ulf Berg m.fl. (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:2977 av Ulf Berg m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2977 av Ulf Berg m.fl. M Jakt och viltvård Sammanfattning Den svenska viltrikedomen är en ovärderlig tillgång. Jakten har en lång tradition i vårt land och som vi vill värna. Jakten utgör även en central del i den nödvändiga viltvården och utgör också en stor fritidssysselsättning och har


Utskottsberedning: 2014/15:JuU15 2014/15:MJU12 2014/15:MJU13 2014/15:MJU2 2014/15:MJU3 2014/15:MJU8 2014/15:MJU9 2014/15:NU13
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 12 avslag, 2 bifall,

Motion 2014/15:2977 av Ulf Berg m.fl. (M) (docx, 55 kB) Motion 2014/15:2977 av Ulf Berg m.fl. (M) (pdf, 101 kB)

Motion 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. M Bra mat och stärkt konkurrenskraft Sammanfattning Hela Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter ska tas till vara. Det ska ske på ett sätt som bidrar till hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Sveriges produktion


Utskottsberedning: 2014/15:FiU27 2014/15:MJU10 2014/15:MJU2 2014/15:MJU3 2014/15:MJU5 2014/15:NU13
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 13 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) (docx, 51 kB) Motion 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) (pdf, 95 kB)

Motion 2014/15:2931 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2931 av Aron Emilsson m.fl. SD Kvalitetsmärkning av svenska livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta fram riktlinjer för en kvalitetsmärkning av svenska matprodukter med stort kulturhistoriskt värde. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:MJU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2931 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2931 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:2907 av Anders Forsberg och Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2907 av Anders Forsberg och Josef Fransson SD Närproducerat proteinfoder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur den svenska animalieproduktionen i ökad utsträckning kan baseras på närproducerade fodermedel.


Utskottsberedning: 2014/15:MJU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2907 av Anders Forsberg och Josef Fransson (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2907 av Anders Forsberg och Josef Fransson (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:2893 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2893 av Martin Kinnunen m.fl. SD Utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen beslutar i enlighet med vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2014/15:FiU1 2014/15:MJU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2893 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (docx, 52 kB) Motion 2014/15:2893 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (pdf, 94 kB)

Motion 2014/15:2890 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2890 av Martin Kinnunen m.fl. SD Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna


Utskottsberedning: 2014/15:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2890 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (docx, 54 kB) Motion 2014/15:2890 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (pdf, 97 kB)

Motion 2014/15:2835 av Anders Forsberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2835 av Anders Forsberg m.fl. SD Skogen vår gemensamma resurs Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska modellen för skogspolitik bör bevaras och utvecklas vidare i samarbete med skogsnäringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:MJU11
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2014/15:2835 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (docx, 52 kB) Motion 2014/15:2835 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (pdf, 90 kB)

Motion 2014/15:2834 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2834 av Martin Kinnunen m.fl. SD En effektivare klimatpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen i EU och i globala förhandlingar ska verka för att bördefördelningen när det gäller minskade utsläpp


Utskottsberedning: 2014/15:MJU13 2014/15:NU9 2014/15:SkU18
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2014/15:2834 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (docx, 52 kB) Motion 2014/15:2834 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (pdf, 94 kB)

Motion 2014/15:2833 av Anders Forsberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2833 av Anders Forsberg m.fl. SD Fäbodbruket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur ett livskraftigt och levande fäbodbruk kan bevaras och utvecklas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2014/15:MJU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2833 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2833 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (pdf, 70 kB)
Paginering