Dokument & lagar (258 träffar)

Proposition 1992/93:257

Regeringens proposition 1992/93:257 om ändrad lagstiftning för försäkringsverksamhet med anledning av EES-avtalet Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 3 juni 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Bo Lundgren Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -1992/93:NU36
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1992/93:257 (pdf, 13017 kB)

Proposition 1992/93:253

Regeringens proposition 1992/93:253 om import av och partihandel med starköl Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 3 juni 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Bengt Westerberg Propositionens huvudsakliga innehåll Inför EES-avtalets


Utskottsberedning: -1992/93:SoU27
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1992/93:253 (pdf, 1402 kB)

Skrivelse 1992/93:201

Regeringens skrivelse 1992/93:201 med redovisning för fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 1991/92 Regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 13 maj 1993 samt överlämnar en redo- visning för fördelningen


Utskottsberedning: 1992/93:SoU27

Skrivelse 1992/93:201 (pdf, 2601 kB)

Skrivelse 1992/93:251

Regeringens skrivelse 1992/93:251 med redogörelse för vidtagna åtgärder för att stärka det finansiella systemet Regeringen lämnar enligt bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 6 maj 1993 en redogörelse till riksdagen för vidtagna åtgärder för att stärka det finansiella systemet. På regeringens vägnar Carl


Utskottsberedning: 1992/93:NU37 Följdmotioner: 2

Skrivelse 1992/93:251 (pdf, 469 kB)

Proposition 1992/93:234

Regeringens proposition 1992/93:234 Stockholms tingsrätts sammansättning i konkurrensrättsliga mål och ärenden Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Chefen för Näringsdepartementet har varit föredragande vid regeringssammanträdet. Stockholm den 29 april 1993 På regeringens vägnar Bengt


Utskottsberedning: -1992/93:NU34
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1992/93:234 (pdf, 944 kB)

Proposition 1992/93:197

Regeringens proposition 1992/93:197 om ändring i lagen 1972:119 om fast- ställande av könstillhörighet i vissa fall, m.m. Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 29 april 1993. På regeringens vägnar Bengt Westerberg Bo Könberg


Utskottsberedning: -1992/93:SoU27
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1992/93:197 (pdf, 785 kB)

Proposition 1992/93:231

Regeringens proposition 1992/93:231 om högskolor i stiftelseform mångfald för kvalitet Prop. 1992/93:231 Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokoll den 1 april 1993 för de åtgärder som framgår av föredragandens hemställan. På regeringens vägnar Carl Bildt Per Unckel


Utskottsberedning: ----1992/93:UbU18
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1992/93:231 (pdf, 2568 kB)

Proposition 1992/93:217

Regeringens proposition 1992/93:217 om ändring i den s.k. sexmånadersregeln för sjömän Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 1 april 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Bo Lundgren Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -1992/93:SkU35
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1992/93:217 (pdf, 309 kB)

Proposition 1992/93:208

Regeringens proposition 1992/93:208 om vissa tullfrågor avseende ADB-hantering Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 1 april 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Bo Lundgren Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas


Utskottsberedning: -1992/93:SkU29
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1992/93:208 (pdf, 1002 kB)

Proposition 1992/93:192

Regeringens proposition 1992/93:192 om sänkt dieseloljeskatt, m.m. Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 1 april 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Bo Lundgren Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att den skatt


Utskottsberedning: -1992/93:SkU34
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1992/93:192 (pdf, 348 kB)

Proposition 1992/93:175

Regeringens proposition 1992/93:175 om medicintekniska produkter m.m. Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 1 april 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Bo Könberg Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -1992/93:SoU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1992/93:175 (pdf, 4415 kB)

Proposition 1992/93:242

Regeringens proposition 1992/93:242 om minskad statlig reglering av kommunernas ansvar för boendefrågor Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 30 mars 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Bo Lundgren Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: -1992/93:BoU19
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1992/93:242 (pdf, 1169 kB)

Proposition 1992/93:239

Regeringens proposition 1992/93:239 om ombildning av Statens provningsanstalt till aktiebolag, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Tf. chefen för Näringsdepartementet, statsrådet Lundgren, har varit föredragande vid regeringssam- manträdet. Stockholm den 25 mars 1993. På regeringens


Utskottsberedning: -------1992/93:NU32
Riksdagsbeslut (14 förslag): , , 7 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1992/93:239 (pdf, 884 kB)

Proposition 1992/93:238

Regeringens proposition 1992/93:238 om ändringar i minerallagen m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Tf. chefen för Näringsdepartementet, statsrådet Lundgren, har varit föredragande vid regeringssammanträdet. Stockholm den 25 mars 1993 På regeringens vägnar Carl Bildt Bo Lundgren


Utskottsberedning: -1992/93:NU33
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1992/93:238 (pdf, 1675 kB)

Proposition 1992/93:222

Regeringens proposition 1992/93:222 om ändringar i svensk försäkringsavtalsrätt med anledning av EES-avtalet Prop. 1992/93:222 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 25 mars 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Gun Hellsvik Propositionens


Utskottsberedning: -1992/93:LU16
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1992/93:222 (pdf, 3517 kB)

Proposition 1992/93:218

Regeringens proposition 1992/93:218 om avreglering av arbetsförmedlingsmonopolet Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 25 mars 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Börje Hörnlund Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -1992/93:AU16
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1992/93:218 (pdf, 2018 kB)

Proposition 1992/93:216

Regeringens proposition 1992/93:216 om prövningstillstånd i hovrätt och in- stansordningen i utsökningsmål Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 25 mars 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Gun Hellsvik Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -1992/93:JuU34
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1992/93:216 (pdf, 5360 kB)

Proposition 1992/93:213

Regeringens proposition 1992/93:213 om delegering av arbetsuppgifter till kanslipersonal vid domstol Prop. 1992/93:213 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 25 mars 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Gun Hellsvik Propositionens


Utskottsberedning: -1992/93:JuU32
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1992/93:213 (pdf, 1324 kB)

Proposition 1992/93:206

Regeringens proposition 1992/93:206 om ändringar i lagstiftningen för värdepappersfonder, Allmänna pensionsfonden m.m. Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 25 mars 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Bo Lundgren Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -1992/93:NU31
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1992/93:206 (pdf, 5504 kB)

Proposition 1992/93:198

Regeringens proposition 1992/93:198 om indrivning av statliga fordringar m.m. Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 25 mars 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Bo Lundgren Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -1992/93:SkU27
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1992/93:198 (pdf, 7035 kB)