Dokument & lagar (9 träffar)

Skrivelse 1998/99:146

Regeringens skrivelse 1998/99:146 Tidsbegränsade uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden Skr. 1998/99:146 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 15 juli 1999 Lena Hjelm-Wallén Björn von Sydow Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen anmäls i enlighet


Utskottsberedning: 1999/2000:SfU4 Följdmotioner: 4

Proposition 1998/99:119

Regeringens proposition 1998/99:119 Socialförsäkringens personkrets Prop. 1998/99:119 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 maj 1999 Göran Persson Maj-Inger Klingvall Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till en ny socialförsäkringslag


Utskottsberedning: -1999/2000:SfU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1998/99:98

Regeringens proposition 1998/99:98 Vissa premiepensionsfrågor Prop. 1998/99:98 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 april 1999 Pierre Schori Lars-Erik Lövdén Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till vissa ändringar i lagstiftningen


Utskottsberedning: -1998/99:SfU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1998/99:93

Regeringens proposition 1998/99:93 Kostnadsinformation till fondsparare i det individuella pensionssparandet, m.m. Prop. 1998/99:93 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1999 Göran Persson Lars-Erik Lövdén Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Riksdagen beslutade


Utskottsberedning: ----1998/99:FiU21 1998/99:SfU12
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1998/99:78

Regeringens proposition 1998/99:78 Beräkning av återbetalningsskyldighet för underhållsstöd till barn med särlevande föräldrar m.m. Prop. 1998/99:78 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1999 Göran Persson Maj-Inger Klingvall Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -1998/99:SfU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1998/99:76

Regeringens proposition 1998/99:76 Försäkringsmedicinska utredningar, m.m. Prop. 1998/99:76 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1999 Göran Persson Maj-Inger Klingvall Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner


Utskottsberedning: ----1998/99:SfU8
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1998/99:73

Regeringens proposition 1998/99:73 Vissa socialförsäkringsfrågor m.m. Prop. 1998/99:73 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1999 Göran Persson Maj-Inger Klingvall Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i socialförsäkringsregisterlagen


Utskottsberedning: -1998/99:SfU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Skrivelse 1998/99:9

Regeringens skrivelse 1998/99:9 Migration och asylpolitik Skr. 1998/99:9 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 1998 Göran Persson Pierre Schori Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisas den svenska migrations- och asylpolitiken och invandringen


Utskottsberedning: 1998/99:SfU2 Följdmotioner: 2

Proposition 1998/99:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m. (1. Reviderad finansplan)

Regeringens proposition 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 Förslag till statsbudget för budgetåret 1999, reviderad finansplan, budgetpolitiska mål, ändrade anslag för budgetåret 1998, skatte- frågor, m.m. Regeringens proposition 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap.


Utskottsberedning: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1998/99:AU1 1998/99:BoU1 1998/99:FiU1 1998/99:FiU11 1998/99:FiU2 1998/99:FiU3 1998/99:FiU4 1998/99:FiU5 1998/99:FöU1 1998/99:JuU1 1998/99:KrU1 1998/99:KU1 1998/99:KU14 1998/99:MJU1 1998/99:MJU2 1998/99:NU1 1998/99:NU2 1998/99:NU3 1998/99:SfU1 1998/99:SfU2 1998/99:SkU1 1998/99:SoU1 1998/99:TU1 1998/99:UbU1 1998/99:UbU2 1998/99:UU1 1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (784 förslag): , , 425 saknar beslutsinformation