Dokument & lagar (231 träffar)

Proposition 1994/95:231

ÅTERKALLAD GENOM SKRIVELSE 1995/96:114 Regeringens proposition 1994/95:231 Allmän fiskevårdsavgift m.m. Prop. 1994/95:231 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 maj 1995 Mona Sahlin Margareta Winberg Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås

Följdmotioner: 42

Proposition 1994/95:231 (pdf, 2464 kB)

Proposition 1994/95:230

Regeringens proposition 1994/95:230 Kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen, m.m. Prop. 1994/95:230 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 maj 1995 Mona Sahlin Margareta Winberg Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram


Utskottsberedning: -1995/96:BoU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1994/95:230 (pdf, 8526 kB)

Proposition 1994/95:229

Regeringens proposition 1994/95:229 Vissa avräkningsfrågor vid personskadeersättning Prop. 1994/95:229 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 maj 1995 Ingvar Carlsson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till


Utskottsberedning: -1995/96:LU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1994/95:229 (pdf, 1453 kB)

Proposition 1994/95:228

Regeringens proposition 1994/95:228 Mästarbrev för hantverkare Prop. 1994/95:228 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 maj 1995 Ingvar Carlsson Sten Heckscher Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Mästarbrev är ett kompetensbevis som får tilldelas förtjänta


Utskottsberedning: -1995/96:NU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1994/95:228 (pdf, 1260 kB)

Proposition 1994/95:227

Regeringens proposition 1994/95:227 Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning Prop. 1994/95:227 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 maj 1995 Ingvar Carlsson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Förutsättningarna för att använda straffprocessuella


Utskottsberedning: -1995/96:JuU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1994/95:227 (pdf, 1732 kB)

Proposition 1994/95:226

Regeringens proposition 1994/95:226 Kyrkotillhörighet i Svenska kyrkan Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 maj 1995 Ingvar Carlsson Marita Ulvskog Civildepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås nya regler för medlemskap i Svenska kyrkan. Som


Utskottsberedning: -1995/96:KU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1994/95:226 (pdf, 2078 kB)

Skrivelse 1994/95:225

Regeringens skrivelse 1994/95:225 Förmåner för statssekreterare vid regeringsskiften Skr. 1994/95:225 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 1 juni 1995 Ingvar Carlsson Jan Nygren Statsrådsberedningen Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av


Utskottsberedning: 1995/96:KU3

Skrivelse 1994/95:225 (pdf, 293 kB)

Proposition 1994/95:224

Regeringens proposition 1994/95:224 Barns rätt att komma till tals Prop. 1994/95:224 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 maj 1995 Ingvar Carlsson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Syftet med propositionen är att skapa garantier för att


Utskottsberedning: -1995/96:LU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1994/95:224 (pdf, 3544 kB)

Skrivelse 1994/95:223

Regeringens skrivelse 1994/95:223 Överföring av forskningsresurser från Försvarets forskningsanstalt till Militärhögskolan, m.m. Skr. 1994/95:223 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 27 april 1995 Lena Hjelm-Wallén Thage G Peterson Försvarsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 1994/95:FöU7 Följdmotioner: 2

Skrivelse 1994/95:223 (pdf, 101 kB)

Proposition 1994/95:222

Regeringens proposition 1994/95:222 Ny ellagstiftning Prop. 1994/95:222 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 maj 1995 Mona Sahlin Jörgen Andersson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att den av riksdagen år 1994 beslutade ellagstiftningen


Utskottsberedning: --------1995/96:NU1
Riksdagsbeslut (16 förslag): , , 8 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1994/95:222 (pdf, 5913 kB)

Skrivelse 1994/95:221

Regeringens skrivelse 1994/95:221 Redogörelse för åtgärder som avser pensionsvillkoren för medföljande makar till UD-tjänstemän m.m. Skr. 1994/95:221 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 27 april 1995 Lena Hjelm-Wallén Pierre Schori Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 1995/96:UU11

Skrivelse 1994/95:221 (pdf, 128 kB)

Skrivelse 1994/95:220

Skr. 1994/95:220 Regeringens skrivelse 1994/95:220 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 april 1995 Mona Sahlin Göran Persson Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en översiktlig redovisning av


Utskottsberedning: 1994/95:FiU19 Följdmotioner: 2

Skrivelse 1994/95:220 (pdf, 4783 kB)

Proposition 1994/95:219

Prop. 1994/95:219 Regeringens proposition 1994/95:219 Enhetlig räntesättning och finansiering av statliga bostadslån m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 april 1995 Mona Sahlin Göran Persson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att


Utskottsberedning: -------1994/95:BoU20
Riksdagsbeslut (14 förslag): , , 7 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1994/95:219 (pdf, 1773 kB)

Proposition 1994/95:218

Regeringens proposition 1994/95:218 En effektivare arbetsmarknadspolitik m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 april 1995 Mona Sahlin Anders Sundström Arbetsmarknadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Arbetsmarknaden präglas nu av den konjunkturuppgång som kännetecknar


Utskottsberedning: ---------------------------------1994/95:AU15 1994/95:BoU21
Riksdagsbeslut (66 förslag): , , 33 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1994/95:218 (pdf, 2856 kB)

Skrivelse 1994/95:217

Regeringens skrivelse 1994/95:217 Samlade åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten Skr. 1994/95:217 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 20 april 1995 Ingvar Carlsson Laila Freivalds Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen framläggs en strategi för samhällets


Utskottsberedning: 1994/95:JuU25 Följdmotioner: 12

Skrivelse 1994/95:217 (pdf, 1840 kB)

Skrivelse 1994/95:215

Regeringens skrivelse 1994/95:215 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under år 1994 Skr. 1994/95:215 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 24 maj 1995 Mona Sahlin Lena Hjelm-Wallén Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar


Utskottsberedning: 1995/96:UU9

Skrivelse 1994/95:215 (pdf, 1520 kB)

Proposition 1994/95:214

Regeringens proposition 1994/95:214 Konvention med stadga för Europaskolorna Prop. 1994/95:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 1995 Ingvar Carlsson Ylva Johansson Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner


Utskottsberedning: -1994/95:UbU20
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1994/95:214 (pdf, 841 kB)

Proposition 1994/95:213

Prop. 1994/95:213 Regeringens proposition 1994/95:213 Ändringar av vissa förfaranderegler m.m. för punktskatter Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 1995 Mona Sahlin Göran Persson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Förslagen i propositionen rör de förändringar


Utskottsberedning: --1994/95:SkU28 1994/95:SkU29
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1994/95:213 (pdf, 3418 kB)

Proposition 1994/95:212

Regeringens proposition 1994/95:212 Ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång en försöksverksamhet Prop. 1994/95:212 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 mars 1995 Ingvar Carlsson Ylva Johansson Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: -1995/96:UbU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1994/95:212 (pdf, 1764 kB)

Proposition 1994/95:210

Prop. 1994/95:210 Regeringens proposition Godkännande av ett beslut av EU-rådet angående gemenskapens egna medel Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 1995 Mona Sahlin Göran Persson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Vid Europeiska rådets möte i Edinburgh


Utskottsberedning: -1994/95:FiU25
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1994/95:210 (pdf, 782 kB)