Dokument & lagar (30 465 träffar)

Proposition 2020/21:176

Regeringens proposition 2020/21:176 Modernare regler för bekräftelse av föräldraskap, Prop. faderskapsundersökningar och för att åstadkomma 2020/21:176 könsneutral föräldraskapspresumtion Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 2021 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet

Sista motionsdag: 2021-04-28

Proposition 2020/21:176 (pdf, 1033 kB)

Proposition 2020/21:175

Stärkt kompetens i vård och omsorg reglering av


Utskottsberedning: 2020/21:SoU30
Sista motionsdag: 2021-04-28

Proposition 2020/21:174

Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen Regeringens proposition 2020/21:174 Genomförandet av MKB-direktivet Prop. i plan- och bygglagen 2020/21:174 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 2021 Stefan Löfven Märta Stenevi Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga

Sista motionsdag: 2021-04-28

Proposition 2020/21:174 (pdf, 1424 kB)

Proposition 2020/21:173

Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag Regeringens proposition 2020/21:173 Nya kapitaltäckningsregler för Prop. värdepappersbolag 2020/21:173 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 2021 Stefan Löfven Åsa Lindhagen Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll

Sista motionsdag: 2021-04-28

Proposition 2020/21:173 (pdf, 4548 kB)

Proposition 2020/21:171

Angiven yrkesgrupp åtgärder för en begriplig

Sista motionsdag: 2021-04-28

Skrivelse 2020/21:169

Regeringens skrivelse 2020/21:169 Riksrevisionens rapport om statens insatser mot Skr. exploatering av arbetskraft 2020/21:169 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 8 april 2021 Stefan Löfven Märta Stenevi Arbetsmarknadsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Skrivelsen innehåller


Utskottsberedning: Arbetsmarknadsutskottet Sista motionsdag: 2021-04-28

Skrivelse 2020/21:169 (pdf, 1461 kB)

Skrivelse 2020/21:114

Regeringens skrivelse 2020/21:114 Strategisk exportkontroll 2020 krigsmateriel Skr. och produkter med dubbla användningsområden 2020/21:114 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 8 april 2021 Stefan Löfven Morgan Johansson Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: Utrikesutskottet Sista motionsdag: 2021-04-28

Skrivelse 2020/21:114 (pdf, 890 kB)

Skrivelse 2020/21:179

Återkallelse av regeringens proposition 2020/21:48


Utskottsberedning: Sista motionsdag: 2021-04-20

Proposition 2020/21:170

Regeringens proposition 2020/21:170 Barn som bevittnar brott Prop. 2020/21:170 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 april 2021 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Mer än 200 000 barn lever i hem där det förekommer olika former


Utskottsberedning: 2020/21:JuU35
Sista motionsdag: 2021-04-21

Proposition 2020/21:170 (pdf, 555 kB)

Proposition 2020/21:168

Regeringens proposition 2020/21:168 Undantag från sekretess för Prop. beslut om stöd vid korttidsarbete 2020/21:168 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 april 2021 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll För att tillgodose intresset


Utskottsberedning: 2020/21:KU32
Sista motionsdag: 2021-04-21

Proposition 2020/21:168 (pdf, 320 kB)

Skrivelse 2020/21:167

Regeringens skrivelse 2020/21:167 Riksrevisionens granskning av miljöskatter på Skr. lång sikt 2020/21:167 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 1 april 2021 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för sin


Utskottsberedning: Finansutskottet Sista motionsdag: 2021-04-23

Skrivelse 2020/21:167 (pdf, 1701 kB)

Proposition 2020/21:166

Regeringens proposition 2020/21:166 Extra ändringsbudget för 2021 Förlängda Prop. ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till 2020/21:166 företag, kultur och idrott samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 april 2021 Stefan Löfven


Utskottsberedning: 2020/21:FiU49
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2021-04-12

Proposition 2020/21:166 (pdf, 656 kB)

Proposition 2020/21:165

Regeringens proposition 2020/21:165 Utvidgade möjligheter att utreda förlisningen Prop. av passagerarfartyget Estonia 2020/21:165 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 april 2021 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2020/21:JuU36
Sista motionsdag: 2021-04-21

Proposition 2020/21:165 (pdf, 496 kB)

Skrivelse 2020/21:164

Regeringens skrivelse 2020/21:164 Återkallelse av proposition 2020/21:64 En Skr. konsultationsordning i frågor som rör det 2020/21:164 samiska folket Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 24 mars 2021 Stefan Löfven Amanda Lind Kulturdepartementet 1 Skr. 2020/21:164 2 Återkallelse


Utskottsberedning: Sista motionsdag: 2021-04-13

Skrivelse 2020/21:164 (pdf, 129 kB)

Skrivelse 2020/21:162

Regeringens skrivelse 2020/21:162 Riksrevisionens rapport om särskild löneskatt Skr. för äldre 2020/21:162 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 24 mars 2021 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen har i rapporten Särskild


Utskottsberedning: Skatteutskottet Sista motionsdag: 2021-04-21

Skrivelse 2020/21:162 (pdf, 953 kB)

Proposition 2020/21:161

Löneutmätning och digitala ansökningar i utsökningsförfarandet Regeringens proposition 2020/21:161 Löneutmätning och digitala ansökningar i Prop. utsökningsförfarandet 2020/21:161 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 2021 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet


Utskottsberedning: 2020/21:CU21
Sista motionsdag: 2021-04-21

Proposition 2020/21:161 (pdf, 1194 kB)

Proposition 2020/21:158

Regeringens proposition 2020/21:158 Skärpt kontroll över explosiva varor Prop. 2020/21:158 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 2021 Stefan Löfven Mikael Damberg Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Våldet i kriminella sammanhang har förändrats under


Utskottsberedning: FöU
Sista motionsdag: 2021-04-21

Proposition 2020/21:158 (pdf, 703 kB)

Skrivelse 2020/21:146

Regeringens skrivelse 2020/21:146 Riksrevisionens rapport om utgiftstaket Skr. 2020/21:146 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 24 mars 2021 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser


Utskottsberedning: Finansutskottet Sista motionsdag: 2021-04-21

Skrivelse 2020/21:146 (pdf, 870 kB)

Skrivelse 2020/21:145

Regeringens skrivelse 2020/21:145 Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det Skr. finanspolitiska ramverket 2020 2020/21:145 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 24 mars 2021 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar


Utskottsberedning: Finansutskottet Sista motionsdag: 2021-04-21

Skrivelse 2020/21:145 (pdf, 641 kB)

Skrivelse 2020/21:95

Regeringens skrivelse 2020/21:95 Barns och ungas läsning Regeringens skrivelse 2020/21:95 Barns och ungas läsning Skr. 2020/21:95 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 24 mars 2021 Stefan Löfven Amanda Lind Kulturdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen


Utskottsberedning: 2020/21:KrU7 Sista motionsdag: 2021-04-21

Skrivelse 2020/21:95 (pdf, 673 kB)